Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Μεσσηνιακή ενημέρωση Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2014

Μεσσηνιακή  ενημέρωση Κυριακή  07  Σεπτεμβρίου  2014  :


***  Μεσσηνιακά  και  άλλα  :
*** Κυριαρχούν οι γυναίκες στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (φωτογραφίες)         
     
 
 
Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι
Ολοκληρώθηκαν μετά από τις 3,5 ώρες οι δημαιρεσίες για το Δήμο Καλαμάτας.
Πρόεδρος θα είναι η Μαρία Οικονομάκου, αντιπρόεδρος η Μαρία Βεργινάδη ενώ γραμματέας ο Μιχάλης Αντωνόπουλος.
Στη συνέχεια οι δημοτικοί σύμβουλοι έκαναν ψηφοφορία για να εκλέξουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αλλά και της ΠΕΔ, στο σημείο αυτό υπήρξε ένταση ανάμεσα στην παράταξη του Θεόδωρου Μπρεδήμα και του Μανώλη Μάκαρη για τα άτομα που θα πρότεινε η κάθε παράταξη.
Μετά από διαμαρτυρίες και συσκέψεις τις επιτροπές θα αποτελούν οι εξής:
Οικονομική Επιτροπή: Φάβας Γεώργιος, Μπούχαλης Δημήτρης, Μπουζιάνης Παύλος, Πολίτης Δημήτρης, Ηλίοπουλος Θανάσης, Μπεχράκης Σταμάτης, Φαββατάς Δημήτριος και Νιάρχος Αναστάσιος.
  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Δημόπουλος Δημήτριος, Καραγιάννης Ανδρέας, Ντίντα Παναγιώτα, Βεργόπουλος Δημήτρης, Μαρινάκης Σαράντος, Μάκαρης Μανώλης, Αντωνόπουλος Μιχάλης και Χριστόπουλος Γιάννης.
  ΠΕΔ: Βασιλόπουλος Αθανάσιος, Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Καραγιάννης Ανδρέας, Μαρινάκης Σαράντος, Μπασακίδης Νίκος, Μπούχαλης Δημήτρης, Μάκαρης Μανώλης, Μπεχράκης Σταμάτης, Οικονομάκος Δημήτρης,             Χριστόπουλος Γιάννης και Αντωνόπουλος Μιχάλης.
  Στο τέλος ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας ανακοίνωσε τους Αντιδημάρχους που έχουν ως εξής:
Προγραμματισμού και ανάπτυξης: Βεργόπουλος Δημήτρης
Οικονομικών: Μπούχαλης Δημήτρης
Καθαριότητας: Βασιλόπουλος Αθανάσιος
Υποδομών: Καραγιάννης Ανδρέας
Συντήρησης: Μαρινάκης Σαράντος
Υγείας: Γιαννόπουλος Παναγιώτης.

***   Το νέο Προεδρείο και οι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Πύλου- Νέστορος          
          
Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος Πύλου, η προβλεπόμενη, πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου-Νέστορος για την εκλογή του προεδρείου αυτού αλλά και τη συγκρότηση και εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των εκπροσώπων του Δήμου Πύλου – Νέστορος στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ).
  Κατόπιν ψηφοφορίας, νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Θεόδωρος Χαραμαράς. Για τη θέση του Αντιπροέδρου εξελέγη ο κ. Δημήτρης Σιψάς και για τη θέση του Γραμματέα ο κ. Γεώργιος Κόκκινος.
  Έπειτα ακολούθησε ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Γενικής Συνέλευσης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Εκεί, προτάθηκαν και εξελέγησαν οι εξής:
  Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Ρούσος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Περικλής Κοντογόνης (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Πελαγία Λεφτάκη-Αρβανίτη (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Νικόλαος Καραμπάτσος (Σύμβουλος Μειοψηφίας)
Ηλίας Κανάκης (Σύμβουλος Μειοψηφίας)
  Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Σαρδέλης (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Θεόδωρος Αγγελόπουλος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Νικόλαος Βάγγαλης (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Δημήτριος Καραμπάτσος (Σύμβουλος Μειοψηφίας)
Παναγιώτης Μπλανάς (Σύμβουλος Μειοψηφίας)
  Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Λεωνίδας Γαϊτάνης (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Νικόλαος Βάγγαλης (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Γεώργιος Μπαχούμας (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Δημήτριος Σιψάς (Σύμβουλος Μειοψηφίας)
Γεώργιος Ζεργιώτης (Σύμβουλος Μειοψηφίας)
  Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Λαμπρινή Πετροπούλου (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Αδάμ Βασιλογιαννακόπουλος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Ιωάννης Ρούσος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Σωτήριος Σπυρόπουλος (Σύμβουλος Μειοψηφίας)
Σοφία Αποστολοπούλου (Σύμβουλος Μειοψηφίας)
  Τακτικά Μέλη Π.Ε.Δ.
Γεώργιος Μπαχούμας (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Περικλής Κοντογόνης (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Νικόλαος Καραμπάτσος (Σύμβουλος Μειοψηφίας)
Ηλίας Κανάκης (Σύμβουλος Μειοψηφίας)
  Αναπληρωματικά Μέλη Π.Ε.Δ.
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Ιωάννης Ρούσος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Δημήτριος Καραμπάτσος (Σύμβουλος Μειοψηφίας)
Σοφία Αποστολοπούλου (Σύμβουλος Μειοψηφίας)
  Στο πλαίσιο των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν για τη συγκρότηση σε σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλου-Νέστορος, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε τα ονόματα των αντιδημάρχων που αναλαμβάνουν καθήκοντα έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2017. Τα πρόσωπα που ορίστηκαν ως αντιδήμαρχοι είναι:
  Παναγιώτης Πετρόπουλος-Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικής και Κοινωνικής Μέριμνας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Υπεύθυνος κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Νέστορος.
Παναγιώτης Δαρσακλής- Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρόεδρος Ποιότητας Ζωής και Υπεύθυνος κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων
 Λεωνίδας ΓαΪτάνης – Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προστασίας του Δημότη
 Ιωάννης Σαρδέλης – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Υπεύθυνος κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Πύλου
 Ιωάννης Ρούσος – Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Συντήρησης Υποδομών, Υπεύθυνος κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης
 Πελαγία Λεφτάκη-Αρβανίτη – Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Υπεύθυνη κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Κορώνης
 Τέλος, ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ορίστηκαν οι εξής:
  Μαρία Αντωνοπούλου- θέματα Δημοτικής Ενότητας Παπαφλέσσα
Γεώργιος Μπαχούμας - Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
 Μετά το πέρας της εκλογής, ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, κ. Δημήτρης Καφαντάρης, απευθυνόμενος στους Δημοτικούς Συμβούλους, τους ευχαρίστησε για το πνεύμα συναίνεσης που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και ευχήθηκε αυτό το κλίμα ενότητας και συνεργασίας να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου για το καλό του τόπου.

***  Και ο Δήμος Μεσσήνης έβγαλε προεδρείο          
          
Και στη Μεσσήνη έγιναν σήμερα οι δημαιρεσίες και μετά από ψηφοφορία προέκυψε η ανάδειξη του νέου προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης επιλέχθηκε  ο Ηλίας Πατσιώτης, αντιπρόεδρος ο Μένης Αδαμόπουλος και γραμματέας ο Αλέξανδρος Τσοπανάκης.
Πρόεδρος του Δ.Σ. Μεσσήνης ο Ηλίας Πατσιώτης.
~* Κυριακή, 07 Σεπτεμβρίου 2014
κ.Πατσιώτη,
σας Εύχομαι Θερμά Συγχαρητήρια,
Καλή και Δημιουργική Θητεία,για τη Θέση Ευθύνης του Προέδρου - Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης.
ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧ...ΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - Dimos Messinis
Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
~ ''Στο Δήμο Μεσσήνης πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι δημαιρεσίες και έγινε μετά από ψηφοφορία η ανάδειξη του νέου προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρος του Δ.Σ. Μεσσήνης είναι πλέον ο Ηλίας Πατσιώτης, αντιπρόεδρος (από την μειζ. μειοψηφία) ο Μένης Αδαμόπουλος και γραμματέας (από την πλειοψηφία) ο Αλέξανδρος Τσοπανάκης.
Τις  επόμενες ημέρες, ο Δήμαρχος Στάθης Αναστασόπουλος θα προχωρήσει στην ανακοίνωση των Αντιδημάρχων.''
***  Έλεγχοι που τους είχαμε ξεχάσει          
          
Μας ξαφνιάζει τον τελευταίο καιρό η Αστυνομία με ελέγχους σε αντικείμενα «ξεχασμένα» κατά κοινή ομολογία. Όπως η κατανάλωση αλκοόλ σε καταστήματα από ανηλίκους.
Δεν ξέρουμε αν πρόκειται για εντολές από το Αρχηγείο ή από την τοπική ηγεσία, αλλά σίγουρα είναι προς θετική κατεύθυνση. Μάλιστα, από τους προχθεσινούς ελέγχους είχαμε και τη βεβαίωση της πρώτης παράβασης, με την κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα της Καλαμάτας από δύο ανηλίκους. Β.Β. 

***  Ντομάτα – γίγας 1,405 κιλών    
   
Είχα καιρό να δω τον Σάκη (Διονύση) Μπεκιάρη, φίλο από τα παλιά και πρώην συσπουδαστή. Εμφανίστηκε χθες στην εφημερίδα, ρωτώντας με αν θέλω να φωτογραφίσω μια ντομάτα 1,405 κιλών, μια από τις πολλές που ξεπερνούν το 1 κιλό σε βάρος, τις οποίες και μαζεύει από το κτήμα του στη Μεταμόρφωση.
Όπως μας είπε, οι ντομάτες είναι πεντανόστιμες, δε διαφέρουν σε τίποτα από τις κανονικές και πρόσθεσε ότι όποιος θέλει να τις προτιμήσει, μπορεί να τις αναζητήσει στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, στη θέση 8 στους πάγκους των παραγωγών, μπροστά από τα ψαράδικα.
Υποσχέθηκε, δε, ότι θα μας φέρει και κρεμμύδι βάρους 500 γραμμαρίων.    X.X. 

***  Προβολή ντοκιμαντέρ «Ένας άλλος κόσμος» 

Μεθαύριο Τρίτη, 9 Σεπτέμβρη, στις 9.30 το βράδυ, καιρού επιτρέποντος, στον πεζοδρομάκο στην Πολυβίου, ξεκινούν οι προβολές στο ΠΡΟΣΕΧΩΣ (Σφακτηρίας 10) και για το φθινόπωρο. Πρώτη προβολή, το ντοκιμαντέρ των Ηλιόσπορων, «Ένας άλλος κόσμος». Στον αντίποδα του εικονικού "success story" της ανεργίας, της καταστολής και του φόβου, μια άλλη πραγματικότητα είναι υπαρκτή, ένας άλλος κόσμος αλληλεγγύης, συνεργασίας και μοιράσματος. Χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους και οικοδομούν έναν άλλο κόσμο εδώ και τώρα, πέρα από την κρίση και τον καπιταλισμό, με δημιουργία, φαντασία και μεράκι. Γίνε μέρος της λύσης, σπείρε και εσύ το σπόρο της αλλαγής... Ένας άλλος κόσμος είναι υπαρκτός... Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε με αφορμή το 1ο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας που διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του 2012 στο Ελληνικό από μια ανοιχτή αμεσοδημοκρατική συνέλευση και υποστηρίχθηκε από δεκάδες συλλογικότητες. Επιχειρεί μια ενδεικτική καταγραφή μερικών από τις κυριότερες πρωτοβουλίες που ασχολούνται με τη μετάβαση σε έναν άλλον κόσμο εδώ και τώρα, πέρα από τον καπιταλισμό και την κρίση, μέσα από συνεντεύξεις και επί τόπου επισκέψεις. Επίσης, αποτελεί μια συνέχεια παρουσίασης και ενδυνάμωσης αυτού του «άλλου κόσμου» που ξεκίνησε με τη μετάφραση στα ελληνικά και την προβολή του ντοκιμαντέρ «Φόρος τιμής στην Καταλονία ΙΙ» σε όλη την Ελλάδα, αλλά και με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης «Ένας άλλος κόσμος». - 

***   Συγκλονίζουν τα νέα ευρήματα στην Αμφίπολη (φωτογραφίες)          
    
 
 
 
Δύο εξαιρετικής τέχνης καρυάτιδες, από θασίτικο μάρμαρο, αποκαλύφθηκαν κατά τη χθεσινή (Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου) ημέρα των αρχαιολογικών εργασιών στον τύμβο Καστά της Αρχαίας Αμφίπολης, γεγονός που -κατά τους ειδικούς- συνηγορεί στην άποψη ότι πρόκειται για εξέχον μνημείο ιδιαίτερης σπουδαιότητας.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι καρυάτιδες, ύψους 60 εκατοστών, ανακαλύφθηκαν κάτω από το μαρμάρινο επιστύλιο ενώ φέρουν πλούσιους βοστρύχους, που καλύπτουν τους ώμους τους.
Το πρόσωπο της δυτικής καρυάτιδας σώζεται σχεδόν ακέραιο, ενώ από την ανατολική λείπει. Παράλληλα, μπροστά από τις καρυάτιδες, και από το ύψος της μέσης τους και κάτω, αποκαλύφθηκε τοίχος σφράγισης από πωρόλιθους σε όλο το πλάτος των 4,5μ. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, αποτελεί «ένα ακόμη χαρακτηριστικό της προσπάθειας των κατασκευαστών για την αποτροπή εισόδου στο μνημείο». Πρόκειται για δεύτερο τοίχο σφράγισης που ακολουθεί την ίδια τεχνική, όπως και στην πρόσοψη του ταφικού μνημείου.
Κατά τις εργασίες, στο φως ήρθε και μια μαρμάρινη ορθογώνια πλάκα σε άριστη κατάσταση, η οποία αποτελούσε τμήμα της οροφής. Στο κάτω μέρος της πλάκας υπάρχει γραπτός διάκοσμος σε γαλάζιο, κόκκινο και κίτρινο χρώμα. 
Η σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου, η οποία είχε προαναγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες, αναφέρει αναλυτικά τις εργασίες υποστήλωσης και προστασίας του μνημείου από τις βροχές.
Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού:
«Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στον εργοταξιακό χώρο του λόφου Καστά, υπό τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη, με την διεπιστημονική ομάδα, επικεφαλής της οποίας είναι η κ. Κ. Περιστέρη και τη συμμετοχή στελεχών της Διεύθυνσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ.
Έγινε συνολική εκτίμηση των μέτρων, που έχουν ληφθεί για την προστασία του μνημείου, μετά και την καταρρακτώδη βροχή του προηγούμενου 24ωρου, τα οποία και κρίθηκαν απολύτως ικανοποιητικά. Παράλληλα, συνεχίστηκαν τα έργα υποστήλωσης και αντιστήριξης των δομικών στοιχείων στο εσωτερικό του μνημείου, προκειμένου να εξελιχθούν, με ασφαλή τρόπο οι ανασκαφικές εργασίες.
Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, απομακρύνθηκαν τα χώματα, πίσω από τον δεύτερο διαφραγματικό τοίχο, προκειμένου να εξισορροπηθούν οι γεωστατικές ωθήσεις των γαιών μεταξύ των δύο χώρων. Με την αφαίρεση των χωμάτων αποκαλύφθηκε, σε απόσταση 2 περίπου μέτρων από τη θόλο και 4,5 μέτρων, περίπου, από το δάπεδο, μαρμάρινη ορθογώνια πλάκα, μήκους 4.2μ, πλάτους 1μ. και πάχους 0.21μ, σε άριστη κατάσταση. Εδράζεται οριακά σε πώρινο λίθο του τρίτου διαφραγματικού τοίχου και στο ανώτερο τμήμα ορθομαρμάρωσης, το οποίο φέρει κυμάτιο. (φωτο 2) Στο κάτω μέρος της πλάκας υπάρχει γραπτός διάκοσμος σε γαλάζιο, κόκκινο και κίτρινο χρώμα, όπου παριστάνονται φατνώματα με ρόδακα στο κέντρο. Πρόκειται για τμήμα της οροφής του συγκεκριμένου χώρου.
Στον ίδιο χώρο, που δημιουργείται μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου διαφραγματικού τοίχου, διαπιστώθηκε σημαντική απομείωση διατομής των θολιτών, σε τμήματα τόσο του δυτικού, όσο του ανατολικού τμήματος της θόλου. Αντιστηρίχθηκε η στέψη της θόλου, με την τοποθέτηση ξύλινων δοκών σε επαφή με αφρώδες υπόστρωμα και κατακόρυφη υποστύλωση.
Έγιναν εργασίες αντιστήριξης και του δεύτερου διαφραγματικού τοίχου, το οποίο φέρει επιστύλιο και γείσο, με ξύλινο πλαίσιο και εγκάρσια στηρίγματα από μεταλλικές σωληνωτές δοκούς. Επιπλέον, αποκαλύφθηκαν οι συνθήκες έδρασης του επιστυλίου. Διαπιστώθηκε ότι η κατακόρυφη ρωγμή του επιστυλίου εκτείνεται σε όλο το ύψος του και είναι διαμπερής. Στον χώρο μπροστά από το επιστύλιο τοποθετήθηκε τριγωνικό μεταλλικό πλαίσιο, παράλληλα με την νότια πλευρά του. Το επιστύλιο αντιστηρίχθηκε με τέσσερα πλάγια στηρίγματα, τα οποία εδράζονται στο μεταλλικό πλαίσιο.
Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, η αφαίρεση του χώματος μπροστά από το επιστύλιο, επέτρεψε την σοβαρή ενίσχυση της υποστύλωσης του θραυσμένου τμήματος του, με κατακόρυφες σωληνωτές δοκούς, σε ξύλινη επαφή.
Με την αφαίρεση των αμμωδών χωμάτων, στο χώρο μπροστά από τον δεύτερο διαφραγματικό τοίχο, αποκαλύφθηκαν κάτω από το μαρμάρινο επιστύλιο, ανάμεσα στις, επίσης, μαρμάρινες παραστάδες, δύο εξαιρετικής τέχνης καρυάτιδες, από θασίτικο μάρμαρο, συμφυείς με πεσσό, διατομής 0,20Χ0,60 μ.
Το πρόσωπο της δυτικής καρυάτιδας σώζεται σχεδόν ακέραιο, ενώ από την ανατολική λείπει. Οι καρυάτιδες έχουν πλούσιους βοστρύχους, που καλύπτουν τους ώμους τους, φέρουν ενώτια, και φορούν χειριδωτό χιτώνα. Το δεξί χέρι της μιας και το αριστερό της άλλης ήταν προτεταμμένα, ώστε με την κίνηση τους να αποτρέπουν συμβολικά εκείνους οι οποίοι θα επιχειρούσαν την είσοδο στον τάφο και ήταν ένθετα. Ακολουθείται, δηλαδή, η ίδια τεχνική, όπως στις κεφαλές και στα φτερά των Σφιγγών.
Οι μορφές, επί των οποίων σώζονται ίχνη κόκκινου και μπλε χρώματος,παραπέμπουν στον τύπο της Κόρης. Ανάμεσα στα αμμώδη χώματα βρέθηκαν θραύσματα των γλυπτών, όπως τμήμα παλάμης και μικρότερα θραύσματα από τα δάκτυλα τους. Η διάταξη της δεύτερης εισόδου με τις καρυάτιδες αποτελεί σημαντικό εύρημα, το οποίο συνηγορεί στην άποψη ότι πρόκειται για εξέχον μνημείο, ιδιαίτερης σπουδαιότητας.
Μπροστά από τις καρυάτιδες, και από το ύψος της μέσης τους και κάτω, αποκαλύπτεται τοίχος σφράγισης από πωρόλιθους σε όλο το πλάτος των 4,5μ. Πρόκειται για δεύτερο τοίχο σφράγισης που ακολουθεί την ίδια τεχνική, όπως και στην πρόσοψη του ταφικού μνημείου. Είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό της προσπάθειας των κατασκευαστών για την αποτροπή εισόδου στο μνημείο».
ethnos.gr

***   Όταν η αντιπολίτευση κατήγγειλε την καθιέρωση της δωρεάν παιδείας... Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/stiles-sxolia/funny-strange/item/44389-otan-i-antipolitefsi-katiggeile-tin-kathierosi-tis-dorean-paideias
Όταν η αντιπολίτευση κατήγγειλε την καθιέρωση της δωρεάν παιδείας...Τη δεκαετία του ΄60, οι κινητοποιήσεις στον χώρο της παιδείας, από εκπαιδευτικούς ή φοιτητές, ήταν συχνές. Η εκπαιδευτική κοινότητα ζητούσε αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 15% του κρατικού προϋπολογισμού και δωρεάν εκπαίδευση για όλους τους πολίτες.
 Η κατάσταση στα σχολεία και στα πανεπιστήμια ήταν τραγική για μια ευρωπαϊκή χώρα. Εκτός από την έλλειψη σχολικών κτιρίων και χιλιάδων εκπαιδευτικών, τα μισά σχολεία δεν διέθεταν ούτε καν τα απαραίτητα, όπως θρανία και βιβλία.
Για αυτό και σε παλιές φωτογραφίες οι μαθητές κάθονται σε τριάδες. Για την εγγραφή κάθε μαθητή στο σχολείο, οι γονείς πλήρωναν από το υστέρημά τους.
Πρώτα για τα δίδακτρα, τη λεγόμενη «μαθητική εισφορά» και έπειτα αγόραζαν τα βιβλία της χρονιάς. Αυτά τα έξοδα ήταν δραματικά υψηλά για χιλιάδες οικογένειες που δεν είχαν να ζήσουν και αρκετοί οικογενειάρχες εγκατέλειπαν τη χώρα για να βρουν δουλειά και ελπίδα επιβίωσης στην ξενιτιά.
Απόδειξη των υψηλών δαπανών για την παιδεία είναι ότι σχεδόν τα μισά παιδιά της εποχής ήταν αναλφάβητα, αφού είτε δεν πήγαιναν καθόλου σχολείο είτε το παρατούσαν στο δημοτικό.
Ένα μέτρο σύγκρισης είναι ότι η εγγραφή φοιτητών στο πανεπιστήμιο, αντιστοιχούσε σε έναν μισθό δημοσίου υπαλλήλου.
Ο «νόμος της Μεταρρύθμισης Παπανδρέου-Παπανούτσου» 

Το σκηνικό για την καθιέρωση της δωρεάν παιδείας επιχείρησε να αλλάξει η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος, εκτός από πρωθυπουργός, ήταν και Υπουργός Παιδείας. Το 1964 ψήφισε στη Βουλή το Nομοθετικό Διάταγμα 4379/1964 «Περί Oργανώσεως και Διοικήσεως της Γενικής Στοιχειώδους και Mέσης Eκπαιδεύσεως», που είχε επεξεργαστεί ο ακαδημαϊκός Ευάγγελος Παπανούτσος, ως γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας.
Οι αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ήταν εμφανείς, καθώς προέβλεπε:
 • Δωρεάν παιδεία, με χορήγηση βιβλίων για όλους τους μαθητές των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης. Για την κάλυψη της δαπάνης, ο τότε υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, υπέγραψε απόφαση, με την οποία δινόταν στον Οργανισμό Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων το ποσό των 8 εκατομμυρίων δραχμών. 
 • Υποχρεωτική εκπαίδευση, η οποία επεκτάθηκε στα 9 αντί για τα 6 χρόνια. 
 • Διαχωρισμό του εξατάξιου γυμνασίου, σε γυμνάσιο και λύκειο. 
 • Κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων και του περιορισμού των εισακτέων στα Πανεπιστήμια. 
 • Καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στα δημοτικά. 
 • Η δημοτική έγινε ισότιμη με την καθαρεύουσα στα γυμνάσια και τα πανεπιστήμια. 
 • Αναμόρφωση του τρόπου επιλογής των υποψηφίων για τα πανεπιστήμια. 
 • Επέκταση σε τρία χρόνια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των δασκάλων στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες. 
 • Ίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 
 • Προσθήκη των μαθημάτων της Κοινωνιολογίας και της Οικονομικής Επιστήμης. 
 • Βελτίωση της ύλης στα Μαθηματικά και τη Φυσική. 
 • Διδασκαλία αρχαίων κειμένων, αποκλειστικά από μετάφραση και στις τρεις τάξεις του γυμνασίου. 
 • Μέριμνα για σίτιση και μεταφορά μαθητών. 
 • Αυξήσεις για τους εκπαιδευτικούς.
Το σχέδιο επικρίθηκε από την αντιπολίτευση ως αντεθνικό, που εξέφραζε αριστερές απόψεις. 
Η δωρεάν παιδεία θεωρήθηκε ότι ήταν ένα τέχνασμαπου δεν κάλυπτε τα έξοδα σε μια σειρά από θέματα, που αφορούσαν μαθητές και φοιτητές. Τα πυρά συγκέντρωσε το νέο βιβλίο με τίτλο: Ιστορία Ρωμαϊκή και Μεσαιωνική, που χαρακτηρίστηκε ως «προπαγάνδα αντίθετη με τις εθνικές θέσεις της επίσημης ιστορίας».
Οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες έβαλαν κατά της μεταρρύθμισης και των «απάτριδων και άθεων ανατροπέων της εθνικής παιδείας». Κάποιοι ζητούσαν μάλιστα, από την Ιερά Σύνοδο, να αφορίσει τους συντάκτες του σχεδίου και οργανώθηκαν συγκεντρώσεις παραεκκλησιαστικών οργανώσεων εναντίον του Ευάγγελου Παπανούτσου.
Η μεταρρύθμιση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Τα δύο νομοσχέδια που αφορούσαν στην πανεπιστημιακή και την τεχνική εκπαίδευση, δεν εφαρμόστηκαν. Το καθεστώς των συνταγματαρχών διέκοψε βίαια την πορεία των αλλαγών και παρενέβη σχεδόν στο σύνολο των νέων σχεδιασμών. Αν και κράτησε τη δωρεάν παιδεία, έκανε τις παιδαγωγικές Ακαδημίες πάλι διετείς και κατάργησε μαθήματα, όπως την Αγωγή του Πολίτη. Επίσης, διέκοψε τη λειτουργία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το οποίο θεωρείτο ότι στελεχωνόταν από αριστερούς επιστήμονες.
Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια όμως, ήταν επιτυχής από ένα και μόνο μέτρο. Τη θέσπιση δωρεάν εγγραφής και χορήγησης βιβλίων. Για πολλούς, είναι το μόνο μέτρο, μαζί με την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας, που δικαιολογεί τον όρο μεταρρύθμιση, τον οποίο καταχρηστικά και υπερφίαλα, χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονος υπουργός για μέτρα ήσσονος αξίας, που δεν αλλάζουν ριζικά την ουσία ή το περιεχόμενο της εκπαίδευσης.

Πηγή: Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

***  Με τον πρόεδρο της ΔΕΗ συναντήθηκε ο Πετράκος Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/politiki/vouleftes/item/44326-petrakos-dei
Με τον πρόεδρο της ΔΕΗ συναντήθηκε ο Πετράκος«Η ΔΕΗ προσπαθεί να στελεχώσει επαρκώς την 5η μονάδα φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη, αν και η δέσμευση του λόγου 1 προς 5 δημιουργεί προβλήματα» διαβεβαίωσε ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός τον βουλευτή Μεσσηνίας Θανάση Πετράκο και τη βουλευτή Κοζάνης Ευγενία Ουζουνίδου, στην πρόσφατη συνάντηση που είχε μαζί τους.
 Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι «θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη μετεγκατάσταση του οικισμού Τριπόταμου», καθώς όπως τόνισαν, από την πλευρά τους, οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, «ήδη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του λιγνιτωρυχείου της Μεγαλόπολης και θα υπάρξει σοβαρότατο πρόβλημα τροφοδοσίας της ΔΕΗ καθώς και ασφάλειας».
 Οι δύο βουλευτές, εξ άλλου, σε συνάντησή τους με τον Γιώργο Δαμάσκο, διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ, σημείωσαν, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ότι «δεν είναι δυνατόν η ΔΕΗ να καλύπτει με οκτάμηνες συμβάσεις τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες της, αλλά απαιτείται να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις μονίμου προσωπικού», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η μνημονιακή απόφαση για τον περιορισμό προσλήψεων στη ΔΕΗ (1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις) έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της». Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/politiki/vouleftes/item/44326-petrakos-dei

*** Εξελέγη πρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/politiki/aftodioikisi/perifereia/item/44398-perifereiako-symboylio-proedros
Εξελέγη πρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου
Ο Χαράλαμπος Σκούρος, περιφερειακός σύμβουλος της πλειοψηφίας από τη Λακωνία, εξελέγη πριν λίγο πρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.
Τον Χαρ. Σκούρο...
υπερψήφισαν και οι 30 σύμβουλοι του πλειοψηφούντος συνδυασμού του Σώματος, ενώ υπήρξαν επίσης 18 λευκά και ένα άκυρο ψηφοδέλτιο.
Αυτή την ώρα δεξάγεται η ψηφοφορία για τον αντιπρόεδρο, για τη θέση του οποίου έχει προταθεί ο Παναγιώτης Γατσόπουλος από τη μείζονα μειοψηφία και θα ακολουθήσει η διαδικασία για τον γραμματέα, στη θέση του οποίου έχει προταθεί η Μαριλένα Σούκουλη, του συνδυασμού της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας. Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/politiki/aftodioikisi/perifereia/item/44398-perifereiako-symboylio-proedros
 
***  Μουντζούρωσαν με σπρέι αυτοκίνητα στην Καλαμάτα Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/stiles-sxolia/sxolia/item/44325-moutzourwsan-aftokinita
Γκράφιτι με σπρέι σε αυτοκίνητα έκαναν άγνωστοι στο Νησάκι στην Καλαμάτα.


Τα αυτοκίνητα ήταν σταθμευμένα σε πάρκινγκ πολυκατοικίας και στο δρόμο. Οι ιδιοκτήτες τους κόντεψαν να πάθουν… εγκεφαλικό καθώς δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν.
 Από την άλλη πλευρά, οι δράστες όπως φαίνεται ήταν επιλεκτικοί, αφού διάλεξαν μόνο τα καινούργια οχήματα για τις… καλλιτεχνικές καταστροφές τους.  Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/stiles-sxolia/sxolia/item/44325-moutzourwsan-aftokinita
***  Στις 8.000 θα φθάσουν οι εγκρίσεις για νέους αγρότες - Ελπίδες και για ένταξη επιλαχόντων Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/oikonomia/agrotika/item/44324-neoi-agrotes
Στις 8.000 θα φθάσουν οι εγκρίσεις για νέους αγρότες - Ελπίδες και για ένταξη επιλαχόντων
Τη Δευτέρα ή Τρίτη (8-9 Σεπτεμβρίου) με την Κρήτη, αναμένεται να ολοκληρωθεί η λίστα των ονομάτων των επιτυχόντων για το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Ωστόσο, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα ΑγροΤύπος, η τελική αξιολόγηση για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας έχει ολοκληρωθεί και ο τελικός αριθμός των επιτυχόντων φθάνει τους 8.000.   Αν και το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει σχετικά με το τι θα γίνει με τους πολυάριθμους επιλαχόντες (σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μέχρι στιγμής αγγίζουν τους 3.100), οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν όλοι στο πρόγραμμα.   Μάλιστα, ήδη έχει σταλεί σχετικό αίτημα από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η οποία έχει ανταποκριθεί θετικά) και περιμένουμε την τελική της έγκριση. Αν όλα κυλήσουν ομαλά και επιτευχθεί και ο στόχος της πληρωμής της πρώτης δόσης του μέτρου εντός του 2014 τότε αυτό θα συμβαίνει για πρώτη φορά (όλοι θυμούνται τα προβλήματα με τις πληρωμές των προηγούμενων προγραμμάτων).     Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα στην μορφή του αυτή είναι το τελευταίο που θα «τρέξει» αφού το επόμενο θα εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 και η χρηματοδότηση ανά επιχείρηση θα αγγίζει τα 50.000 ευρώ (σήμερα τα 20.000 ευρώ). Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/oikonomia/agrotika/item/44324-neoi-agrotes
*** Αποχώρησε ο Γιάννης Μανώλης από το Περιφερειακό Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/politiki/aftodioikisi/perifereia/item/44396-manolis-perifereiako-apoxorisi
Αποχώρησε ο Γιάννης Μανώλης από το Περιφερειακό
 Αποχώρησε πριν λίγο από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο επικεφαλής της δεύτερης ελάσσονος μειοψηφίας Γιάννης Μανώλης, διαμαρτυρόμενος επειδή...
η συνεδρίαση του Σώμστος, για την εκλογή προεδρείου και μελών των επιτροπών, δεν είχε ξεκινήσει, λόγω καθυστέρησης του περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη.   Η συνεδρίαση είχε οριστεί για τις 4 μ.μ. ωστόσο ο περιφερειάρχης τρία τέταρτα μετά, δεν είχε εμφανιστεί ακόμα. Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/politiki/aftodioikisi/perifereia/item/44396-manolis-perifereiako-apoxorisi
*** Πέντε χώρες του ΝΑΤΟ δίνουν οπλισμό στην Ουκρανία Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/ellada-kosmos/item/44394-pente-xores-tou-nato-dinoun-oplismo-stin-oukrania
Πέντε χώρες του ΝΑΤΟ δίνουν οπλισμό στην Ουκρανία
*Οπλισμό από πέντε χώρες του ΝΑΤΟ θα προμηθευτεί η κυβέρνηση της Ουκρανίας σύμφωνα με στενό συνεργάτη του προέδρου Πέτρο Ποροσένκο.
 «Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ καταλήξαμε σε συμφωνίες σχετικά με την αποστολή στρατιωτικών συμβούλων και προμηθειών σύγχρονου οπλισμού από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία και τη Νορβηγία», έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ο Γιούρι Λιτσένκο.   Ο πρόεδρος Ποροσένκο συμμετείχε στη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.   Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ έχουν δηλώσει ότι η Συμμαχία δεν θα στείλει οπλισμό στην Ουκρανία που δεν είναι μέλος της, αλλά έχουν διευκρινίσει ότι οι χώρες σύμμαχοι μπορούν αν θελήσουν να το πράξουν η καθεμία ξεχωριστά. Πηγή: newpost.gr
 ***  3 Τμήματα του ΤΕΙ Πελοποννήσου και 1 του Πανεπιστημίου απειλούνται με λουκέτο (όλη η λίστα με τις 49 Σχολές)         
   
Πρόβλημα βιωσιμότητας παρουσιάζουν σαράντα εννέα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, σύμφωνα με την τελευταία Εκθεση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Πρόκειται για 8 ΑΕΙ και 41 ΤΕΙ, τη λίστα των οποίων παρουσιάζει σήμερα το «Εθνος της Κυριακής».
Οι σχολές αυτές, που χαρακτηρίζονται από τους αξιολογητές ως «μη αυτοδύναμες», λειτουργούν αυτήν τη στιγμή με λιγότερα από εννέα μέλη ΔΕΠ, κάτι που δεν συνιστά πανεπιστήμιο ή τεχνολογικό ίδρυμα. Αυτά τα τμήματα έχουν μπει ήδη στην «black list», με πιθανότερη συνέπεια να μην υπάρχουν στο μηχανογραφικό του 2015.
Στην Εκθεση αναφέρεται ότι « παρά την εφαρμογή του σχεδίου Αθηνά, σημαντικός αριθμός τμημάτων ΑΕΙ εξακολουθεί να μην πληροί το κριτήριο της αυτοδυναμίας, δηλαδή ο αριθμός των μελών ΔΕΠ/ΕΠ να είναι μεγαλύτερος του 9 ». Ετσι η ΑΔΙΠ παρακινεί τα ΑΕΙ και το υπουργείο Παιδείας να πάρουν ουσιαστικές αποφάσεις, ζητώντας μια νέα «Αθηνά».
Δεν προσελκύουν το ενδιαφέρον
Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα τμήματα της Ισπανικής Γλώσσας, των Τουρκικών σπουδών καθώς και των Σλαβικών σπουδών, βρίσκονται στο κόκκινο! Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου το τμήμα Επιστήμης τροφίμων και διατροφής, στο Δυτικής Μακεδονίας το Εικαστικών τεχνών και το Μηχανικών Πληροφορικής, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το τμήμα Πληροφορικής, και στο Πελοποννήσου η σχολή Οικονομικών Επιστημών.
Ολα θα περάσουν ξανά από την κρησάρα της Αρχής Αξιολόγησης, και το υπουργείο θα αποφασίσει το μέλλον τους. Η ΑΔΙΠ με λίγα λόγια θα κληθεί να γνωμοδοτήσει για ένα προς ένα, από αυτά τα τμήματα που πάσχουν σε προσωπικό και υποδομές, και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Πολλές από τις σχολές των ΤΕΙ που υπάρχουν στη λίστα έχουν πάψει από καιρό να προσελκύουν το ενδιαφέρον και των φοιτητών. Το «σχέδιο Αθηνά», για το οποίο χύθηκε πολύ μελάνι το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με την Αρχή Αξιολόγησης αλλά και το υπ. Οικονομικών, δεν απέφερε κανένα οικονομικό αποτέλεσμα. Ο θησαυρός αποδείχθηκε... άνθρακας, όπως λένε οι ίδιοι οι αξιολογητές, κι αυτό γιατί έγιναν κυρίως συγχωνεύσεις και όχι καταργήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Παιδείας είχε δεσμευθεί για εξοικονόμηση 50 εκατ. ευρώ για το 2014 από την «Αθηνά», αλλά τελικώς ούτε ένα ευρώ δεν εξοικονομήθηκε.
Ο ρόλος της πολιτείας
Συγχωνεύτηκαν 76 τμήματα ΑΕΙ-ΤΕΙ και ο συνολικός αριθμός (εξαιρουμένων των στρατιωτικών κ.ά.) μειώθηκε σε 410. Ομως, οι συγχωνεύσεις δεν οδήγησαν σε αναβάθμιση πολλών εκ των νέων τμημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των 121 τμημάτων με φετινή βάση εισαγωγής κάτω από 10.000 μόρια και αρκετές κενές θέσεις βρίσκονται τμήματα που συγχωνεύτηκαν στο πλαίσιο της «Αθηνάς».
Το πιο ενδεικτικό παράδειγμα είναι αυτό που συνέβη σε τμήμα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Η κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς στο τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος, που έχει έδρα στη Ζάκυνθο, είχε 69 θέσεις και μόνο έναν επιτυχόντα. Στο ίδιο τμήμα (Τεχνολογίας Περιβάλλοντος) υπάρχει και η κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος. Δύο κατευθύνσεις που έως πέρυσι ήταν αυτοτελή τμήματα και πλέον συγχωνεύτηκαν σε ένα τμήμα.
Μία εβδομάδα μετά τη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής του πορίσματος της αξιολόγησης της ΑΔΙΠ, ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος είχε σύσκεψη εργασίας με τη διοίκηση της ΑΔΙΠ.
Ο ίδιος δήλωσε: «Συνεργαστήκαμε άψογα με τη διοίκηση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Καθοδηγητική μας αρχή είναι ότι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση η Πολιτεία πρέπει να περιορίζεται στην αξιολόγηση και τη χρηματοδότηση».
ΒΙΒΙΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΥ

 
*** Αύξηση 835% στις ροές μεταναστών στο Αιγαίο!!!

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις προσλαμβάνει η αθρόα είσοδος μεταναστών στη χώρα από το Αιγαίο, με τον αριθμό των συλλήψεων την περίοδο 2012-2014 να εμφανίζει τρομακτική αύξηση της τάξης του 835%, σε σχέση με το 2012.
Αλιευτικό μεταφέρει μετανάστες στο Αιγαίο. Τρομακτικές διαστάσεις παίρνει η αθρόα είσοδος προσφύγων στη χώρα από τα θαλάσσια σύνορα

Αλιευτικό μεταφέρει μετανάστες στο Αιγαίο. Τρομακτικές διαστάσεις παίρνει η αθρόα είσοδος προσφύγων στη χώρα από τα θαλάσσια σύνορα
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε Ελληνες δημοσιογράφους και ανταποκριτές των διεθνών μέσων, από την αρχή του χρόνου έως και τις 31 Αυγούστου, διασώθηκαν από άνδρες του Λιμενικού 6.297 μετανάστες, ενώ συνολικά 17.639 πέρασαν φέτος τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα μέχρι τα τέλη του Αυγούστου, αριθμός που στο τέλος του χρόνου εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 31.000.
Μόλις προ δύο ημερών επιχείρησαν να περάσουν σε διάφορα ελληνικά νησιά συνολικά 285 μετανάστες, οι 172 από τους οποίους διασώθηκαν ενώ ήδη είχαν βρεθεί στη θάλασσα, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα συνελήφθησαν 3 διακινητές με πολυτελές γιοτ στην Πάτμο που μετέφερε 63 μετανάστες και αποβίβαζε λίγους κάθε φορά από παραλία σε παραλία του νησιού, προκειμένου να μη γίνουν αντιληπτοί.
Με σκοπό την ανάδειξη της αυξανόμενης πίεσης των μεταναστευτικών ροών από τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας, που είναι και της Ευρώπης, τον καταμερισμό του βάρους διαχείρισής της, αλλά και τη γνωστοποίηση της αυξανόμενης έντασης του φαινομένου στη διεθνή κοινή γνώμη, ο κ. Βαρβιτσιώτης κατέστησε σαφές ότι απαιτείται μεγαλύτερη χρηματοδότηση και αποκάλυψε ότι από τον Ιούλιο έχουν ζητηθεί κονδύλια από την ΕΕ, αίτημα που δεν έχει απαντηθεί μέχρι σήμερα.
Θέλοντας μάλιστα ο υπουργός Ναυτιλίας να στείλει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ότι εάν η Κομισιόν δεν διαθέσει περισσότερα κονδύλια και δεν στηρίξει ενεργά τις χώρες που δέχονται το κύριο βάρος των μεταναστευτικών ροών, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, η κατάσταση θα ξεφύγει εκτός ελέγχου, σημείωσε ότι τα κονδύλια τα οποία διατίθενται σε ετήσια βάση είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που απαιτούνται για τις επιχειρήσεις ανάσχεσης των παράνομων μεταναστών αλλά και για τις επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα.
Χαρακτηριστικό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο Αιγαίο είναι ότι ενώ το 2012 ο αριθμός των συλλήψεων ανερχόταν σε 3.345, το 2014 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου ο αριθμός αυτός θα εκτοξευθεί στις 31.000 και πλέον συλλήψεις.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης τόνισε ότι παράλληλα με αυτή την αντιμετώπιση του φαινομένου η χώρα έχει πετύχει ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο για την αύξηση των απελάσεων και των επαναπροωθήσεων. «Το 2014 έχουμε φτάσει στις 13.500 χιλιάδες αναγκαστικές και εθελούσιες απελάσεις και επαναπροωθήσεις και το 2013 σε ένα γενικό σύνολο είχαμε φτάσει τις 26.000», σημείωσε, ενώ, υπογράμμισε ότι το 95% των μεταναστών που προέρχονται από τη Συρία, δεν κάνουν αίτηση ασύλου στην Ελλάδα, «που δείχνει ότι οι παράνομοι μετανάστες πλέον αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως σημείο εισόδου και διέλευσης στην Ευρωπαϊκή Ενωση».
ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ   http://www.ethnos.gr

***  Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει… Ο Σόρος διπλασίασε το μερίδιό του στην κρατική εταιρεία πετρελαίου της Αργεντινής! -
Ένας από τους θρυλικούς επενδυτές του κόσμου ανεβάζει το στοίχημά για τη βιομηχανία πετρελαίου σχιστόλιθου και φυσικού αερίου της Αργεντινής, σε μια επίδειξη εμπιστοσύνης για την παραγωγή σχιστόλιθου στο μεγαλύτερο αντισυμβατικό βραβείο της Νότιας Αμερικής – και μια μεγάλη ώθηση για κολοσσούς και μικρότερους παίκτες που κάνουν μεγάλες κινήσεις στην καρδιά των περιοχών νέων ανακαλύψεων.Ο George Soros έχει διπλασιαστεί το μερίδιό του στην YPF SA, την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Αργεντινής, η οποία βρίσκεται στην κορυφή μερικών εκ των μεγαλύτερων κοιτασματων πετρελαίου σχιστόλιθου και φυσικού αερίου στον κόσμο και είναι έτοιμος να πάρει ακόμη μεγαλύτερο, μετά από μια νέα ανακάλυψη κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες ενός δεύτερου βασικού κοιτάσματος σχιστόλιθου.Η Αργεντινή κατέχει κατ “εκτίμηση 27 δισεκατομμύρια βαρέλια τεχνικά ανακτήσιμου πετρελαίου και 802 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια τεχνικώς ανακτήσιμου σχιστολιθικού φυσικού αερίου, μεγάλο μέρος του οποίου βρίσκεται στο Vaca Muerta, ένα τεράστιο σχηματισμό σχιστόλιθου στη λεκάνη Neuquen – το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα σχιστολιθικού φυσικού αερίου και το τέταρτο μεγαλύτερο σχιστολιθικό κοίτασμα πετρελαίου στον κόσμο.Και στις 14 Αυγούστου, η YPF ανακοίνωσε την ανακάλυψη πετρελαίου σε άλλο σχιστολιθικό σχηματισμό Agrio shale, στην ίδια λεκάνη. Κάποιες εκτιμήσεις δείχνουν ότι σε συνδυασμό, τα αποθεματικά των δύο κοιτασμάτων θα μπορούσαν να αξίζουν ως και 3 τρις δολάρια. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτή την ανακάλυψη που αποδεικνύει ότι ο σχηματισμός D-129 του Chubut και η Vaca Muerta δεν είναι οι μόνες πηγές σχιστόλιθου που πρέπει να εκμεταλλευτούμε στην Αργεντινή», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο CEO της YPF Miguel Galuccio, σύμφωνα με το Bloomberg. «Οι δοκιμές είναι πολύ ελπιδοφόρες, αλλά ακόμα, είναι πολύ νωρίς για να παρέχουν στοιχεία».Εν τω μεταξύ, η εμπιστοσύνη του Σόρος βοηθά να παρακαμφθούν κάποια αρνητικά περιστατικά που είχαν κρατήσει πίσω τις επενδύσεις σχιστόλιθου της Αργεντινής, συμπεριλαμβανομένης της απαλλοτρίωσης του 2012 της YPF από την κυβέρνηση, που τότε ανήκε στην ισπανική εταιρεία Repsol και την αποτυχία της κυβέρνησης να κάνει μια πληρωμή ομολόγων, η οποία οδήγησε σε αντιπαράθεση με ένα hedge fund για απλήρωτους λογαριασμούς πίσω στην τελευταία προεπιλογή το 2001.Η κυβέρνηση της Cristina Fernandez de Kirchner, ωστόσο, έχει λάβει μέτρα για να αποκαταστήσει τη σχέση της Αργεντινής με τις διεθνείς αγορές και μάλιστα άλλαξε τη φορολογική νομοθεσία του 2013 για να δώσει ειδικές παροχές σε μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες που επιθυμούν να επενδύσουν περισσότερα από 1 δις δολάρια στη χώρα.Η κίνηση αυτή ακολούθησε την ανακοίνωση της Chevron ότι θα εισέλθει σε μια κοινοπραξία με την YPF. Για να παράσχει κίνητρα στην παγκόσμια ενεργειακή βιομηχανία να επενδύσει περαιτέρω, πρόσθετα μέτρα έχουν ληφθεί, καθώς και συζητήσεις για ένα νέο νομοσχέδιο υδρογονανθράκων που θα μπορούσε να τυποποιήσει περαιτέρω και να δώσει κίνητρα στη βιομηχανία, σε μεγάλες και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.Η νεώτερη ανακάλυψη είναι σίγουρα δικαίωση για το στοίχημα Σόρος για την Αργεντινή. Η εταιρεία του, Soros Fund Management LLC, πήρε μια ισχυρή θέση στην YPF κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, διπλασιάζοντας τη θέση της. Ελέγχει τώρα το 3,5 τοις εκατό των αμερικανικών αποθετήριων της YPF, αξίας $ 450.5 εκατομμυρίων.Η κίνηση του Σόροςυποδηλώνει ότι η εταιρεία του δεν εστιάζει στα βραχυπρόθεσμα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αργεντινή, αλλά πιστεύει ότι οι γεωλογικές βασικές αρχές είναι πιο σημαντικές. Με την αύξηση της συμμετοχής του στην YPF, στοιχηματίζει ότι η Αργεντινή κάθεται σε κάποια προσοδοφόρα έργα που θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερα από ό,τι το Eagleford ή Bakken στις Ηνωμένες Πολιτείες.Σύμφωνα με τους Financial Times, «μερικά από τα μεγαλύτερα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου του κόσμου παίρνουν μετοχές της Αργεντινής, ποντάροντας σε μια οικονομική ανάκαμψη της χώρας, ακόμη και αν αθετήσει το χρέος της για δεύτερη φορά σε 13 χρόνια».Και ενώ η αγορά έχει πιαστεί στον παράγοντα «Σόρος», δεν έχει ακόμη πιαστεί στις μικρότερες εταιρείες που είναι σε θέση να ωφεληθούν από το σχιστόλιθο Vaca Muerta και το νέο εύρημα Agrio.Η λεκάνη Neuquen είναι επίσης όπου η YPF, σε συνεργασία με την Chevron, παράγει αργό από το σχιστόλιθο Vaca Muerta και αναμένει να έχει περίπου 300 γεωτρήσεις στην περιοχή της Loma Campana / Loma La Lata.Είναι μεγάλη είδηση για τη Chevron, αλλά είναι επίσης μεγάλη είδηση ​​για τους μικρότερους παίκτες με μεγάλα ίχνη σε αυτό το σκηνικό που θα επωφεληθούν από όλες τις τεράστιες γεωτρήσεις στην αναδυόμενη Vaca Muerta και τους νέους σχιστολιθικούς σχηματισμούς, καθώς και από την ενίσχυση της εμπιστοσύνης που παρέχεται από τον Σόρος.Υπάρχουν μόνο μερικές μικρές εταιρείες που έχουν σημαντικές εκτάσεις γης, στη Neuquen της Αργεντινής, μεταξύ των οποίων η Madalena Energy Inc., η οποία θα επωφεληθεί από τα σχέδια της Chevron για τη διάνοιξη 300 πηγάδιών ακριβώς δυτικά του μπλοκ Coiron Amargo.Το θέμα είναι καθώς οι κολοσσοί θα κάνουν γεωτρήσεις, οι μικρότερες επιχειρήσεις να αποκομίσουν οφέλη, τοποθετώντας τον εαυτό τους για μεγάλες ανταμοιβές με μεγάλους παίκτες οι οποίοι στοχεύουν σε μεγάλες εκτάσεις γης σε αυτήν την πολλά υποσχόμενη λεκάνη.«Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του αποθεματικού σε Vaca Muerta και Agrio, η Αργεντινή είναι το σπίτι ενός από τα μεγαλύτερα αντισυμβατικά έργα στον κόσμο», δήλωσε ο Kevin Shaw, Διευθύνων Σύμβουλος της Madalena Energy, η οποία ελέγχει περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα στην Αργεντινή και σχεδιάζει να αρχίσει την ανάπτυξη σχιστόλιθου στο σχηματισμό Agrio αργότερα φέτος ή στις αρχές του 2015.«Ορισμένες από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να τρυπάνε και να αξιολογούν το σχιστόλιθο της Vaca Muerta και αρχίζουν τώρα να κάνουν δουλειά στο σχιστόλιθου Agrio», δήλωσε ο Shaw.Για τους εξερευνητές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, μικρούς και μεγάλους, η Αργεντινή επέστρεψε -με ενδεχομένως περισσότερο σχιστόλιθο από ό, τι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η βιομηχανία είναι πιο ενεργή από ποτέ ..Όπως ο Warren Buffet, όταν ο George Soros κάνει μια μεγάλη κίνηση, οι άνθρωποι το προσέχουν. Οι αποφάσεις τους, που μερικές φορές έρχονται σε αντίθεση με τη συμβατική σοφία, συχνά εκ των υστέρων αποτελούν σήματα των τάσεων που που λίγοι επενδυτές παρατηρούν.OilPrice.comΜετάφραση-Απόδοση: Hellasforce - 

*** Το βαθύ ντεκολτέ!!!

Μου αρέσουν πολύ οι συζητήσεις στη Βουλή και γι' αυτό παρακολουθώ συχνά το κανάλι της. Τα ζητήματα που συζητούνται είναι σημαντικά διότι, έμμεσα ή άμεσα, αφορούν όλους μας, αλλά η επιχειρηματολογία είναι εύκολα κατανοητή. Μια φορά, όμως, που αγόρευε, καθιστή στο έδρανό της, μια βουλευτίνα δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς έλεγε. Γρήγορα αντελήφθην ότι η αιτία που με εμπόδιζε να καταλάβω τα λεγόμενά της ήταν το βαθύ ντεκολτέ της που αποκάλυπτε ένα μεγάλο μέρος από τα ουδόλως ευκαταφρόνητα κάλλη της.
Έτσι μου ήρθε η ιδέα να παρατηρήσω προσεκτικά την εμφάνιση και τις κινήσεις (το body language) όλων των βουλευτών, ανδρών και γυναικών, μέσα στον ιερό χώρο του Κοινοβουλίου. Το αποτέλεσμα με εξέπληξε και θα καταλάβετε γιατί.
Πρώτα παρακολούθησα τις βουλευτίνες και είδα ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία, που μου υποβάλλει τη σκέψη ότι μάλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον χώρο βρίσκονται. 
Άλλες εμφανίζονται στη Βουλή με χρωματιστό πουλόβερ και λαδωμένο μαλλί, όπως θα πήγαιναν και στην καφετέρια της γειτονιάς τους. Αντίθετα, άλλες νομίζουν ότι οι διάδρομοι της Βουλής είναι πασαρέλα μόδας για νεόπλουτες. Μερικές διαβάζουν, άγνωστο τι, ενώ άλλες είναι έτοιμες να πέσουν στην αγκαλιά του Μορφέα.
Μετά παρακολούθησα τους άνδρες βουλευτές και βρήκα ότι και σ' αυτούς υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Ορισμένοι εμφανίζονται στη Βουλή χωρίς γραβάτα, με πουκάμισο ξεκούμπωτο, ώστε να φαίνεται το φανελάκι από μέσα, σαν να βρίσκονται σε γήπεδο ποδοσφαίρου... Άλλοι με τσαλακωμένα ρούχα και τσιτωμένο πουκάμισο στο ύψος του στομάχου, με το κουμπί έτοιμο να σπάσει. Άλλοι με ξεχειλωμένο πουλόβερ και άλλοι καθισμένοι με άνεση στα έδρανά τους, παραδομένοι στις σκέψεις τους, μασώντας τσίχλα. Φυσικά, δεν άργησα να εντοπίσω και τον βουλευτή με το αμπέχονο, αδιάψευστο σήμα της επαναστατικότητάς του. Βέβαια υπάρχουν και οι παραδοσιακοί που φορούν κοστούμι και γραβάτα, αγνοώντας όμως μερικές φορές βασικούς κανόνες, όπως π.χ. ότι το ριγέ πουκάμισο με ριγέ ή καρό γραβάτα αποτελεί ενδυματολογικό αμάρτημα.
Το συμπέρασμα είναι ότι οι βουλευτές μας δεν έχουν ακούσει για το γνωστό απόφθεγμα του Κλεόβουλου του Ρόδιου ούτε για το δικής μου έμπνευσης γνωμικό ότι η ευπρεπής εμφάνιση είναι αρετή. Ίσως όμως η ακαλαίσθητη και χωρίς φροντίδα εμφάνιση να σημαίνει κάτι βαθύτερο, δηλαδή να είναι έκφραση μιας γενικής αδιαφορίας και περιφρόνησης.
Βέβαια είναι πιθανόν ο λόγος να είναι απλά και μόνο οικονομικός. Ίσως οι δέκα χιλιάδες ευρώ που εισπράττει κάθε βουλευτής κάθε μήνα (και οι άλλες παροχές) να μην είναι αρκετές για να τα βγάλει πέρα αξιοπρεπώς. Αυτοί δεν είναι σαν τους περισσότερους Έλληνες που τα βολεύουν με πεντακόσια, χίλια και χίλια πεντακόσια ευρώ. Προτείνω, λοιπόν, να δοθεί στους βουλευτές ένα γενναίο επίδομα εμφάνισης για να μπορέσουν να αγοράσουν οι βουλευτίνες ένα ταγεράκι και οι βουλευτές ένα κοστουμάκι... Έστω και από τα κινέζικα.
Ο κ. Θεόδωρος Π. Λιανός, ομότιμος καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι ένας οργισμένος και ταυτόχρονα θλιμμένος πολίτης που προσπαθεί να διατηρήσει το χιούμορ που του απέμεινε. 


***  Υπάρχει Παράδεισος!!!
Ναι! Υπάρχει παράδεισος. Θα τον βρεις εκεί. Στους σκουροπράσινους σταφιδόκαμπους. Εκεί όπου η λάβρα του Αυγουστιάτικου ήλιου σιγοψαίνει στ’ αλώνι την κατάμαυρη απλωμένη σταφίδα και τα μοναδικά σύκα στις βραγιές.
Το άρωμά τους εξαίσιο και πρωτόγνωρο. Να ’χεις πνευμόνια, ολάκερο να το ρουφήξεις.
Θα τον βρεις εκεί στις μυριοπράσινες πλαγιές με τις συκιές, τις ελιές, τις αμυγδαλιές, τις αχλαδιές, τις γουρναπιδιές, τις γκορτσιές, το αγριόβατο και τα πρώιμα αμπέλια.
Εκεί που σαν πεινάσεις, σαν άλλος Αδάμ, απλώνεις το χέρι, κόβεις και τρως. Λεύτερα και άφοβα. Αφού η Εύα, παίρνει το μπάνιο της, μόνιμα, στην απέραντη χρυσή αμμουδιά της, (μικρή Σαχάρα την λέω). Αντάμα με τις καρέττα - καρέττα.
Θα τον βρεις εκεί που μια ασπροκόκκινη μπουκαμβίλια μετατρέπει ακόμη και το πιο άσχημο μπαλκόνι σε πανέμορφη ανθοδέσμη, σε πίνακα ζωγραφικής.
Θα τον βρεις εκεί όπου η τριανταφυλλιά, η πορτοκαλιά, η λεμονιά και τον χειμώνα ανθίζουν.
Θα τον βρεις εκεί που μια μόνη της κληματαριά μπορεί να επαναλάβει το θαύμα του εν Κανά γάμου.
Θα τον βρεις εκεί όπου η ντοματιά, η αγγουριά, η φασολιά, η μελιτζάνα, η μπάμια, η πιπεριά, η πατάκα, η καρπουζιά, η πεπονιά, το αράπικο φιστίκι οργιάζουν, προσφέροντας τροφή σε φτωχούς και πλούσιους.
Θα τον βρεις εκεί στις ανοιχτοπράσινες κορδέλες των κάμπων, καμωμένες από λυγερά καλάμια στις όχθες μικρών ποταμών.
Εκεί όπου η ιτιά, η καρυδιά, η μουριά, η μυρτιά, τα πλατάνια και η πάσης φύσεως χλωρίδα και πανίδα προσφέρουν τόπο χλοερό, τόπο φωτεινό, τόπο δροσερό, τόπο θείας μουσικής μελωδίας, τόπο αναπαύσεως.
Εκεί που ο φίκος και ο ιβίσκος γίνονται δένδρα και κάτω από μια βελανιδιά σταλίζουν χίλια πρόβατα.
Θα τον βρεις εκεί στις φιδίσιες χρυσοποίκιλτες ακρογιαλιές όπου οι άνθρωποι νιώθουν ή γίνονται με μιας πρωτόπλαστοι.
Ερωτεύονται στα πεντακάθαρα, ζεστά της θάλασσας νερά και με τον έρωτα οδηγό και σκανταλιάρη οδεύουν προς το προαιώνιο παιχνίδι της ζωής, την διαιώνιση του είδους.
Θα τον βρεις εκεί στις πανέμορφες πλούσιες πλαγιές και τα γάργαρα νερά του πιο αστραφτοφορεμένου με κατάλευκα ρούχα βουνού και όλων των υπολοίπων που αγκαλιάζουν τον παραδείσιο κάμπο εν είδει χαλκοπράσινου φράχτη.
Εκεί που τα βράδια το φεγγάρι πλημμυρίζει με φως το πέλαγος και αισθάνεσαι ότι είσαι και εσύ ένα μικρό κομμάτι του σύμπαντος κοιτώντας ψηλά τον έναστρο ουρανό με την μοναδική την απροσδόκητη καθαρότητά του.
Εκεί που για νανούρισμα στον ίσκιο της ελιάς της ασημόκλωνης έχεις των τζιτζικιών το γλυκό μονότονο τραγούδι και την μεσημβρινή δροσερή μπουκαδούρα ανακατεμένη με την αρμύρα και το ιώδιο της θάλασσας.
Εκεί που όταν ο ήλιος βασιλέψει αρχίζουν των βατραχιών και των νυχτοπουλιών οι ατέλειωτες νυχτερινές συναυλίες.
Ναι, υπάρχει παράδεισος. Θα τον βρεις τέλος πάντων εκεί στον μοναδικό κάμπο, όπου τα πάντα ευδοκιμούν, έστω κι αν φυτευτούν ανάποδα.
Πήγαινε λοιπόν και μπήξε οποιοδήποτε κλαρί θέλεις ανάποδα και αν δεν φυτρώσει, τότε θα δεχθώ πως έκανα λάθος, για το ότι υπάρχει επίγειος παράδεισος.
Θα τον βρεις εκεί που η μυρωδιά του ψύλληθρου είναι αυτή που πρώτη σε υποδέχεται κατά την άφιξή σου και θα σε συντροφεύει στις εξορμήσεις που θα κάνεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια, μνημεία και βιότοπους.
Και τώρα θαρρώ πως κατάφερα να σου δείξω το δρόμο προς αυτόν.
Μα για να είμαι σίγουρος, θα σου ψελλίσω και το όνομά του.
Μεσσηνία!!! τον λένε, Μεσσηνία!!! φίλε μου.
Κι αν θέλεις να μάθεις και για τον απαγορευμένο καρπό…
Άστα, υπάρχει κι αυτός εκεί, μεγαλόπρεπος, θωρακισμένος, τεράστιος, μοναδικός και απρόσιτος.
Φραγκόσυκο τον λένε. Αν τον κατακτήσεις και τον δοκιμάσεις, τα ξαναλέμε φίλε μου…
Άκου τώρα και το κρυφό μυστικό.
Ο ουράνιος παράδεισος δεν είναι τίποτε άλλο από τον αντικατοπτρισμό του επίγειου. Πιστό αντίγραφο σου λέω. Μόνο που στον ουράνιο πηγαίνουν μονάχα δίκαιες ψυχές, ενώ στον επίγειο, μπορείς να βρεθείς ψυχή τε και σώματι, με ή χωρίς αμαρτίες.
Ιδού λοιπόν η ευκαιρία για γνήσια γεύση από πραγματικό παράδεισο εν τω μέσω του Αυγούστου…
Υ.Γ. Η διαδρομή του καθενός μας προς τον ουράνιο παράδεισο είναι δύσβατη, εξίσου δύσβατη με την διαδρομή για τον επίγειο παράδεισο, για την Μεσσηνία. Αποκομμένη από την υπόλοιπη Ελλάδα, χωρίς σύγχρονους αυτοκινητόδρομους, χωρίς σύγχρονο λιμάνι, με σιδηρόδρομο από την εποχή του Τρικούπη και αεροδρόμιο που υπολειτουργεί, περιμένει εμάς που την γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε να μας προσφέρει απλόχερα μια πανδαισία χρωμάτων, αρωμάτων και γεύσεων. Να διεγείρει για άλλη μια φορά το σύνολο των αισθήσεών μας.
Τι κρίμα που αυτός ο ευλογημένος τόπος δεν ευτύχησε μεταπολεμικά και μέχρι τις ημέρες μας να βγει από την απομόνωση που τον έχουν καταδικάσει, πολιτικοί, πολιτικάντηδες και πονηροί πολιτευτές από όλο το πολιτικό φάσμα, της κεντρικής αλλά και της τοπικής εξουσίας;
Ίσως όμως αυτή η απομόνωση και η δυσκολία να τον ανακαλύψεις να είναι και όλη η μαγεία για εμάς τους μυημένους και ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που δεν έχουμε ξεσηκωθεί ακόμα…     Καλοκαίρι 2005
ΜΠΕΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
E-Mail: beneas13@gmail.com 
Ευχαριστώ για τη Δημοσίευση:
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» Ημερήσια εφημερίδα της Μεσσηνίας Φύλλο 447 5 Ιουλίου 2005
«ΘΑΡΡΟΣ» Πρωινή εφημερίδα της Μεσσηνίας Φύλλο 31.831 27 Ιουλίου 2005
«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» Εβδομαδιαία εφημερίδα της Μεσσηνίας Φύλλο 784 Αύγουστος 2005
«το Χαϊδάρι Σήμερα» Φύλλο 5 Σεπτέμβριος 2005
«η ΦΩΝΗ του ΑΕΤΟΥ» έκδοση του συλλόγου «Ο ΑΕΤΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» Φύλλο 76 Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2005
«ΕΚΦΡΑΣΗ» Τριμηνιαίο Μεσσηνιακό πολιτιστικό περιοδικό Τεύχος 53 Οκτώβριος 2005
***

**  BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:
 
http://www.youtube.com/stamos01 ,        3647     video.-       
http://www.youtube.com/stamatios01 ,     2017     video.- 
http://www.youtube.com/vlasiskal , =         2077   video.- 
Σύνολον                                                        7741    βίντεο   .-
http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home  ,  2581  .-   https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  ,  https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258  ,  270
https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas ,
 *** https://www.facebook.com/ArfaraKalamatasMessinias , =ARFARA MESSINIAS    613.– https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑΡΩΝ.-   199 .-                                 
~** http://www.twitter.com/stamos01/
*** ~Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Παρασκευή  29  Αυγούστου  2014    : http://snsstamoskal.blogspot.com/2014/08/29-2014.html  , .-
~ Αθλητικό Σ/Κύριακο 30 και 31 Αυγούστου 2014   :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2014/08/30-31-2014.html .-                 
~Το αγιάζι  της ενημέρωσης Σάββατο  30  Αυγούστου 2014    : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2014/08/30-2014.html .-  
~ Το αγιάζι της  ενημέρωσης  Κυριακή  31  Αυγούστου  2014   : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/08/31-2014.html ,.-  
~
***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΣΕΠΕΜΒΡΙΟΥ  2014  :
**Το αγιάζι της ενημέρωσης 01 Σεπτεμβρίου 2014 Όλα τα ενδιαφέροντα    :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2014/09/01-2014.html .-
~ Το  αγιάζι   της  ενημέρωσης  Τρίτη  02 Αυγούστου  2014  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/09/02-2014.html  ,.- 
~ Το  αγιάζι  στην ενημέρωση  Τετάρτη  03 Σεπτεμβρίου  2014      :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2014/09/03-2014.html .- 
~ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΡΑΓΓΙΑ Διαδρομές - παρουσιάσεις Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2014   : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/09/03-2014.html ,  Α.Μέρος ,
~ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΡΑΓΓΙΑ Διαδρομές - παρουσιάσεις Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2014 2ο Μέρος   :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/09/03-2014-2.html , .-
~ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΡΑΓΓΙΑ  παρουσιάσεις  3η συνάχεια  Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου  2014  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/09/3-04-2014.html ,.- 
~  Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Πέμπτη  04  Σεπτεμβρίου  2014  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2014/09/04-2014.html  ,.- 
~ ΟΜΟΡΦΙΕΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΡΩΜΑ ΕΛΆΔΑΣ  ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ΦΑΡΑΓΓΙΑ    Παρασκευή  05  Σεπτεμβρίου  2014  : http://snsarfara.blogspot.gr/2014/09/03-2014-03-2014-03-2014-1-video.html   
~ Το αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2014  :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2014/09/05-2014.html  ,
~Το αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2014   :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/09/06-2014.html ,.-
~Άρωμα στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2014   :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2014/09/07-2014.html ,.-  
~Επιλογές - Διαλογές αναρτήσεων Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2014    : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/09/07-2014.html ,.- 
~  Επιλογές - Διαλογές Θεμάτων - αναρτήσεων Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2014   : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2014/09/07-2014.html ,.-  
~ Αθλητικό Σ/Κ 06 και 07 Σεπτεμβρίου 2014    : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2014/09/06-07-2014.html ,.-
Μεσσηνιακή  ενημέρωση Κυριακή  07  Σεπτεμβρίου  2014 : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2014/09/07-2014.html  ,._-
~

 

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

** *** "Μην καταφρονείς την εντολή της αγάπης, γιατι με αυτη θα γίνεις παιδί του Θεού. Ενώ παραβαίνοντας την θα γίνεις παιδί της γέεννας......."

~ «Όσοι λαοί ξεχνούν την Ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν»

~** "Η αγάπη προς τον Θεό παρακινεί όποιον την έχει να καταφρονει κάθε πρόσκαιρη ηδονή και κάθε κόπο και λύπη. Ας σε πείσουν γι αυτό όλοι οι άγιοι, οι οποίοι τόσα έπαθαν για το Χριστό...."

~** "Εκείνος που αγαπαει το Θεό, ζει αγγελικο βίο πάνω στη γη. Νηστεύει και αγρυπνει, ψαλλει κ προσεύχεται και για κάθε άνθρωπο σκέφτεται πάντοτε το καλό...."

"Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφὸ σὲ προετοιμάζει νὰ ἀγαπήσεις περισσότερο τὸν Θεό. Τὸ μυστικό, λοιπόν, τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸ εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφό. Γιατί, ἂν δὲν ἀγαπᾷς τὸν ἀδελφό σου ποῦ τὸν βλέπεις, πῶς εἶναι δυνατόν ν᾿ ἀγαπᾷς τὸν Θεὸ ποὺ δὲν Τὸν βλέπεις; «Ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸ αὐτοῦ, ὃν ἐώρακε, τὸν Θεόν, ὃν οὐχ ἑώρακε, πῶς δύναται ἀγαπᾶν;» Γράφει: Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος - Τὸ μυστικὸ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεόν(μεταφρασμένο καὶ ἐμπλουτισμένο ἀπὸ τὸν Γέροντα Πορφύριο)"