Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016

Υγεία για όλους  μας   Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016  :
~ ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ  μας , 

 
~** ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΣ  ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ   και βοτανοθεραπείας στηζωή  μας :  
1~  ΥΓΕΙΑ για  ΟΛΟΥΣ  μας  Πέμπτη  04 Μαϊου  2015   :
 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/06/04-2015.html.-  
2~** ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας  Πέμπτη   14  Μαϊου  2015 :

http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/05/14-2015.html .-
3~** ~ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  Παρασκευή  15  Μαϊου  2015   :

http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/05/15-2015.html .- 
4~**   ~  ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας  ,  Παρασκευή  22  Μαϊου 2015  : 

http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/05/22.html .-
5~***  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας Παρασκευή 22 Μαΐου 2015   : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/05/blog-post.html .- 
6~ **  ΥΓΕΙΑ  για   ΟΛΟΥΣ  μας  Τρίτη 26 Μαΐου  2015 :

http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/05/26-2015.html .  -
7~**  ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας  Τετάρτη  27  Μαϊου  2015
 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/05/27-2015.html  .-   
8~**  ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ μας   Παρασκευή  29  Μαϊου  2015
 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/05/29-2015.html .- 
9~** ΟΛΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟ και  την Φραγκοσυκιά  Παρασκευή  30  Μαϊου  2015  :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/05/30-2015.html .-  
10~** ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας  Κυριακή  07  Ιουνίου  2015  :
 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/06/07-2015.html .- 
 11~**   ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ   μας - Δευτέρα  08  Ιουνίου  2015  :
http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/06/08-2015.html .-   

12 ~ ΥΓΕΙΑ   για  ΟΛΟΥΣ  μας  Τρίτη  09  Ιουνίου  2015  :  
http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/06/09-2015.html .-  
13 ~ ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας ,  Παρασκευή  12  Ιουνίου   2015  : 

 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/06/12-2015.html .- 
14 ~ ΥΓΕΙΑ  για ΟΛΟΥΣ  μας   Δευτέρα  15  Ιουνίου  2015  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/06/15-2015.html .-      
15 ~ ΟΛΑ  για  την ΑΛΟΗ  ΒΕΡΑ  Τρίτη  16  Ιουνίου  2015: http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/06/16-2015.html , ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας  , ΟΛΑ  για  την  ΥΓΕΙΑ , ΑΛΟΗ  ΒΕΡΑ στη ζωή μας. 
16~ΥΓΕΙΑ   για  ΟΛΟΥΣ  μας , Τετάρτη  17  Ιουνίου  2015
http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/06/17-2015.html .-
17 ~ ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας   , Σάββατο  20  Ιουνίου  2015 : 

 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/06/20-2015.html .-  
18 - ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας  Τετάρτη  24  Ιουνίου  2015 : http://snsarfara.blogspot.gr/2015/06/24-2015.html .-
19 .- ~ΎΓΕΙΑ για  ΟΛΟΥΣ  μας  Πέμπτη 09 Ιουλίου  2015 :

 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/07/09-2015.html
 20 .- ΥΓΕΙΑ για  ΟΛΟΥΣ  μας   Σάββατο 18  Ιουλίου  2015  :

 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/07/18-2015.html .-
21 ~ ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας  Σάββατο  18  Ιουλίου  2015  ΒΛΑΣΗΣ : 
http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/07/18-2015.html .-
22.- ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας  Τετάρτη  22 Ιουλίου  2015 :

http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/07/22-2015.html .-  
23.- ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας   Τετάρτη  05  Αυγούστου  2015 :

 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/08/05.html .-
 γ΄ μέρος  
 24.-ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας  Δευτέρα  17  Αυγούστου  2015 :

 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/08/17-2015.html  .-
25 ~
ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας   Τετάρτη  19  Αυγούστου  2015  :
http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/08/19-2015.html .-

 26.- ΥΓΕΙΑ  για ΟΛΟΥΣ  μας   11 Σεπτεμβρίου  2015   :
http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/09/11-2015.html .-
27.- ΥΓΕΙΑ  για ΟΛΟΥΣ  μας Πέμπτη  17  Σεπτεμβρίου  2015 : 

http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/09/17-2015.html .-
28.-  ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας  Σάββατο  10  Οκτωβρίου  2015  : 

 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/10/10-2015.html .-
29.- ΥΓΕΙΑ  για ΟΛΟΥΣ  μας  Τετάρτη  21 Οκτωβρίου  2015  : 

http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/10/21-2015.html .-
  30.-ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας  Παρασκευή  23  Οκτωβρίου  2015 : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/10/23-2015.html .-        
 δ΄ Μέρος 
  31~ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας  Δευτέρα  26 Οκτωβρίου  2015  :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/10/26-2015.html .-

32 .- ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας   04  Νοεμβρίου  2015  :

 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/11/04-2015.html .-
33.-ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ  μας Κυριακή  08 Νοεμβρίου 2015   : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/11/08-2015.html .-
 34.-  ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας  Τετάρτη  11  Νοεμβρίου  2015   http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/11/11-2015.html  .-    
35.- ΥΓΕΙΑ  γιά ΟΛΟΥΣ  μας Παρασκευή  13 Νοεμβρίου  2015 :

http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/11/13-2015.html .-
 ~ 36.- ΥΓΕΙΑ  γιά ΟΛΟΥΣ  μας  Σάββατο  14  Νοεμβρίου  2015 :

http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/11/14-2015.html .-        
37.- ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας Τρίτη  17  Νοεμβρίου  2015 :

http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/11/17-2015.html .-
38.- ΥΓΕΙΑ  γιά ΟΛΟΥΣ  μας  Παρασκευή 20  Νοεμβρίου  2015   : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/11/20-2015.html .- 
39.-   ΥΓΕΙΑ  γιά ΟΛΟΥΣ  μας  Τετάρτη  25  Νοεμβρίου  2015   :

http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/11/25-2015.html .-
 40.-  ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας Πέμπτη  26  Νοεμβρίου  2015   :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/11/26-2015.html .-
41. ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας   Τρίτη  01  Δεκεμβρίου  2015  :   http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/12/01-2015.html .-
42.-   ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας Παρασκευή  04  Δεκεμβρίου  2015 :

http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/12/04-2015_4.html .-         
43 .- ΥΓΕΙΑ (Θέματα υγείας- Τα Βότανα στη ζωή μας -Το φαρμακείο της Φύσης ) 2015   : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2015/12/2015.html .-

44.-ΥΓΕΙΑ  γιά ΟΛΟΥΣ  μας  Σάββατο  12  Δεκεμβρίου  2015  : 

 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/12/12-2015.html .-
45.- ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας Τετάρτη  30  Δεκεμβρίου  2015 : 

 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/12/30-2015.html .-
46.-  ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας  Δευτέρα  04  Ιανουαρίου  2016 : 

 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/01/04-2016.html
47.-  ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ  μας  Τρίτη 12  Ιανουαρίου  2016  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/01/12-2016.html .-
47.- ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας  Τετάρτη  20  Ιανουαρίου 2016  : 
http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/01/20-2016.html .-
48.-  ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας  Τρίτη  26  Ιανουαρίου  2016 : 

http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/01/26-2016.html .-
49.- ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας  Πέμπτη  04  Φεβρουαρίου  2016 :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/02/04-2016.html .- 

50.- ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ μας  Παρασκευή  12  Φεβρουαρίου  2016 :
 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/02/12-2016.html
51,- ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ  μας Τρίτη 01 Μαρτίου  2016  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/03/01-2016.html .-                                                       
52 ~ ΥΓΕΙΑ για  ΟΛΟΥΣ  μας , Παρασκευή 11Μαρτίου 2016   
Α.-   ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ: 

 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/03/11-2016.html  .-  
53 ~ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ  μας Τετάρτη  23 Μαρτίου  2016 : 

http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/03/23-2016.html .- 
54.-~ΥΓΕΙΑ για  ΟΛΟΥΣ  μας   Τετάρτη 30 Μαρτίου  2016 :   http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/03/30-2016.html .-

55.-  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας  Δευτέρα 11  Απριλίου 2016 (55)  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/04/11-2016-55.html .- 
56.-  ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ μας Τετάρτη  04 Μαϊου  2016 :   http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/05/04-2016.html .- 
57 .- ΥΓΕΙΑ γιά  ΟΛΟΥΣ μας Πέμπτη 12  Μαϊου  2016  :
 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/05/12-2016.html .-                                   
 58.-  ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ  μας  Παρασκευή  03  Ιουνίου  2016 :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/06/03-2016.html .-   
59.-  ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας  Τετάρτη  22  Ιουνίου  2016  :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/06/22-2016.html  .-            

60 .- ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ  μας , Τρίτη 12  Ιουλίου  2016  :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/07/12-2016.html .-  
61.-   Υγεία για όλους  μας  Παρασκευή 19  Αυγούστου  2016   : 
 http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/08/19-2016.html .-   

62.-~ Υγεία για όλους  μας   Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016  :
 
ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ  μας:  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/09/19-2016.html  .-
63.-
***  Γιατί είναι απαραίτητος ο έλεγχος των δοντιών πριν από το «πρώτο κουδούνι»
Χιλιάδες παιδιά θα πάνε την ερχόμενη εβδομάδα στο σχολείο και πολλά από αυτά, ιδιαίτερα τα «πρωτάκια» του Δημοτικού και του Γυμνασίου, θα έχουν υποβληθεί σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο για να εξασφαλιστεί ότι είναι έτοιμα να συμμετάσχουν με ασφάλεια σε κάθε δραστηριότητα.
~* Στο πλαίσιο αυτών των εξετάσεων δεν πρέπει να ξεχάσετε τον έλεγχο των δοντιών τους. «Ο έλεγχος αυτός είναι εξίσου σημαντικός με τις αναμνηστικές δόσεις των εμβολίων γιατί η τερηδόνα που καθυστερεί να αντιμετωπιστεί μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες», αναφέρει η Αμερικανική Οδοντιατρική Εταιρεία (ADA). Τέτοιες συνέπειες μπορεί να είναι πόνος, αποστήματα δοντιών, πύον γύρω από το δόντι, σπάσιμο του δοντιού, προβλήματα με τη μάσηση ή ακόμα και μετακίνηση των μόνιμων δοντιών.
~* Δυστυχώς, πολλοί γονείς δεν αντιλαμβάνονται ότι η σοβαρή τερηδόνα είναι εξαιρετικά συνηθισμένη, είναι μεταδοτική αφού οφείλεται σε μικροοργανισμούς που υπάρχουν στην στοματική κοιλότητα και δεν υπάρχει εμβόλιο εναντίον της, τονίζει η ADA.
~* Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για την στοματική υγιεινή στη χώρα μας, το 78,5% των Ελληνόπουλων ηλικίας 12 ετών έχουν μέτρια έως κακή στοματική υγιεινή, ενώ στις ηλικίες 12 και 15 ετών μόνο το 15,8% και 16,7% αντίστοιχα έχουν υγιές περιοδόντιο.
~* Στις ίδιες ηλικίες τα παιδιά έχουν 2-3 δόντια χαλασμένα. Επιπρόσθετα, με την αύξηση της ηλικίας μειώνεται το ποσοστό των Ελληνόπουλων χωρίς τερηδόνα, και από 57,2% που είναι στα 5 έτη γίνεται 37,1% στα 12 έτη και 28,9% στα 15.
~* Δυστυχώς, τα παιδιά πολλές φορές δεν λένε στους γονείς τους ότι πονάει το δόντι τους και έτσι υποφέρου σιωπηρά, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει και τις σχολικές επιδόσεις τους. Σύμφωνα με την ADA, ένα παιδί με χρόνιο πόνο στο δόντι μπορεί να δυσκολεύεται να φάει, να μιλήσει και να συγκεντρωθεί, να μοιάζει αγχωμένο, νευρικό ή κουρασμένο, ή ακόμα και να χάνει μαθήματα εξαιτίας της κατάστασής του.
~* Για όλους αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητη η καλή στοματική υγιεινή αλλά και ο προληπτικός έλεγχος από τον οδοντίατρο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ώστε να γίνει καθαρισμός και φθορίωση που μπορεί να διαφυλάξουν την οδοντική υγεία και να εντοπιστούν προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα και με μικρότερο κόστος στα αρχικά τους στάδια.
 ~* Αν εξάλλου το παιδί είναι 7 ετών, είναι κατάλληλη η στιγμή και για την πρώτη ορθοδοντική αξιολόγηση, τονίζει η ADA, υπογραμμίζοντας ότι η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορεί να αποτρέψει ή να ελαττώσει τη σοβαρότητα της κακής σύγκλεισης των μόνιμων δοντιών.
~* «Επειδή τα οστά των γνάθων στις μικρές ηλικίες μπορούν να ανταποκριθούν πολύ πιο εύκολα στις ορθοδοντικές παρεμβάσεις, η έγκαιρη έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας θα βοηθήσει την ομαλή αύξηση όλου του προσώπου και ενδεχομένως θα προλάβει μελλοντικές εξαγωγές δοντιών σε ορισμένες περιπτώσεις», σχολιάζει η Δρ Κατερίνα Δούμα-Μιχελάκη, ειδική ορθοδοντικός παιδιών και ενηλίκων. «Βέβαια, κάθε παιδί, όπως και κάθε ενήλικας, πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ξεχωριστή οντότητα, με διαφορετικές ανάγκες, σε διαφορετικούς χρόνους. Δεν είναι η ηλικία εκείνη που καθορίζει τη θεραπεία, αλλά το ίδιο το ορθοδοντικό πρόβλημα. Έτσι, μπορεί για παράδειγμα δύο παιδιά να βρίσκονται στην ίδια ακριβώς ηλικία αλλά το ένα να χρειάζεται άμεση έναρξη ορθοδοντικής θεραπείας και το άλλο όχι» συμπληρώνει.
~ * Η προληπτική ή κατασταλτική ορθοδοντική που μπορεί να χρειαστεί ένα παιδί πρώτης σχολικής ηλικίας έχει σκοπό να διορθώσει πολλά και διαφορετικά προβλήματα. Ανάμεσα σε αυτά τα προβλήματα συμπεριλαμβάνονται:
~ Η πρόσθια ή/και οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση.
 • Ο έντονος συνωστισμός των δοντιών.
 • Η πρόσθια χασμοδοντία (είναι η ύπαρξη κενού ανάμεσα στα πάνω και στα κάτω δόντια όταν το στόμα είναι κλειστό, επειδή δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους).
 • Η πολύ αυξημένη ή πολύ μειωμένη οριζόντια και κατακόρυφη πρόταξη («πεταχτά» δόντια).
 • Τα έντονα σκελετικά προβλήματα.
 • Οι δυσκολίες στη μάσηση και οι πόνοι στην άρθρωση της γνάθου.
 • Τα οδοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από παρατεταμένες παιδικές συνήθειες, όπως το πιπίλισμα (θηλασμός) του δακτύλου και η προώθηση της γλώσσας.
 • Το έντονο, μη φυσιολογικό σφίξιμο ή τρίξιμο (βρυγμός) των δοντιών στη διάρκεια του ύπνου και μερικές φορές την ημέρα.
 • Η διαφύλαξη του χώρου για την ανατολή των μονίμων δοντιών, αν χαθεί ο χώρος κάποιου παιδικού από τερηδόνα, τραύμα ή πρόωρη εξαγωγή.
 • Η διάγνωση και αντιμετώπιση των αγκυλωμένων νεογιλών δοντιών (είναι τα δόντια που μοιάζουν «βυθισμένα»).
 • Η διάγνωση και πιθανή παραπομπή για διόρθωση, της υπερτροφίας του χαλινού (είναι ο κάθετος υμένας ανάμεσα στη γλώσσα και στο έδαφος του στόματος) η οποία δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του στόματος και την ομιλία.
 • Η διάγνωση της καθυστέρησης της ανατολής των μονίμων δοντιών όταν οφείλεται σε παθολογικά αίτια, όπως η ύπαρξη οδοντωμάτων (είναι καλοήθεις όγκοι) κ.λπ.
 • Η πρόληψη τυχόν καταγμάτων.
Ανάλογα με τα ευρήματα του προληπτικού ελέγχου, ο οδοντίατρος ή/και ο ορθοδοντικός θα προτείνουν ένα πρόγραμμα επισκέψεων στο παιδί, το οποίο θα εξαρτηθεί επίσης από τις διατροφικές συνήθειές του και το πόσο συχνά και καλά βουρτσίζει τα δόντια του.
«Στα μικρά παιδιά πρέπει να διορθώνουμε εγκαίρως τα προβλήματα εκείνα που αν επιμείνουν θα επιδράσουν αρνητικά στην ομαλή εξέλιξη της οδοντοφυΐας και του προσώπου», καταλήγει η Δρ Δούμα-Μιχελάκη.
health.in.gr
***  Προληπτικός έλεγχος για νέα σχολική χρονιά με υγεία
Η Ευρωκλινική Παίδων, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι φροντίζει την υγεία των παιδιών και στηρίζει τους γονείς, υλοποιώντας το πρόγραμμα «Προληπτικός Έλεγχος Υγείας – Αρχίζουμε τη νέα σχολική χρονιά με υγεία».
Συγκεκριμένα, προσφέρει, ειδικά πακέτα ιατρικών εξετάσεων σε προνομιακές τιμές:
~ Παιδιατρικός έλεγχος – 20 €
 • Εξέταση από ΩΡΛ ή Οφθαλμίατρο ή Δερματολόγο – 20 €
 • Εξέταση από ΩΡΛ & Ακοολογικό διάγραμμα – 30 €
 • Mini Check up (Γεν. αίματος, Γεν. ούρων, Σάκχαρο, Φερριτίνη, Χοληστερίνη, Σίδηρος) – 25 €
 • Καρδιολογική εξέταση, Triplex Καρδιάς, ΗΚΓ & Οφθαλμολογική εξέταση – 55 €
 • Έλεγχος Παιδικής Παχυσαρκίας (εξέταση από Ενδοκρινολόγο, Γεν. αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, TSH) – 50 €
 • Εκτίμηση μαθησιακών δυσκολιών (εξέταση από Αναπτυξιολόγο & Παιδοψυχίατρο) – 100 €
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού καλώντας στα τηλέφωνα 210 86.91.900 – 901.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ευρωκλινικής http://www.euroclinic.gr/prosxolikos-elegxos-ygeias/ καθώς και τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης της Ευρωκλινικής http://www.facebook.com/euroclinicgroup. Δηλώνοντας τα στοιχεία τους στην ειδική φόρμα θα λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα προνομιακά πακέτα εξετάσεων.   Ξένη δημοσίευση

***  Συμβουλές για την ασφάλεια των παιδιών στο σχολείο   Πρόληψη παιδικών ατυχημάτων
συμβουλές για την ασφαλή προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση των παιδιών από το σχολείο δίνει το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», επισημαίνοντας ότι όσο σημαντική είναι, για την πρόληψη παιδικών ατυχημάτων, η υποδομή που παρέχεται από τους ενήλικες, εξίσου σημαντικό είναι να μάθουν τα παιδιά, από την πιο μικρή ηλικία, να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να αυτοπροστατεύονται.
Όπως αναφέρεται, στην αρχή κάθε σχολικού έτους πρέπει να γίνεται μία ανοικτή συζήτηση μεταξύ δασκάλων και μαθητών, για θέματα πρόληψης παιδικών ατυχημάτων, κυρίως στους σχολικούς χώρους.
Τα μικρά παιδιά είναι από τη φύση τους γεμάτα περιέργεια και δεν έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση του κινδύνου, γι' αυτό και είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στα ατυχήματα. Μεγαλώνοντας, αναπτύσσουν μεν την αίσθηση του κινδύνου, επηρεάζονται όμως και από άλλους παράγοντες, όπως η ανάγκη επίδειξης, η αντίδραση στους νόμους και στις συμβουλές των ενηλίκων και η γοητεία της περιπέτειας, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να κινδυνεύουν από ατυχήματα. Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντικό να μάθουν από μικρή ηλικία να προστατεύουν τον εαυτό τους και να μην τον θέτουν σε κίνδυνο, επισημαίνει η «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος».
Από την προσχολική ηλικία, τα παιδιά πρέπει να μάθουν σωστή οδική συμπεριφορά, έχοντας όμως υπόψη μας, ότι τα παιδιά κάτω των 8 ετών, δεν έχουν την απαιτούμενη ωριμότητα για να χρησιμοποιήσουν πάντα, τα όσα έχουν μάθει. Γι΄αυτό, πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικες, από και προς το σχολείο ή τη στάση του σχολικού λεωφορείου. Κρατάμε πάντα τα μικρά παιδιά από το χέρι και τα έχουμε από τη μέσα πλευρά του πεζοδρομίου. Τα παιδιά μαθαίνουν παρατηρώντας, γι' αυτό πρέπει να τους δίνουμε το καλό παράδειγμα, ακολουθώντας οι ίδιοι τους κανόνες της σωστής οδικής συμπεριφοράς.
Αν τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο με το αυτοκίνητο, πρέπει να τους μάθουμε να κάθονται πάντα στο πίσω κάθισμα, δεμένα με τον σωστό τρόπο, να μπαίνουν και να βγαίνουν από το αυτοκίνητο, πάντοτε από την πλευρά του πεζοδρομίου και να εξηγήσουμε ότι δεν θα πρέπει να βγάζουν το κεφάλι τους έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση που πηγαίνουν με σχολικό λεωφορείο, πρέπει το ίδιο το σχολείο, αλλά και οι γονείς, να εξηγήσουν γιατί πρέπει και εκεί να φοράνε τη ζώνη ασφαλείας και να προσέχουν την ώρα που μπαίνουν και βγαίνουν από το λεωφορείο.
Αν τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο με ποδήλατο ή μοτοποδήλατο, πρέπει να γνωρίζουν ότι, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τα άλλα οχήματα. Αν πηγαίνουν με τα πόδια πρέπει να φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα ή ρούχα με ένθετο ανακλαστικό υλικό, για να διακρίνονται από τους διερχόμενους οδηγούς, ειδικότερα το βράδυ.
Στην έξοδο όλων των σχολείων, πρέπει να υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωμα, ώστε τα παιδιά να μη μπορούν να βγουν απευθείας στο δρόμο.
Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο σχολικός τροχονόμος στην πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων. Αρμοδιότητά του είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας στην γύρω από το σχολείο περιοχή κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών, με στόχο την ασφαλή διέλευση αυτών.
Όλα τα σχολεία πρέπει συνεχώς να ελέγχουν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις ώστε να είναι ασφαλείς για τα παιδιά που στεγάζουν.
Η ύπαρξη συστήματος πυρασφάλειας είναι απαραίτητο να υπάρχει σε κάθε σχολείο. Επιπλέον, θα πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται άσκηση ασφαλούς εγκατάλειψης του κτιρίου σε περίπτωση φωτιάς.
Σε περίπτωση σεισμού υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος όχι μόνον εξαιτίας της σεισμικής δόνησης, αλλά και λόγω του πανικού που δημιουργείται. Μόνος τρόπος για την προσπάθεια ελέγχου μίας τέτοιας κατάστασης είναι η πραγματοποίηση σε τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεων σεισμού.
Εάν το σχολείο διαθέτει παιδική χαρά ή γυμναστήριο, πρέπει να γίνεται συνεχής έλεγχος, ώστε το υλικό (κούνιες, τσουλήθρες, μονόζυγα, μπασκέτες) και ο γύρω χώρος, να πληρούν τους κανόνες ασφαλείας. Πρέπει επίσης, τα παιδιά να ενημερώνονται ποιος είναι ο σωστός τρόπος χρήσης του υπάρχοντος εξοπλισμού από τους γυμναστές του σχολείου.
Πρέπει τα παιδιά να ενημερώνονται και να γίνεται σωστός έλεγχος, ώστε να μη φέρνουν στο σχολείο επικίνδυνα και αιχμηρά αντικείμενα.
Την ώρα του διαλείμματος πρέπει πάντα να είναι παρόντες κάποιοι υπεύθυνοι.
Όλα τα σχολεία πρέπει να διαθέτουν πλήρες φαρμακείο για την παροχή Α' Βοηθειών.         health.in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

*** Η σεμαγλουτίδη μειώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα σε άτομα με διαβήτη
Η σεμαγλουτίδη, ένα υπό ανάπτυξη ανάλογο του GLP-1 εβδομαδιαίας χορήγησης, μειώνει κατά 26% τον κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου, μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου και μη θανατηφόρου εγκεφαλικού σε σχέση με το εικονικό φάρμακα, όταν αυτή προστεθεί στη συνήθη θεραπεία ατόμων με διαβήτη τύπου 2 και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Πρόκειται για τα κύρια συμπεράσματα από τη μελέτη SUSTAIN 6 που παρουσιάστηκαν στην 52η Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD) στο Μόναχο της Γερμανίας και επίσης δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό έντυπο New England Journal of Medicine.
Επίσης, στη μελέτη παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση κατά 39% σε μη-θανατηφόρα εγκεφαλικά επεισόδια, μη στατιστικά σημαντική μείωση κατά 26% σε μη-θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου καθώς και ουδέτερη επίδραση (2% μείωση) στον καρδιαγγειακό θάνατο μετά από δύο μόνο έτη θεραπείας.
«Η μείωση στα καρδιαγγειακά συμβάματα που παρατηρήθηκε με τη σεμαγλουτίδη στη μελέτη SUSTAIN 6 είναι αξιοσημείωτη δεδομένου του μικρού αριθμητικά πληθυσμού και της μικρής διάρκειας της μελέτης» δήλωσε ο Δρ Στήβεν Μαρσο, ερευνητής στη SUSTAIN 6 καθώς και ο κύριος συγγραφέας της μελέτης. « Τα ευρήματα έχουν κλινική σημασία, καθώς η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 και νέες επιλογές θεραπείας οι οποίες μπορούν να μειώσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο είναι απαραίτητες».
H SUSTAIN 6 είναι μια πολυκεντρική, διεθνής, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο μελέτη καρδιαγγειακής έκβασης φαρμάκου (CVOT) σε προ-εγκριτική φάση. Εξετάζει τη μακροχρόνια επίδραση της σεμαγλουτίδης (0.5 και 1.0 mg) χορηγούμενης μία φορά εβδομαδιαίως σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, όταν αυτή προστίθεται στη συνήθη αγωγή, σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Η συνήθης αγωγή περιλάμβανε τροποποίηση τρόπου ζωής, αντιδιαβητικές θεραπείες και καρδιαγγειακές θεραπείες. Η έναρξη της μελέτης έγινε το Φεβρουάριο 2013 και τυχαιοποιήθηκαν 3.297 ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 από 20 χώρες και παρακολουθήθηκαν για 104 εβδομάδες.
Η SUSTAIN 6 είναι η πρώτη προεγκριτικής φάσης μελέτη καρδιαγγειακής έκβασης σε πληθυσμό ατόμων με διαβήτη τύπου 2 που δημοσιεύει αποτελέσματα. Η SUSTAIN 6 σχεδιάστηκε για να δείξει μη-κατωτερότητα, δηλαδή να αποδείξει μη αύξηση του κινδύνου για μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα σε σχέση με το εικονικό φάρμακο όταν αυτή προστίθεται στη συνήθη αγωγή.
Το πρωτεύον τελικό σημείο ήταν ο χρόνος πρώτης εμφάνισης του σύνθετου ΚΑ αποτελέσματος, το οποίο περιλάμβανε ΚΑ θάνατο, μη-θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου και μη-θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο.
Σε αυτή τη μελέτη έκβασης, ξεκινώντας από μια συνολική μέση τιμή 8,7% στην έναρξη της μελέτης, η σεμαγλουτίδη 0.5 mg και 1.0 mg μείωσε σημαντικά τη HbA1c κατά -1,1% και -1,4% έναντι -0,4% του εικονικού φαρμάκου (για 0.5 mg και 1.0 mg εικονικού φαρμάκου) στις 104 εβδομάδες όταν αυτή προστέθηκε στη συνήθη αγωγή.
Ξεκινώντας από μια συνολική μέση τιμή σωματικού βάρους 92,1 kg, η μείωση βάρους που παρατηρήθηκε με θεραπεία με σεμαγλουτίδη 0.5 mg και 1.0 mg ήταν -3,6 kg και -4,9 kg σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (-0,7 kg και -0,5 kg για εικονικό φάρμακο 0.5 mg και 1.0 mg, αντίστοιχα).
Λιγότερες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρήθηκαν με τη σεμαγλουτίδη σε σχέση με εικονικό φάρμακο. Ωστόσο, η παύση θεραπείας λόγο ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν πιο συχνή με τη σεμαγλουτίδη, κυρίως λόγω των γαστρεντερικών συμβάντων.
Η συχνότητα εμφάνισης παγκρεατίτιδας ήταν χαμηλότερη με τη σεμαγλουτίδη σε σχέση με το εικονικό φάρμακο.
Όσον αφορά στις μικροαγγειακές επιπλοκές, σημαντικά λιγότεροι ασθενείς που λάμβαναν σεμαγλουτίδη (62 [3,8%]) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (100 [6,1%]) εκδήλωσαν εκ νέου ή επιδεινούμενη νεφροπάθεια, ενώ σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός ασθενών που λάμβαναν θεραπεία με σεμαγλουτίδη (50 [3,0%]) έναντι εικονικού φαρμάκου (29 [1,8%]) ανέπτυξαν επιπλοκές διαβητικής αμφιβληστροειδιοπάθειας.

health.in.gr

*** Μήπως είστε εθισμένοι στο σεξ; Αναγνωρίστε το πρόβλημα και βρείτε λύση   
Τι είναι σεξουαλικός εθισμός
 Γράφουν οι: Ρόκκας Κωνσταντίνος*, ουρολόγος - ανδρολόγος και Θεοδωρόπουλος Αργύρης**, ψυχολόγος
Στην εποχή μας όλο και πιο συχνά ακούμε και διαβάζουμε για τον όρο «σεξουαλικός εθισμός». Πρόκειται για μια παθολογική, μη φυσιολογική κατάσταση όπου υπάρχει υπερβολική ενασχόληση του ατόμου με το σεξ, σε τέτοιο βαθμό που του προκαλεί δυσλειτουργία στην καθημερινή του ζωή.
Η διαταραχή αυτή εμφανίζεται πιο συχνά στους άνδρες και το ποσοστό εμφάνισης κυμαίνεται στο 2% - 3%. Δεν αφορά μόνο τους ελεύθερους αλλά και πολλούς έγγαμους άνδρες, οι οποίοι το κρύβουν από τη σύζυγό τους, καταλήγοντας στην ουσία να ζουν ένα είδος «διπλής ζωής». Πρόκειται για ένα πρόβλημα που συνήθως ξεκινάει στην εφηβική ηλικία και στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής.
Ο σεξουαλικός εθισμός δεν διαφέρει πολύ από άλλου είδους εξαρτητικές συμπεριφορές, όπως είναι ο τζόγος, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Το άτομο ασχολείται με εμμονικό τρόπο αναζητώντας και κάνοντας αυτό που τελικά θα του προφέρει ανακούφιση και ευχαρίστηση. Για το λόγο αυτό και συνεχίζει να εθίζεται σε αυτή τη συμπεριφορά. Ο εθισμός στο σεξ σχετίζεται και ενισχύεται και μέσα από βιολογική βάση, καθώς εκκρίνονται ειδικές ορμόνες, οι ενδορφίνες οι οποίες κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας προκαλούν αίσθημα ευφορίας
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός σεξουαλικά εθισμένου ανθρώπου; 
Ο σεξουαλικά εθισμένος ασχολείται σε μεγάλο βαθμό μέσα στην καθημερινή του ζωή με σκέψεις, φαντασιώσεις και συμπεριφορές σχετικές με τη σεξουαλική δραστηριότητα. Οι συμπεριφορές περιλαμβάνουν πολλές ώρες παρακολούθησης πορνό ταινιών, αυνανισμός, διαδικτυακό και τηλεφωνικό σεξ, σεξουαλικές επαφές της μιας βραδιάς, με άγνωστες γυναίκες, σε οίκους ανοχής κ.ά.
Βασικό στοιχείο είναι η παρορμητικότητα και η εμμονή με την ενασχόληση γύρω από το σεξ. Όπως και σε άλλες καταστάσεις εξάρτησης, το άτομο νιώθει ευχαρίστηση και αγχόλυση μετά τη σεξουαλική εκτόνωση αλλά μόνο βραχυπρόθεσμα γιατί σύντομα πάλι θα αρχίσουν οι εξαρτητικές πράξεις. Ως συνέπεια, ο άνθρωπος εγκλωβίζεται σε ένα φαύλο κύκλο σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών εξάρτησης στον οποίο πολλές φορές ούτε καταλαβαίνει ότι είναι «φυλακισμένος». Η ενασχόληση με το σεξ μπορεί να είναι τόσο έντονη που ο άνθρωπος τελικά δυσλειτουργεί στην καθημερινή του ζωή. Δεν του μένει χρόνος και διάθεση για φιλίες, για να έχει μια σταθερή σχέση και μειώνεται η απόδοση στην εργασία του.
Ο σεξουαλικός εθισμός συνυπάρχει ως ασθένεια ή αποτελεί ένα επιπρόσθετο σύμπτωμα διαφόρων ψυχικών νόσων. Για παράδειγμα στη διπολική διαταραχή, και ιδιαίτερα σε περιόδους εκδήλωσης μανίας, το άτομο παρουσιάζει έντονα ασχολία με το σεξ. Στην κατάθλιψη, το άτομο μπορεί να αρχίσει να ασχολείται υπερβολικά με το σεξ ώστε να «δραπετεύει» από την άσχημη, καταθλιπτική διάθεση και να βρίσκει κάποιου είδους ευχαρίστηση μέσα από τον εθισμό στο σεξ. Στην ψυχαναγκαστική - καταναγκαστική διαταραχή ο σεξουαλικός εθισμός μπορεί να λειτουργεί ως ένα είδος εμμονής. Στη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή μπορεί να έχει στόχο να προσφέρει τελικά μια πρόσκαιρη αγχόλυση. Στις παραφιλίες (ή σεξουαλικές διαστροφές) ο σεξουαλικός εθισμός διατηρεί και ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες διαστροφές, όπως φετιχισμός, ηδονοβλεψία, τηλεφωνικό σεξ, κ.ά.
Όσον αφορά τη θεραπεία του σεξουαλικού εθισμού, όπως και σε όλες ασθένειες, απαραίτητη αρχικά είναι η αναγνώριση και η αποδοχή του προβλήματος. Το άτομο όταν συνειδητοποιήσει ότι νοσεί από αυτό, ότι του «κοστίζει» στην ποιότητα ζωής και ότι χάνει την προσωπική του ελευθερία τότε έχει κάνει το πρώτο βήμα. Μέσα από την ψυχοθεραπεία το άτομο θα συνειδητοποιήσει με ποιες σκέψεις, συμπεριφορές εγκλωβίζεται στη συνήθεια της εξάρτησης και πώς θα βγει έξω από αυτή. Στα πρώτα στάδια της θεραπείας ενδεχομένως να χρειαστεί και φαρμακευτική παρέμβαση. Παρόλα αυτά, το σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι τα προβλήματα αυτά στην εποχή μας μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς.
* Ο Κωνσταντίνος Ρόκκας, Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος, είναι υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστημονικός συνεργάτης της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, πρώην Ταμίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και μέλος σημαντικού αριθμού επιστημονικών εταιρειών.
** Ο Αργύρης Θεοδωρόπουλος είναι ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής, κάτοχος master ψυχολογίας. Ειδικεύεται στη θεραπεία της κατάθλιψης, του άγχους, των σεξουαλικών δυσλειτουργιών και των προβλημάτων σχέσης.

health.in.gr

***  Πρόληψη πολλών καρκίνων της περιγεννητικής περιοχής με το εμβόλιο HPV
Ασπίδα προστασίας αγοριών και κοριτσιών
 Ο εμβολιασμός των εφήβων πριν την έναρξη των σεξουαλικών σχέσεων είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της μόλυνσης από τον HPV, που συνδέεται με την εμφάνιση πολλών μορφών καρκίνου στην πρωκτογεννητική περιοχή και στην εκδήλωση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στις γυναίκες. Πολλές μέχρι τώρα σχετικές μελέτες, διεθνώς, έχουν δείξει άμεση σύνδεση μεταξύ του εμβολίου και της πρόληψης του καρκίνου, από τη μόλυνση από τον HPV.
Σημαντική είναι και η διαπίστωση άλλης πρόσφατης μελέτης, που αφορούσε κορίτσια που γεννήθηκαν στη Δανία μεταξύ 1997 και 1999, τα οποία είχαν εμβολιαστεί κατά του HPV και όπως απέδειξε η μελέτη δεν είχαν προκαρκινικές αλλοιώσεις. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το εμβόλιο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Θεώρησαν, επίσης, ότι η προστασία αυτή επεκτείνεται πιθανότατα και σε άλλους καρκίνους που συνδέονται με τη μόλυνση από τον HPV (καρκίνο του αιδοίου, του κόλπου, του πρωκτού και καρκίνους της περιοχής του στόματος).
Ωστόσο, στην Ελλάδα η εμβολιαστική κάλυψη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (περίπου 40%) συγκριτικά με άλλες χώρες, κάτι που μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η εφαρμογή του εμβολίου δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στα αγόρια, καθώς δεν καλυπτόταν και δωρεάν από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αξίζει εδώ να τονιστεί ότι, σύμφωνα με το νέο Εθνικό Εμβολιαστικό Πρόγραμμα, σταματά η δωρεάν χορήγηση του εμβολίου για τις γυναίκες από 18 έως 26 ετών, από την 1η Ιανουαρίου του 2016, και στο εξής οι νεαρές γυναίκες που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του HPV θα καλύπτουν οι ίδιες εξ ολοκλήρου το κόστος των τριών δόσεων του εμβολίου.
«Καλό θα ήταν να λειτουργήσει ως κίνητρο για τις νέες γυναίκες να αξιοποιήσουν τη δωρεάν κάλυψη του εμβολίου και να σπεύσουν έως το τέλος Δεκεμβρίου να κάνουν το εμβόλιο», υπογραμμίζει ο Δρ Δημήτρης Α. Μπιλάλης, MBBChMMedSci FRCOG CCST, Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος.
Και οι δύο τύποι του εμβολίου που κυκλοφορούν στη χώρα μας, το διδύναμο και το τετραδύναμο εμβόλιο κατά του ιού HPV, είναι απολύτως ασφαλείς, δεν έχουν παρενέργειες και απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες, καθώς δεν προστατεύουν μόνο από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας αλλά και από τη μετάδοση του ιού μέσω των ερωτικών επαφών. Στις ΗΠΑ, ήδη, κυκλοφορεί το 9-δύναμο εμβόλιο κατά του ιού HPV, θέτοντας ισχυρές βάσεις για την υλοποίηση του φιλόδοξου στόχου της εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στο μέλλον.
Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες -πολλές σχετικές έρευνες έχουν γίνει και στην Ελλάδα- ο εμβολιασμός κατά του HPV μπορεί να γίνει από τον την ηλικία των εννέα ετών και στα δύο φύλα. Άλλωστε, οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι σαφείς για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό αγοριών και κοριτσιών.
Η σωστή ενημέρωση οδηγεί στην κατάλληλη προφύλαξη«Είναι σημαντική η σωστή ενημέρωση ώστε τα ενδιαφερόμενα άτομα να αποφασίζουν υπεύθυνα και να λαμβάνουν την κατάλληλη προφύλαξη», επισημαίνει ο Δρ Μπιλάλης και προσθέτει «πρέπει να έχουν υπόψη τους οι νεαρές γυναίκες πως το εμβόλιο δεν είναι κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας αλλά κατά εκείνων των τύπων του HPV που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Επίσης, ο εμβολιασμός στους άνδρες μπορεί να αποτρέψει την ανάπτυξη κονδυλωμάτων στα γεννητικά όργανα και κάποια είδη καρκίνων στον πρωκτό».
«Τέλος, για να μην περνά λάθος το μήνυμα της προστασίας, δεν πρέπει να ξεχνούν τα νεαρά άτομα ότι το εμβόλιο δεν προστατεύει και από άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, άρα είναι απαραίτητη η χρήση προφυλακτικού σε κάθε σεξουαλική επαφή και οι γυναίκες πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν ΠΑΠ τεστ, σύμφωνα με τη συμβουλή του γιατρού τους, εφόσον αρχίσουν τη σεξουαλική δραστηριότητά τους» καταλήγει.
health.in.gr

***  Εβδομάδα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του προστάτη
19-23 Σεπτεμβρίου
Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο δεύτερος πιο συχνός μετά τον καρκίνο του πνεύµονα. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, το 2013 εμφανίστηκαν 129,4 νέα περιστατικά καρκίνου ανά 100.000 πληθυσμού ενώ οι θάνατοι ήταν 20,7 ανά 100.000 πληθυσμού. Στην Ελλάδα  υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται περίπου 3.244 άνδρες με τη νόσο σύµφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδοµένα από το Διεθνές Παρατηρητήριο για την Έρευνα του Καρκίνου του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Από το σύνολο των πασχόντων με καρκίνο του προστάτη κατέληξαν 1.821 άνδρες.
Αυτός είναι και ο λόγος που η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε) διοργανώνει και φέτος, από 19-23 Σεπτεμβρίου, καμπάνια ενημέρωσης του κοινού για τον καρκίνο του προστάτη, προτείνοντας σε όλους τους Έλληνες άνω των 50 ετών ή όσοι είναι 40 ετών και είχαν συγγενή με καρκίνο του προστάτη, να συμμετέχουν στην πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη δράση προληπτικού ελέγχου για τη συγκεκριμένη νόσο.
Η δράση περιλαμβάνει ενημερωτική καμπάνια στους κεντρικούς σταθμούς του ΜΕΤΡΟ με την οποία ενημερώνεται το κοινό για την σημασία και αναγκαιότητα του προσυμπτωματικού ελέγχου. Επιπλέον, ενημερωτικές αφίσες, θα υπάρχουν στα νοσοκομεία ενημερώνοντας για την εβδομάδα δωρεάν κλινικής εξέτασης. Τέλος, ενημερωτικά έντυπα για τη νόσο και την πρόληψή της, θα μοιράζονται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. 
Ο καρκίνος του προστάτη, είναι ένας καρκίνος που μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα και οι άνδρες ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών, που είναι η ομάδα αυξημένου κινδύνου για τη νόσο, πρέπει και μπορούν να ωφεληθούν από τον προληπτικό έλεγχο. Η εντοπισμένη, μέσα στον προστάτη, νόσος που θεραπεύεται ριζικά, δε δημιουργεί συμπτώματα που θα υποψιάσουν τον άνδρα να απευθυνθεί στον Ουρολόγο του. Αντίθετα, αν προκύψει ο καρκίνος αυτός και παραμείνει για πολύ καιρό χωρίς να έχει διαγνωστεί, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρές εξελίξεις.
Η συνολική αυτή δράση της ΕΟΕ θα συνοδευτεί από τη δημοσίευση αποτελεσμάτων που, για πρώτη φορά θα αφορούν σε κατοίκους της Ελλάδας, σε σχέση με τη διακύμανση του PSA στις ηλικιακές ομάδες του προληπτικού ελέγχου (δηλαδή τους άνδρες ηλικίας 40-70 ετών).
Προστατεύστε τον προστάτη σας O προστάτης είναι ένας αδένας που έχει σχήμα και μέγεθος καρυδιού και οι ρόλοι του είναι να ενισχύει το σπέρμα και να συμμετέχει στο μηχανισμό εγκράτειας ούρων. Χαρακτηριστικό του είναι ότι μετά την ηλικία των 40 ετών αρχίζει να αλλάζει μέγεθος και να μεγαλώνει. Αυτή είναι μια φυσιολογική διαδικασία, η οποία όμως μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις όταν ο άνδρας περάσει τα 50-60 χρόνια, επειδή, καθώς ο αδένας υπερτρέφεται, σταδιακά συμπιέζει την ουρήθρα και δυσκολεύει την ούρηση. Κατά συνέπεια, η κύστη δεν αδειάζει εντελώς και παρατηρείται συχνουρία.
Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της υπερτροφίας του προστάτη είναι η συχνουρία, ειδικά το βράδυ όπου ο άνδρας μπορεί να σηκώνεται, ακόμη και κάθε δύο ώρες, για να επισκεφτεί την τουαλέτα. Επίσης, συχνά αναγκάζεται να διακόψει κάποια κοινωνική δραστηριότητα, προκειμένου να ουρήσει, ενώ το πρωί περιμένει αρκετά (π.χ. 2 λεπτά) μέχρι να ξεκινήσει η ροή των ούρων.
Αυτά τα συμπτώματα παρουσιάζονται συνήθως μετά τα την ηλικία των 55 ετών. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουν υπόνοιες για ύπαρξη κακοήθειας, αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν φαρμακευτικά και πάντα με τις οδηγίες του ουρολόγου. health.in.gr

*** Οι χρήστες ουσιών κρατούν το κλειδί για το τέλος της ηπατίτιδας C
 Ειδικοί σε θέματα υγεία από όλο τον κόσμο κάνουν έκκληση για την άρση των περιορισμών στην πρόσβαση των ατόμων, που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, στις νέες θεραπείες για την ηπατίτιδα C. Όσο υφίστανται αυτοί οι περιορισμοί, ο στόχος για εξάλειψη της νόσου παραμένει ανέφικτος, λένε.Οι ειδικοί συναντήθηκαν στο Όσλο για το 5ο Διεθνές Συμπόσιο για την Φροντίδα της Ηπατίτιδας στους Χρήστες Ουσιών (INSHU 2016), όπου τα νέα ερευνητικά δεδομένα υπογραμμίζουν τον κεντρικό ρόλο της θεραπείας των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών στη μείωση της μετάδοσης της ηπατίτιδας C, αλλά επίσης και πως μπορεί να αναδειχθεί για επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
«Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη. Χρειαζόμαστε τώρα να επικεντρωθούμε στο πώς θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια που βάζουν φραγμούς στην πρόσβαση, και να χρησιμοποιήσουμε τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία για να σχεδιάσουμε προγράμματα που θα φέρουν αποτελέσματα», είπε ο πρόεδρος του Διεθνούς Δικτύου της ηπατίτιδα C για τους Χρήστες Ουσιών (International Network of Hepatitis C in Substance Users - INHSU), επίκουρος καθηγητής Τζέισον Γκρεμπελι, του Ινστιτούτου Kirby της Αυστραλίας.
«Η περαιτέρω καθυστέρηση είναι ανήθικη και υπονομεύει τη δημόσια υγεία», πρόσθεσε.
Η ηπατίτιδα C, η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να οδηγήσει στην κίρρωση και τον καρκίνο του ήπατος, επηρεάζει περίπου 64-103 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, συντελώντας σε περίπου 700.000 θανάτους ετησίως. Σε χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, η ηπατίτιδα C, σήμερα σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους από τον ιό HIV. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο αριθμός των ετήσιων θανάτων λόγω ηπατίτιδας C έχει τετραπλασιαστεί από το 1996.
Νέες, άκρως αποτελεσματικές θεραπευτικές αγωγές έχουν πυροδοτήσει την ελπίδα για έναν κόσμο απαλλαγμένο από την ηπατίτιδα C. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει θέσει φιλόδοξους στόχους εξάλειψης της νόσου στο 90% των διαγνωσμένων, του 80% των θεραπευομένων και 65% μείωσης της σχετιζόμενης με την ηπατίτιδα C θνησιμότητας έως το 2030. Στις περισσότερες πλούσιες χώρες, η μεγάλη πλειοψηφία (80%) των νέων λοιμώξεων αφορά σε άτομα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ουσιών, αλλά αυτή η ομάδα ανθρώπων έχει αντιμετωπίσει διάχυτο αποκλεισμό από τις νέες αυτές θεραπείες.  
Στους λόγους γι’ αυτό τον αποκλεισμό περιλαμβάνεται η τιμή των νέων φαρμάκων, οι φόβοι της κακής συμμόρφωσης, οι φόβοι της επαναμόλυνσης και οι ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Ωστόσο, η διεθνής επιστημονική έρευνα καταρρίπτει αυτούς τους μύθους.
Η μεγαλύτερη, παγκοσμίως, μελέτη για τις νέες θεραπευτικές αγωγές για την ηπατίτιδα C -η κλινική μελέτη C-EDGE CO-STAR- έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η χρήση παράνομων ουσιών πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας της ηπατίτιδας C δεν έχει καμιά επίπτωση στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας, και ότι η επαναμόλυνση είναι χαμηλή, στο 4%. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης εξαιρετική θεραπευτική συμμόρφωση. Τα ποσοστά ίασης ήταν συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα σε πληθυσμούς με ηπατίτιδα C, όπου είχαν εξαιρεθεί άτομα που έκαναν χρήση ουσιών.
Επιπλέον, μαθηματικά μοντέλα έδειξαν ότι ακόμα και μέτρια επίπεδα συμμόρφωσης στη θεραπεία ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών μπορούν να προσφέρουν υπολογίσιμα προληπτικά οφέλη.
Μελέτη που έγινε στην Σκοτία, την Αυστραλία και τον Καναδά έδειξε ότι μια τριπλάσια έως πενταπλάσια αύξηση του αριθμού των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών και λαμβάνουν θεραπεία θα μπορούσε να μειώσει στο μισό τη συχνότητα της ηπατίτιδας C σε 15 χρόνια.
Άλλες μελέτες που έγιναν σε άτομα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ουσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια ρεαλιστική κλιμάκωση της θεραπείας θα μπορούσε να πετύχει 15-50% μείωση στη συχνότητα της ηπατίτιδας C σε μια δεκαετία.
Και επιπρόσθετα στα παραπάνω, η αντιμετώπιση των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών και έχουν μέτρια ή ήπια ηπατίτιδα C με τις νέες θεραπείες είναι αποδοτική στις περισσότερες περιπτώσεις, συγκριτικά με την καθυστέρηση της θεραπείας μέχρι την κίρρωση.
Αρκετές χώρες έχουν ξεκινήσει προγράμματα εξάλειψης της ηπατίτιδας C, με την Αυστραλία, τη Γαλλία και την Ισλανδία να προσφέρουν απεριόριστη πρόσβαση. Τώρα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Αυστραλία όπου πάνω από 20.000 άτομα (10% του πληθυσμού με χρόνια ηπατίτιδα C) έχουν ξεκινήσει θεραπεία κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες από τότε που κατέστη διαθέσιμη η επιδοτούμενη θεραπεία.
«Χώρες όπως η Αυστραλία και η Γαλλία έχουν ηγηθεί στην υιοθέτηση τεκμηριωμένων πολιτικών που σώζουν ζωές. Τώρα είναι η στιγμή και για άλλες χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Νορβηγίας, να ακολουθήσουν και να επιτρέψουν σε όλους τους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C να κάνουν θεραπεία με τα νέα φάρμακα» είπε ο καθηγητής Όλαφ Νταλγκαρντ, πρόεδρος του Συμποσίου INSHU 2016.
«Συστήνουμε ανεπιφύλακτα την άρση όλων των περιορισμών στην πρόσβαση στις νέες θεραπείες για την ηπατίτιδα C, με βάση τα ναρκωτικά ή τη χρήση αλκοόλ ή τη θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία με βάση την ηθική ή την υγεία για τέτοιες διακρίσεις. Ούτε αυτοί οι περιορισμοί έχουν νόημα με όρους επιστημονικούς, δημόσιας υγείας ή οικονομικών της υγείας» είπε.
«Η παροχή θεραπείας στα άτομα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ουσιών, μαζί με ολοκληρωμένα προγράμματα μείωσης της βλάβης και διασύνδεση με την φροντίδα υγείας, είναι το κλειδί της επιτυχίας των προγραμμάτων για την ηπατίτιδα C. Και η εμπειρία μας στην Κοπεγχάγη δείχνει ότι αυτό λειτουργεί. Τέτοιες προσπάθειες θα πρέπει να ξεκινήσουν και να κλιμακωθούν, παγκοσμίως» πρόσθεσε ο καθηγητής Τζέφρι Λαζαρους του Ερευνητικού Κέντρου για την Υγεία και τα Λοιμώδη Νοσήματα, Rigshospitalet, του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης στη Δανία, ο οποίος παρέστη στο Συμπόσιο.

health.in.gr

***  Καρκίνος Οισοφάγου: Νέο σύστημα αξιολόγησης βελτιώνει τη θεραπεία
 Βρετανοί ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο καρκίνος του οισοφάγου μπορεί να ταξινομηθεί σε τρεις διαφορετικούς υποτύπους, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για εξατομικευμένες και στοχευμένες θεραπείες, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στο επιστημονικό έντυπο in Nature Genetics.
Η νέα αυτή εξέλιξη ενδεχομένως να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στόχων ανάλογα τον υποτύπο της νόσου, καθιστώντας την αγωγή πιο αποτελεσματική και συντελώντας σε καλύτερη επιβίωση.
Οι ερευνητές του Συμβουλίου Ιατρικής Έρευνας και του Cancer Research UK μελέτησαν το πλήρες γονιδίωμα 129 οισοφαγικών καρκίνων και έτσι μπόρεσαν να χωρίσουν τη νόσο σε τρεις διακριτούς τύπους, ανάλογα με το πρότυπο DNA των καρκινικών κυττάρων.
Ο πρώτος υποτύπος έχει ελαττώματα στους μηχανισμούς αποκατάστασης του DNA, βλάβη που είναι ήδη γνωστό ότι αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο στον μαστό, τις ωοθήκες και τον προστάτη. Οι ασθενείς με αυτό τον υποτύπο καρκίνου του οισοφάγου ενδεχομένως να μπορούν να επωφεληθούν από τους αναστολείς PARP, μια οικογένεια φαρμάκων που εξοντώνει τα καρκινικά κύτταρα αξιοποιώντας την αδυναμία τους να αναπλάσουν το DNA.
Ο δεύτερος υποτύπος είχε μεγαλύτερο αριθμό λαθών στο DNA και περισσότερα ανοσοκύτταρα στους όγκους, γεγονός που σημαίνει ότι οι ασθενείς θα μπορούσαν να επωφεληθούν από ανοσοθεραπείες που ήδη παρουσιάζουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε διάφορες μορφές καρκίνου, όπως του δέρματος.
Ο τρίτος υποτύπος έχει μια υπογραφή DNA που κυρίως σχετίζεται με την διαδικασία της κυτταρικής γήρανσης και σημαίνει ότι οι ασθενείς μπορούν να επωφεληθούν από φάρμακα που στοχεύουν πρωτεΐνες στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων, που κάνουν τα κύτταρα να διαχωρίζονται.
Όπως εξηγεί η καθηγήτρια Ρεμπέκα Φιτζεραλντ, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας «η μελέτη αποδεικνύει ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλαγές στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο του οισοφάγου. Οι στοχευμένες θεραπείες για την εν λόγω μορφή καρκίνου δεν έχουν αποδειχθεί επιτυχημένες και αυτό κυρίως οφείλεται στην έλλειψη τρόπων καθορισμού των ασθενών που θα ωφεληθούν από κάθε διαθέσιμη θεραπεία. Τα νέα δεδομένα όμως μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον ρόλο του DNA στους διαφορετικούς υποτύπους της νόσου, και να παραμετροποιήσουμε τη θεραπεία».
Επόμενος στόχος των ερευνητών είναι να επαληθεύσουν τα ευρήματά τους σε κλινική μελέτη. Μέσω τεστ DNA θα επιχειρηθεί η κατηγοριοποίηση των ασθενών σε μια από τις τρεις ομάδες, ώστε στη συνέχεια να δοκιμαστούν διαφορετικά θεραπευτικά σχήματα σε κάθε ομάδα, αντί ενός ενιαίου.
Μαίρη Μπιμπή       health.in.gr

***  Όσο νωρίτερα εκδηλώνεται ο διαβήτης, τόσο χειρότερη η καρδιακή υγεία
Όταν οι άνθρωποι εκδηλώνουν αρκετά νωρίς διαβήτη ενδεχομένως να έχουν και περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν καρδιακά προβλήματα στην μέση ηλικία, υποστηρίζουν γάλλοι ερευνητές σε άρθρο που δημοσίευσαν στο Journal of the American College of Cardiology.
Η καρδιαγγειακή νόσος είναι σχετιστεί εδώ και χρόνια με τον διαβήτη στους ηλικιωμένους. Η γαλλική μελέτη είναι όμως η πρώτη που αποδεικνύει ότι όσο νωρίτερα εκδηλώνει κανείς διαβήτη τόσο μπορεί να αυξάνει ο κίνδυνο εκδήλωσης και καρδιακών προβλημάτων καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει.
«Ο διαβήτης είναι τοξικός για την καρδιά αφού επηρεάζει την αριστερή κοιλία, η οποία είναι υπεύθυνη για την διοχέτευση οξυγόνου στο κυκλοφορικό σύστημα του σώματος. Με την πάροδο του χρόνου ο διαβήτης δυσχεραίνει την αριστερή κοιλία στο να αντλήσει αίμα και να το διοχετεύσει στο σώμα» εξηγεί η Δρ Ζενεβιεβ Ντεριμου, ερευνήτρια στο Νοσοκομείο «Henri Mondor» της Γαλλίας.
Οι ερευνητές μελέτησαν στοιχεία που αφορούσαν σχεδόν 3.200 ενήλικες για μια περίοδο 25 ετών, από το 1985 και έπειτα, όταν δηλαδή ήταν 18-30 ετών.
Μετά την αρχική ιατρική εξέταση, οι συμμετέχοντες είχαν υποβληθεί σε επτά επιπλέον ιατρικά τσεκ-απ κατά τη διάρκεια της μελέτης. Στις εξετάσεις περιλαμβάνονταν και μετρήσεις γλυκόζης αίματος και αξιολόγηση της ικανότητας του οργανισμού να επεξεργάζεται την ινσουλίνη. Με ηχοκαρδιογράφημα καθορίστηκε η κατάσταση της καρδιακής υγείας των συμμετεχόντων.
Μέχρι το τέλος της έρευνας, τα άτομα που είχαν ζήσει τα περισσότερα χρόνια με διαβήτη ήταν πιθανότερο να έχουν καρδιακή βλάβη, συγκριτικά με αυτούς που δεν είχαν διαβήτη, ή αυτούς που είχαν εκδηλώσει την πάθηση πρόσφατα.
Όταν οι συμμετέχοντες είχαν εκδηλώσει αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή αδυναμία να επεξεργάζεται ο οργανισμός τους την ορμόνη, ήταν επίσης πιθανότερο να έχουν καρδιακή βλάβη μέχρι το τέλος της μελέτης.
Αν και η μελέτη δεν περιέχει αναλυτικά στοιχεία για τις επιπλοκές του διαβήτη, αναδεικνύεται η σημασία της πρόληψης του διαβήτη και του σωστού ελέγχου του σακχάρου στο αίμα στην περίπτωση που τελικά εκδηλωθεί η πάθηση.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ένα στα δέκα άτομα παγκοσμίως πάσχει από διαβήτη. Οι περισσότεροι είναι ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, ο οποίος σχετίζεται με την παχυσαρκία και τη γήρανση. Εκδηλώνεται όταν το σώμα δεν μπορεί να παράγει ή να επεξεργαστεί επαρκώς την ινσουλίνη.
Με φαρμακευτική αγωγή και αλλαγές στον τρόπο ζωής, ο διαβήτης μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο. Όταν δεν είναι επαρκώς ελεγχόμενος, τα επεισόδια υπεργλυκαιμίας μπορούν να δώσουν το έναυσμα για βλάβες, όπως νεφρική ανεπάρκεια, καρδιακή νόσο, εγκεφαλικό επεισόδιο, τύφλωση και ακρωτηριασμό κάτω άκρων. Μαίρη Μπιμπή   health.in.gr

***  Η πασυχαρκία δρα προστατευτικά στην περίπτωση του νεφρικού καρκίνου
Η παχυσαρκία σχεδόν πάντα διπλασιάζει τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου και επιδεινώνει το αποτέλεσμα για τον ασθενή. Όμως, υπάρχουν και εξαιρέσεις, καθώς ερευνητές του Αντικαρκινικού Ινστιτούτου Dana-Farber υποστηρίζουν ότι οι υπέρβαροι ασθενείς με προηγμένου σταδίου νεφρικό καρκίνο έχουν σημαντικά καλύτερη επιβίωση από εκείνους που είναι ελλιπές ή έχουν φυσιολογικό βάρος.
Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο Journal of Clinical Oncology, ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος είναι αποδεδειγμένα παράγοντας κινδύνου για το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, τη συχνότερη μορφή νεφρικού καρκίνου.
Όμως, οι αμερικανοί ερευνητές αξιολόγησαν στοιχεία από τέσσερις βάσεις δεδομένων και διαπίστωσαν ότι όταν οι υπέρβαροι εκδήλωναν νεφρικό καρκίνο και ειδικά μεταστατικό, η κατάστασή τους εξελισσόταν πιο αργά και ζούσαν περισσότερο, συγκριτικά με ασθενείς που είχαν ελλιπές ή φυσιολογικό βάρος.
Σε μια ομάδα 2.000 ασθενών, η μέση συνολική επιβίωση αυτών με υψηλό ΔΜΣ ήταν 25,6 μήνες, συγκριτικά με 17,1 μήνες των ατόμων με χαμηλό ΔΜΣ. Το ποσοστό θνησιμότητας των υπέρβαρων καρκινοπαθών ήταν 16% μικρότερο κατά τη διάρκεια της μελέτης, η οποία ξεκίνησε το 2003.
«Παλαιότερες μελέτες είχαν δείξει ότι ο νεφρικός καρκίνος διαγιγνώσκεται σε παχύσαρκους ασθενείς με λιγότερο επικίνδυνα παθολογικά χαρακτηριστικά και όταν οι ασθενείς αυτοί υποβάλλονται σε στοχευμένες θεραπείες, ακόμα και όταν ο καρκίνος έχει δώσει μεταστάσεις, η συνολική επιβίωση είναι καλύτερη. Και εμείς το επιβεβαιώσαμε αυτό μέσα από τέσσερις διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Δηλαδή έχουμε ένα ισχυρό αποτέλεσμα» σχολιάζει ο συγγραφέας της μελέτης Τονι Τσουεϊρι διευθυντής του Κέντρου Lank για την Ογκολογία του Ουροποιογεννητικού Συστήματος.
Επίσης, η ανάλυση αν και δεν εντόπισε διαφορές στο DNA των όγκων, όπως συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις, εντόπισε διαφορές στην γονιδιακή έκφραση. Η έκφραση της συνθάσης του λιπώδους οξέως ήταν μειωμένη στους ασθενείς με υψηλό ΔΜΣ, συγκριτικά με αυτούς που είχαν φυσιολογικό βάρος. Η συνθάση λιπώδους οξέως είναι βασικό ένζυμο της λιπογένεσης και η υπερέκφραση της έχει στο παρελθόν εντοπιστεί σε πολλά είδη καρκίνου, με αποτέλεσμα να έχει ονομαστεί «μεταβολικό ογκογονίδιο». Η συνθάσης λιπώδους οξέως έχει σχετιστεί με την κακή πρόγνωση πολλών καρκίνων, περιλαμβανομένου του νεφρικού.
Εφόσον η έκφραση της συνθάσης λιπώδους οξέως ήταν μειωμένη στα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα με νεφρικό καρκίνο, αυτό εξηγεί γιατί τα συγκεκριμένα άτομα ήταν σε καλύτερη κατάσταση από εκείνους με φυσιολογικό βάρος και αυξημένη έκφραση της γονιδιακής έκφρασης της συνθάσης.
Προς το παρόν παραμένει αδιευκρίνιστο γιατί η συνθάση λιπώδους οξέως είναι μειωμένη στους παχύσαρκους ασθενείς, αλλά οι ερευνητές λένε πως η μελέτη δίνει το έναυσμα για πειράματα αναστολής της έκφρασης της σε καρκινοπαθείς ανεξαρτήτως του ΔΜΣ.
Να σημειωθεί ότι εδώ και χρόνια γίνονται προσπάθειες ανάπτυξης αναστολέων της συνθάσης λιπωδους οξέως, καθώς θεωρούνται υποσχόμενο θεραπευτικό όπλο κατά του καρκίνου. Μαίρη Μπιμπή  health.in.gr

***  Πτώσεις ηλικιωμένων: Πώς προκαλούνται και πώς προλαμβάνονται; Προσοχή ειδικά το καλοκαίρι
Οι διαταραχές ισορροπίας μεταξύ των ηλικιωμένων τώρα το καλοκαίρι είναι πολύ συχνές, γι’ αυτό και παρατηρούνται περισσότερες πτώσεις, που επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των πασχόντων, αλλά και των οικογενειών τους.
Η τρίτη ηλικία, όπως καθορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αφορά στα άτομα ηλικίας από 65 χρόνων και άνω. Ουσιαστικά είναι η τρίτη φάση της ζωής του ανθρώπου, που υποβάλλεται σε διάφορες εκφυλίσεις (φθορές), που δεν σημαίνουν πάθηση, αλλά αλλαγή βιολογική και βιοχημική, σύμφωνα με τους ειδικούς.
«Αυτή η μετάβαση δεν σημαίνει γήρανση, αλλά φυσιολογική και νομοτελειακή πορεία της ζωής» επισημαίνει ο Γιώργος Γουδέβενος, φυσιοθεραπευτής, Dr manual medicine σπονδυλικής στήλης και αρθρώσεων, επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Κρήτης.
«Άρα, η ποιότητα της ζωής αυτής της φάσης εξαρτάται από την καλή λειτουργικότητα, την καλή ψυχολογία και, οπωσδήποτε, από την αυτονομία. Αυτές πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να γίνουν σεβαστές, όσον αφορά στις αντοχές και στις επιβαρύνσεις που υφίσταται ο οργανισμός τους και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, οπότε δραστηριοποιούνται περισσότερο και πάνε για κολύμπι ή στην εξοχή» συμπληρώνει.
Τη ροπή των ηλικιωμένων ανθρώπων στις πτώσεις και στα ατυχήματα δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία. Οι αυξήσεις της νοσηρότητας και της θνησιμότητας κυμαίνονται στο 50%-65% και πλέον, με προβάδισμα στη θνησιμότητα στους άντρες κατά 10%.
Παράγοντες πτώσεωνΕξωτερικοί:
~ Υγρή, γλιστερή επιφάνεια εδάφους, ακατάλληλη υπόδηση (μεγάλο πάχος της σόλας)
 • Σκάλες με κακό φωτισμό, κυκλικές ή ανισόπεδες
 • Περπάτημα με τα χέρια στις τσέπες στον δρόμο ή στις σκάλες (για προστασία από την πτώση με το κεφάλι)
 • Λακκούβες στο δρόμο, κακή πρόσβαση στους δημόσιους χώρους και στις παραλίες
 • Κίνηση ανάμεσα στο πλήθος (σπρώξιμο)
 • Απότομες και ασυνήθιστες περιστροφικές κινήσεις.
Εσωτερικά-ενδογενή αίτια:
 • Μυοσκελετικό σύστημα (πιο αδύναμο, δύσκαμπτο, οστεο-αρθρίτιδες, παλαιοί τραυματισμοί, χειρουργεία σπονδυλικής στήλης και αρθρώσεων, κακή αποκατάσταση)
 • Μειωμένο αντιληπτικό επίπεδο
 • Αισθητηριακό επίπεδο (αιθουσιαίο σύστημα), μείωση της αφής ή της ακοής
 • Ψυχολογία (stress, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού)
 • Γνωστικό επίπεδο (επεξεργασία σύνθετων πληροφοριών)
 • Κακή όραση (διαφορά όρασης μεταξύ των ματιών), ίλιγγοι, ζαλάδες, οπτική οξύτητα, οπτική αντίθεση
 • Νευρολογικές παθήσεις (Parkinson, τρόμος, κτλ)
 • Ιδιοδεκτικότητα (αίσθηση του χώρου και του χρόνου κίνησης)
 • Χρήση ορισμένων φαρμάκων
 • Οστεοπόρωση
 • Αστάθεια.
Στατιστικές μελέτες από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμωδών Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ έδειξαν ότι:
 • Ένας στους 3 ηλικιωμένους πέφτει κάθε χρόνο, αλλά μόνο ένας στους δύο το αναφέρει στον γιατρό του
 • Πέφτοντας μια φορά, διπλασιάζονται οι πιθανότητες και άλλων πτώσεων
 • Μία στις 5 πτώσεις προκαλεί σοβαρό τραυματισμό, όπως κατάγματα στο σώμα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • 2.500.000 τραυματισμοί
 • 700.000 τραυματισμοί στο κεφάλι
 • 250.000 κατάγματα ισχίου
 • 95% των καταγμάτων ισχίου προκαλείται από πλάγια πτώση
 • Το κόστος νοσηλείας ανέρχεται στα 34.000.000 δολάρια
 • Το 80% των πτώσεων οφείλεται σε συνδυασμό των εσωτερικών και των εξωτερικών παραγόντων.
Μία άλλη έρευνα που έγινε στο Αυστραλιανό Ινστιτούτο Υγείας-Πρόνοιας (AIHW) έδειξε ότι οι πτώσεις άνω των 65 είναι 3 φορές περισσότερες από το ηλικιακό γκρουπ των 45-64. Από αυτές το 68% ήταν γυναίκες και το 32% άντρες.
Στατιστικά:
 • 38% κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα αυχένα
 • 36% κατάγματα ισχίου
 • 20% θώρακας και κοιλιακή χώρα
 • 18% κατάγματα γονάτων και ποδοκνημικής
 • 15% κατάγματα ώμου και άνω άκρων
Παρότι οι γυναίκες υπερτερούν στατιστικά στις πτώσεις, η θνησιμότητα είναι μεγαλύτερη στους άντρες.
Τρόποι πρόληψης:
 • Συστηματική και εναρμονισμένη άσκηση, σύμφωνα με την ηλικία και με την κατάσταση της υγείας
 • Φυσικές δραστηριότητες – εξοικείωση στις σύνθετες λειτουργίες
 • Συνθήκες ζωής, ευρυχωρία κίνησης στο σπίτι
 • Προφύλαξη στο λουτρό, στα χαλιά και στο δάπεδο
 • Εκπαίδευση με ασκήσεις ισορροπίας – βάδισης και ιδιοδεκτικότητας από τους ειδικούς φυσικοθεραπευτές
 • Σε παθολογικές περιπτώσεις, συμβουλές και οδηγίες από τους ειδικούς γιατρούς (νευρολόγους, παθολόγους, γηρίατρους, ΩΡΛ) και από φυσικοθεραπευτές
 • Σεβασμός και ιδιαίτερη προσοχή από τους νεώτερους στην κίνηση και στην μετακίνηση των ηλικιωμένων
 • Τήρηση των οδηγιών από τους αρμόδιους φορείς πρόληψης
 • Εκτίμηση του δώρου της ζωής να μεγαλώνουμε και να γερνάμε
 • Φιλοσοφικά να επιδιώκουμε την «Φθορά με Αρμονία»
 • Ευγονομία (ευ ζην) - Υποδοχή της 4ης ηλικίας με ηρεμία, ψυχραιμία, σοφία και σύνεση.                  health.in.gr

***  Ποιοτικό σεξ μετά τα 60; Καλά νέα για τις γυναίκες, κακά για τους άνδρες
Σύμφωνα με αμερικανική μελέτη

Οι συχνές σεξουαλικές επαφές αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής στους ηλικιωμένους άνδρες ενώ αντιθέτως, ο οργασμός κάνει καλό στην υγεία των ηλικιωμένων γυναικών, σύμφωνα με αμερικανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Journal of Health and Social Behavior.
«Τα αποτελέσματα αμφισβητούν τη διαδεδομένη αντίληψη ότι οι σεξουαλικές επαφές κάνουν καλό σε όλους, με τον ίδιο τρόπο», εξηγεί η Χούι Λιού, καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και εκ των βασικών συγγραφέων της μελέτης.
Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από παναμερικανική έρευνα σε δειγμα 2.204 ανδρών και γυναικών, ηλικίας άνω των 57 ετών. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες ήταν από 57 έως 85 ετών κατά την πρώτη φάση της έρευνας, το 2005-2006. Συμπληρωματικά στοιχεία συλλέχθηκαν μια πενταετία αργότερα.
Όπως διαπιστώθηκε, οι άνδρες που έκαναν σεξ μία ή περισσότερες φορές την εβδομάδα αντιμετώπιζαν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο να υποστούν καρδιαγγειακό επεισόδιο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους που δεν είχαν καθόλου σεξουαλικές επαφές. Στις γυναίκες, δεν παρατηρήθηκε να αυξάνει αυτός ο κίνδυνος. Στις ηλικιωμένες η σεξουαλική επαφή και ο οργασμός συντελούσε σε μείωση του κινδύνου υπέρτασης.
Ο κίνδυνος καρδιαγγειακού επεισοδίου συσχετίστηκε με την υπέρταση, την ταχυκαρδία και τα επίπεδα της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης, που αυξάνονται στην περίπτωση φλεγμονής στον οργανισμό. Οι ερευνητές έλαβαν επίσης υπόψη τους τυχόν καρδιακά ή εγκεφαλικά επεισόδια που είχαν υποστεί οι συμμετέχοντες στο παρελθόν.
«Επιπροσθέτως, οι πιο ηλικιωμένοι άνδρες που δεν έκαναν απλώς ικανοποιητικό σεξ με τη σύντροφό τους αλλά αισθάνονταν μεγάλη απόλαυση, αντιμετώπιζαν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακού επεισοδίου», συμπληρώνει η Δρ Λιού.
Σύμφωνα με την καθηγήτρια, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προσπάθεια που απαιτείται για μια σεξουαλική επαφή είναι κουραστική για τους άνδρες οι οποίοι λόγω ηλικίας έχουν περιορισμένη ενέργεια και μεγαλύτερες δυσκολίες να διατηρήσουν τη στύση τους και να φτάσουν σε οργασμό. Η μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης και η λήψη φαρμάκων για την αντιμετώπιση των σεξουαλικών δυσλειτουργιών μπορεί επίσης να συμβάλουν στην εμφάνιση καρδιαγγειακών προβλημάτων.
Αντιθέτως, στις γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας που βίωναν έντονους ή απλώς ικανοποιητικούς οργασμούς ο κίνδυνος υπέρτασης είχε μειωθεί πέντε χρόνια μετά την έναρξη της μελέτης, σε σύγκριση με εκείνες που δεν ικανοποιούνταν από το σεξ. Οι ερευνητές εξηγούν ότι οι ορμόνες που απελευθερώνονται κατά τον οργασμό της γυναίκας μπορεί να έχουν θετικές επιπτώσεις στην υγεία της.
Επιμέλεια: Μαίρη Μπιμπή        health.in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

*** ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Τι είναι αλλεργία;
Η αλλεργία είναι μία λέξη που χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε μία πληθώρα συμπτωμάτων, από την κρίση φτερνίσματος και δακρύρροιας, που εκδηλώνεται μία ζεστή, καλοκαιρινή ημέρα, έως το κόκκινο εξάνθημα που προκαλεί κνησμό και τον συριγμό, που παρουσιάζονται μετά το χαΐδεμα του οικογενειακού κατοικίδιου, ή το οίδημα των χειλιών και της γλώσσας και τον έμμετο που εμφανίζονται μετά την κατανάλωση ενός φιστικιού.
«Αλλεργία» σημαίνει απλώς διαφοροποιημένη αντίδραση και ο καλύτερος ορισμός της είναι ότι πρόκειται για την ακατάλληλη και επιζήμια αντίδραση του αμυντικού μηχανισμού του σώματος σε ουσίες που είναι φυσιολογικά αβλαβείς.
Oι πιο συνηθισμένες αλλεργίες είναι:

 • Η αλλεργική ρινίτιδα και τα μάτια με κνησμό (αλλεργική επιπεφυκίτιδα)
 • Το άσθμα
 • Τα δερματικά εξανθήματα που προκαλούν κνησμό
 • Oι τροφικές αλλεργίες
 • Η αλλεργία στον νυγμό υμενοπτέρων (σφηκών και μελισσών)
Oι αλλεργικές αντιδράσεις σε ουσίες και φάρμακα όπως τα αντιβιοτικά και οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για την τοπική αναισθησία είναι λιγότερο συνηθισμένες, αλλά πολλοί πάσχοντες από άσθμα και αλλεργική ρινίτιδα διαπιστώνουν ότι η λήψη ασπιρίνης και άλλων πανομοιότυπων φαρμάκων επιδεινώνει τα συμπτώματά τους. Πολλά άτομα που υποφέρουν συχνά από πόνο στο στομάχι, διάρροια και δυσκοιλιότητα, καθώς και εκείνα που παρουσιάζουν έντονους πονοκεφάλους, υπερκινητικότητα ή ατονία, κατηγορούν συχνά για τα προβλήματά τους το φαγητό, παρόλο που είναι δύσκολο να χαρακτηρίσουμε πραγματικά αλλεργικά αυτά τα συμπτώματα, οι αντιδράσεις αυτές περιγράφονται καλύτερα ως δυσανεξίες. Εκτός από το ότι μπορεί να παρουσιάσετε αλλεργική ρινίτιδα, άσθμα ή δερματικά εξανθήματα που προκαλούν κνησμό (δερματίτιδα εξ επαφής) μέσω της εισπνοής ή της αφής αντιδραστικών χημικών ουσιών στην εργασία, το περιβάλλον σε ορισμένα γραφεία μπορεί να προκαλέσει το λεγόμενο "σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου". Αυτό είναι πιο σύνηθες στα κτίρια που κλιματίζονται και έχουν τεχνητό φωτισμό, μοκέτες από τοίχο σε τοίχο και παράθυρα που δεν ανοίγουν. Τα συμπτώματα του "συνδρόμου του άρρωστου κτιρίου" είναι κνησμός στα μάτια, ξηρός λαιμός και αίσθημα ατονίας. Oρισμένα άτομα πιστεύουν ότι αναπτύσσουν συμπτώματα και αισθάνονται άσχημα όταν έρχονται σε επαφή με πολλές από τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή, όπως τα απορρυπαντικά, τα λευκαντικά και τα καθαριστικά σπρέι με αερόλυμα, και τους είναι δύσκολο να ζήσουν έξω από αυστηρά ελεγχόμενους χώρους απαλλαγμένους από τέτοια υλικά. Αυτό είναι γνωστό ως πολλαπλή χημική ευαισθησία και, παρόλο που είναι αρκετά αληθινό για τους πάσχοντες, είναι δύσκολο να εξηγηθεί επιστημονικά και δεν θεωρείται, προς το παρόν, εκδήλωση αλλεργίας.
Βασικά Σημεία που αξίζει να θυμάστε
 • Oι αλλεργίες έχουν γίνει πολύ πιο συχνές τα τελευταία εκατό χρόνια.
 • Τα συμπτώματα προκαλούνται από την υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος του σώματος σε μία αβλαβή ουσία.
 • Η προδιάθεση για την εκδήλωση αλλεργίας είναι κληρονομική.
 • Έχουν εντοπιστεί πολλοί εκλυτικοί παράγοντες αλλεργιών. Μεταξύ αυτών είναι τα ακάρεα της οικιακής σκόνης, οι γύρεις των χόρτων και τα κατοικίδια ζώα.
 • Oι γιατροί χρησιμοποιούν διάφορα τεστ για τη διάγνωση της αλλεργίας.
 • Στην αγορά κυκλοφορούν πολλά διαφορετικά είδη φαρμάκων για την ανακούφιση από τα συμπτώματα και τη μείωση της φλεγμονής.
Πόσο συχνές είναι οι αλλεργίες;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αλλεργίες γίνονται ολοένα και συχνότερες, αν και ορισμένες είναι πιο συνήθεις από άλλες.
~ Ένας στους τρεις ανθρώπους εκδηλώνει κάποια αλλεργία σε μία δεδομένη στιγμή της ζωής του.

 • Ένας στους πέντε ανθρώπους υποφέρει από αλλεργική ρινίτιδα. Η αλλεργική ρινίτιδα ήταν σχεδόν άγνωστη μέχρι τον 20ό αιώνα και, όπως και όλες σχεδόν οι αλλεργίες, φαίνεται να είναι μία νόσος των εύπορων χωρών.
 • Ένας στους πέντε μαθητές σχολείου προσβάλλεται από άσθμα.
 • Ένα στα έξι παιδιά εμφανίζει δερματικές ασθένειες που σχετίζονται με την αλλεργία, ιδιαίτερα έκζεμα.
 • Ένας στους 20 ανθρώπους εμφανίζει το οιδηματώδες εξάνθημα που προκαλεί κνησμό και είναι γνωστό ως κνίδωση.
 • Oι τροφικές αλλεργίες, ιδίως στα φιστίκια, φαίνεται να παρουσιάζουν θεαματική αύξηση, παρόλο που παραμένουν ακόμα, ευτυχώς, σχετικά ασυνήθεις.
 • Το 10% του πληθυσμού παρουσιάζει έντονη τοπική αντίδραση στον νυγμό υμενοπτέρων.
Γιατί αυξάνονται οι αλλεργίες;
Η προδιάθεση για την εκδήλωση αλλεργίας είναι κληρονομική. Υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες που καθορίζουν το αν θα αναπτύξετε κάποια αλλεργική πάθηση. O πρώτος είναι το γενετικό προφίλ σας. Το αλλεργικό γονίδιο που ελέγχει την παραγωγή του αλλεργικού αντισώματος ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) και τη φλεγμονή που οδηγεί σε αλλεργικές αντιδράσεις βρίσκεται στο πέμπτο από τα 46 χρωμοσώματα του DNA σας. O δεύτερος παράγοντας είναι η έκθεσή σας στο αλλεργιογόνο - την ουσία που προκαλεί την αντίδραση. Στις περισσότερες συνήθεις αλλεργίες πρέπει να είχατε έλθει σε επαφή με το αλλεργιογόνο ενωρίς στη ζωή σας. Η ταχεία αύξηση που σημειώνουν οι αλλεργίες δεν μπορεί να αποδοθεί σε μία μεταβολή στο γενετικό προφίλ, διότι αυτό θα χρειαζόταν πολλές γενιές. Πρέπει, λοιπόν, να είναι αποτέλεσμα των αλλαγών στο περιβάλλον και στον τρόπο ζωής. Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι ορατό στην ταχεία αύξηση των αλλεργικών νόσων στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες που υιοθετούν γρήγορα τον δυτικό (ευρωπαϊκό) τρόπο ζωής. Μεταξύ των αλλαγών που θεωρούνται σημαντικές, είναι η μείωση των παρασιτώσεων και των παιδικών μολυσματικών ασθενειών και οι πολύ μεγάλες αλλαγές των συνθηκών ζωής μέσα στο σπίτι. O αλλεργικός μηχανισμός εμποδίζει με μεγάλη αποτελεσματικότητα την είσοδο των εντερικών παρασίτων στο σώμα. Αν αυτός ο μηχανισμός δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να καταπολεμά τις παρασιτώσεις, είναι πιθανό να κατευθύνει τη δράση του προς λιγότερο επιβλαβείς εισβολείς, όπως, για παράδειγμα, οι γύρεις.
Στις πολυμελείς οικογένειες τα μικρότερα παιδιά υποφέρουν πολύ λιγότερο από αλλεργίες από όσο τα μεγαλύτερα αδέλφια τους. Αυτό πιστεύεται ότι σχετίζεται με τη συχνότερη μετάδοση ιογενών μολυσματικών ασθενειών από το ένα παιδί στο άλλο. Τα πρωτότοκα παιδιά, που παρουσιάζουν πιο συχνά αλλεργίες, δεν προσβάλλονται από αυτές τις μολυσματικές ασθένειες, που θεωρείται ότι εμποδίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα να παράγει το αλλεργικό αντίσωμα. Η γενική μείωση στο μέγεθος της οικογένειας οδηγεί στην αύξηση του ποσοστού των παιδιών που προσβάλλονται από αλλεργικές νόσους.
Τι προκαλεί τις αλλεργίες;
Oι ακόλουθοι παράγοντες συνιστούν τα πιο κοινά αλλεργιογόνα. Συνήθως, δρουν ως εκλυτικοί παράγοντες αλλεργίας στα επιρρεπή άτομα και ορισμένα άτομα είναι αλλεργικά σε αρκετούς από αυτούς.
Ακάρεα Οικιακής Σκόνης: Τα ακάρεα της οικιακής σκόνης, και κυρίως τα περιττώματά τους, είναι η πιο συνηθισμένη αιτία εκδήλωσης αλλεργίας και επηρεάζουν έως και το 90% των ατόμων που υποφέρουν από αλλεργίες.
Γύρη Χόρτων: Η γύρη των χόρτων προκαλεί αλλεργική αντίδραση στο 70% περίπου των ατόμων που υποφέρουν από αλλεργίες και η ποσότητά της στον αέρα αυξάνεται όταν υπάρχουν κοντά αγρωστώδη φυτά.
Κατοικίδια: Τα κατοικίδια ζώα είναι η τρίτη σημαντικότερη αιτία πρόκλησης αλλεργικών συμπτωμάτων, με το 40% των ασθματικών παιδιών να είναι ευαισθητοποιημένα στα αλλεργιογόνα των γάτων και των σκύλων.
Δέντρα: Τα δέντρα είναι συνήθης εκλυτικός παράγοντας της πρώιμης ανοιξιάτικης αλλεργικής ρινίτιδας. Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σημαίνει ότι νέα φυτά, όπως για παράδειγμα η παριετάρια ή περδικάκι, που παλαιότερα φύτρωναν στην ηπειρωτική Ευρώπη, εξαπλώνονται πλέον και σε άλλες χώρες. Καθώς το φαινόμενο του θερμοκηπίου επιδεινώνεται, σε συγκεκριμένες περιοχές η γύρη από τις σημύδες αναμένεται να αποτελέσει μεγαλύτερο πρόβλημα? το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη γύρη από τις ελιές, καθώς αυτές εξαπλώνονται προς βορρά από τη Μεσόγειο.
Μύκητες: Oι μύκητες μπορεί να πυροδοτήσουν αλλεργική ρινίτιδα το φθινόπωρο, ενώ τα σπόρια μυκήτων, όπως ο Aspergillus fumigatus και ο Alternaria, βρίσκονται πολύ συχνά στην ατμόσφαιρα και μπορεί να προκαλέσουν πολύ σοβαρές κρίσεις άσθματος.
Τροφικές Αλλεργίες: Το γάλα, τα αυγά, τα ψάρια και τώρα τα φιστίκια είναι σημαντικές αιτίες τροφικών αλλεργιών. Oι χρωστικές ουσίες και τα συντηρητικά μπορεί να προκαλέσουν κρίσεις.
Σύγχρονοι παράγοντες
Έρευνες από τη Σουηδία, τη Γερμανία και την Ιαπωνία έχουν δείξει ότι υπεύθυνες για τη συχνότητα των κοινών αλλεργικών παθήσεων είναι και οι αλλαγές στο αστικό και αγροτικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι η ρύπανση του περιβάλλοντος μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των αλλεργικών διαταραχών. Τα πιο σημαντικά συστατικά αυτής της ρύπανσης θεωρείται ότι είναι τα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του αζώτου (NO2) και πιο συγκεκριμένα τα μικρά σωματίδια που υπάρχουν στον αέρα σε μεγάλες ποσότητες, λόγω, κυρίως, των εκπομπών των πετρελαιοκίνητων μηχανών.
Oι ιαπωνικές και γερμανικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι αλλεργίες είναι πιο συχνές στους ενηλίκους και στα παιδιά που ζουν μέσα σε μία ακτίνα 100 μέτρων από τους πολυσύχναστους δρόμους, σε σχέση με εκείνους που μένουν σε λιγότερο μολυσμένες περιοχές των πόλεων. Μεγάλες ποσότητες μικρών σωματιδίων εντοπίζονται στην ατμόσφαιρα και στις αγροτικές κοινότητες. Το ίδιο συμβαίνει και με τα επίπεδα του όζοντος. Παρόλο που η συζήτηση σχετικά με τη σημασία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην αύξηση των αλλεργιών συνεχίζεται, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα άτομα εκείνα που υποφέρουν από άσθμα και αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να αισθάνονται χειρότερα τις ημέρες με υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση.
Κύρια υπεύθυνη της επιδημίας αλλεργιών που παρατηρείται στις ημέρες μας είναι η ρύπανση της ατμόσφαιρας στους εσωτερικούς χώρους. Η ανάγκη για συντήρηση της ενέργειας, σημαντική καθώς είναι, έχει οδηγήσει σε αλλαγή των συνθηκών μέσα στο σπίτι. Oι φωτιές στο τζάκι και η έλλειψη διπλών τζαμιών και μόνωσης σήμαιναν ότι τα σπίτια στο παρελθόν αερίζονταν περισσότερο, με ανανέωση του αέρα έως και επτά φορές ανά ώρα σε κάθε δωμάτιο. Τώρα που διαθέτουμε λιγότερα τζάκια, πιο αποτελεσματική μόνωση, διπλά τζάμια και κεντρική θέρμανση, η ανανέωση του αέρα στα δωμάτια των σύγχρονων σπιτιών μπορεί να γίνεται λιγότερο από μία φορά την ώρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα επίπεδα υγρασίας να είναι υψηλά. Επιπλέον, τα περισσότερα σπίτια έχουν πιο μαλακά έπιπλα και μοκέτες από τοίχο σε τοίχο, που δημιουργούν από κοινού ένα ιδεώδες περιβάλλον για τα ακάρεα της οικιακής σκόνης και την επικράτηση αλλεργιογόνων από κατοικίδια ζώα, αιθάλης από κουζίνες φυσικού αερίου χωρίς εξαεριστήρα, καπνού από τσιγάρα και αιθάλης και ατμών από χημικές ουσίες και σπρέι για οικιακή χρήση. Αυτό το μείγμα αλλεργιογόνων και ερεθιστικών ουσιών στο μη εξαεριζόμενο οικιακό περιβάλλον είναι, κατά πάσα πιθανότητα, ο κυριότερος υπεύθυνος για την ταχεία αύξηση των αλλεργικών νόσων.
Πρώιμη έκθεση
Oι αλλεργικές αντιδράσεις ξεκινούν από τα πρώτα χρόνια της ζωής των ατόμων που έχουν γενετική προδιάθεση. Η έκθεση σε αλλεργιογόνα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού χώρου, όπως τα ακάρεα της οικιακής σκόνης, τα κατοικίδια, η γύρη και οι μύκητες, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της ζωής του μωρού, οδηγεί στην παραγωγή του αλλεργικού αντισώματος ανοσοσφαιρίνη Ε ή IgE. Η συχνότητα της έκθεσης αυτή την περίοδο είναι κρίσιμη. Ένα παιδί που εκτίθεται σε υψηλά επίπεδα του αλλεργιογόνου των ακάρεων της οικιακής σκόνης στο πρώτο έτος της ζωής του, έχει στατιστικά περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξει άσθμα κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής του ηλικίας. Παρομοίως, τα παιδιά που γεννιούνται κατά την περίοδο της ανθοφορίας των φυτών έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν αλλεργική ρινίτιδα. Το αντίσωμα ανοσοσφαιρίνη εγκαθίσταται πάνω σε ειδικά κύτταρα που ονομάζονται σιτευτικά και περιέχουν υψηλές ποσότητες ισταμίνης και άλλων ισχυρών χημικών ουσιών που ονομάζονται λευκοτριένια και τα οποία μπορεί να προκαλέσουν αγγειοδιαστολή και να συμπιέσουν τους λείους μυς που περιβάλλουν τους αεραγωγούς των πνευμόνων. Προσελκύουν επίσης και άλλα εξειδικευμένα κύτταρα, ιδιαίτερα τα λευκά αιμοσφαίρια, που είναι γνωστά ως ηωσινόφιλα, και τα οποία μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή και βλάβη. Η ισταμίνη και τα λευκοτριένια προκαλούν κνησμό και φτέρνισμα, καθώς και οίδημα στο δέρμα, στους αεραγωγούς των πνευμόνων και στα εσωτερικά τοιχώματα της μύτης. Αυτό οδηγεί σε ερυθρά εξογκώματα στο δέρμα που προκαλούν κνησμό, σε άσθμα και σε απόφραξη της μύτης. Η φλεγμονή που προκαλείται από την έλξη των ηωσινόφιλων οδηγεί σε αυξημένη ευαισθησία των εσωτερικών τοιχωμάτων της μύτης και των πνευμόνων και στην εκδήλωση χρόνιων συμπτωμάτων. Υπάρχουν και άλλα κύτταρα, τα επονομαζόμενα λεμφοκύτταρα, που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην επίμονη φλεγμονή η οποία χαρακτηρίζει κυρίως το έκζεμα και τη δερματίτιδα εξ επαφής, αλλά και την αλλεργική ρινίτιδα και το άσθμα.
Πώς γίνεται η διάγνωση της αλλεργίας;
Υπάρχουν αρκετά τεστ που μπορεί να αποκαλύψουν αν τα συμπτώματά σας οφείλονται σε κάποια αλλεργία και που μπορούν να εντοπίσουν το/α υπεύθυνο/α αλλεργιογόνο/α.
Δερματική δοκιμασία μέσω νυγμού
Τα σιτευτικά κύτταρα όπου έχει δεσμευθεί το αντίσωμα της αλλεργίας, το IgE, εντοπίζονται στο δέρμα και στα τοιχώματα της μύτης, του στόματος, της γλώσσας, των αεραγωγών των πνευμόνων και στα έντερα. Το δέρμα σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως περιοχή ελέγχου για να δείξει τι συμβαίνει σε άλλα σημεία του σώματός σας. Στην αλλεργική δερματική δοκιμασία μέσω νυγμού διενεργείται νυγμός με ειδική βελόνα ή νυστέρι δια μέσου μίας σταγόνας αλλεργιογόνου. Συνήθως, το τεστ γίνεται στο δέρμα του αντιβραχίου ή της πλάτης σας. Αν το αλλεργιογόνο προκαλέσει απελευθέρωση ισταμίνης, μέσα σε μερικά λεπτά θα αναπτύξετε μία ερυθρά αντίδραση με κνησμό. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί οίδημα με ένα σημάδι που μοιάζει με φλύκταινα στο κέντρο και το οποίο φτάνει στο μέγιστο μέγεθός του σε περίπου 20 λεπτά, για να υποχωρήσει μέσα σε μερικές ώρες. Το μέγεθος του σημαδιού αναλογεί κατά προσέγγιση στο ποσοστό της αλλεργίας σας στο συγκεκριμένο αλλεργιογόνο. Η δερματική δοκιμασία μέσω νυγμού εισάγει στο δέρμα τόσο μικρή ποσότητα αλλεργιογόνου που είναι απόλυτα ασφαλής και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες, σχεδόν, τις ηλικιακές ομάδες. Ταυτόχρονα, μπορεί να δοκιμαστούν είκοσι με τριάντα αλλεργιογόνα. Χρειάζεται λίγος χρόνος έως ότου τα σιτευτικά κύτταρα του σώματος επικαλυφθούν με αντίσωμα ανοσοσφαιρίνης? κατά συνέπεια, οι δερματικές δοκιμασίες μπορεί να αποβούν αρνητικές σε ένα παιδί κάτω των τριών ετών, ακόμα και αν αυτό είναι αλλεργικό στο αλλεργιογόνο. Ακόμα και αν η δοκιμασία σας σε ένα συγκεκριμένο αλλεργιογόνο αποδειχθεί θετική, μπορεί να μην εμφανίζετε κανένα σύμπτωμα όταν έρχεστε σε επαφή μαζί του, διότι το σώμα έχει μηχανισμούς που δεν γνωρίζουμε ακόμα καλά και οι οποίοι μπορεί να μετριάσουν την αντίδραση στα εισπνεόμενα αλλεργιογόνα. Όταν η θετική δερματική δοκιμασία συνδυάζεται με συμπτώματα, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οφείλονται σε αλλεργία στο συγκεκριμένο αλλεργιογόνο.
Επιδερμικές δοκιμασίες (Patch)
Στη δοκιμασία αυτή, διαλύματα κοινών αλλεργιογόνων που προκαλούν δερματίτιδα εξ επαφής - όπως διάφορα συστατικά καλλυντικών, το νικέλιο ή τα συντηρητικά - τοποθετούνται στο δέρμα της πλάτης σας και αφήνονται εκεί, κάτω από έναν ειδικό επίδεσμο, για τρεις ημέρες. Αν αναπτύξετε μία ερυθρά, οιδηματώδη πλάκα, που προκαλεί κνησμό, το αποτέλεσμα είναι θετικό. Oι δοκιμασίες αυτές, σε συνδυασμό με το ιστορικό δερματικών συμπτωμάτων, έχουν υψηλό ποσοστό ακρίβειας.
Αιματολογικές εξετάσεις (CAP-RAST)
Oι αιματολογικές εξετάσεις (γνωστές ως CAP-RAST) χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για την ανίχνευση αντισώματος IgE στο αίμα. Αντίθετα με τις δερματικές δοκιμασίες, οι εξετάσεις αυτές μπορεί να μετρήσουν με ακρίβεια την ποσότητα του αντισώματος της αλλεργίας που υπάρχει στο αίμα και τα αποτελέσματα βαθμολογούνται συνήθως βάσει μιας κλίμακας από το μηδέν έως το έξι. Όταν δεν ανιχνεύεται καθόλου ή ανιχνεύεται ελάχιστη ποσότητα αντισώματος (0 ή 1), δεν έχετε πολλές πιθανότητες να προσβληθείτε από κάποια αλλεργική νόσο, τα μεσαία ή υψηλά επίπεδα, όμως, συνδέονται άμεσα με αλλεργική νόσο. Όπως και στις δερματικές δοκιμασίες, έτσι και στις αιματολογικές εξετάσεις μπορεί να ελεγχθούν 20 με 30 αλλεργιογόνα σε κάθε δείγμα αίματος. Αυτές οι αιματολογικές εξετάσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες αν παίρνετε κάποιο αντιισταμινικό για τον έλεγχο της αλλεργίας σας, διότι αυτό αποτρέπει τις αντιδράσεις της δερματικής δοκιμασίας, ή αν έχετε εκτεταμένο έκζεμα, που δυσκολεύει ιδιαίτερα την πραγματοποίηση των δερματικών δοκιμασιών.
Aλλες εξετάσεις
Και άλλες εξετάσεις υπάρχουν για τις αλλεργίες. Μεταξύ αυτών είναι το τεστ εξουδετέρωσης/πρόκλησης (η τεχνική του Μίλερ), τα κυτταροτοξικά τεστ των αιμοσφαιρίων, η ανάλυση τριχών, η εξέταση Βέγκα, η εφαρμοσμένη κινησιολογία και η μέθοδος ακουστικού καρδιακού ανακλαστικού. Η λογική αυτών των τεστ δεν έχει γίνει αρκετά κατανοητή και τα αποτελέσματα συχνά δεν συμπίπτουν με αυτά της δερματικής δοκιμασίας μέσω νυγμού, της επιδερμικής δοκιμασίας ή των εξετάσεων CAP-RAST. Προς το παρόν, τα τεστ αυτά δεν συνιστώνται.
Φάρμακα για τις αλλεργίες
Το πιο σημαντικό βήμα στη θεραπεία μιας αλλεργίας είναι ο εντοπισμός του αλλεργιογόνου που προκαλεί τα συμπτώματα και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποφυγή της επαφής με αυτό. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλές διαφορετικές ομάδες φαρμάκων που μπορούν, εφόσον λαμβάνονται σωστά, όχι μόνο να ανακουφίσουν από τα συμπτώματα, αλλά και να μειώσουν την αυξανόμενη φλεγμονή των ιστών που προκαλούν οι χρόνιες αλλεργίες.
Αποσυμφορητικά
Oι αποσυμφορητικές σταγόνες για τη μύτη ή τα αποσυμφορητικά σπρέι, όπως η εφεδρίνη και η ξυλομεταζολίνη (Otrivine ή Sudafed), δρουν συστέλλοντας τα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τα τοιχώματα της μύτης, προκαλώντας συρρίκνωση του ρινικού ιστού και ανακούφιση της ρινικής συμφόρησης. Τα φάρμακα αυτά ενεργούν γρήγορα και είναι πολύ αποτελεσματικά, αλλά καλό είναι να μην τα χρησιμοποιείτε για μεγάλες περιόδους κάθε φορά, διότι αυτή η διακοπή της αιμάτωσης λόγω της αγγειοσυστολής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους ιστούς και να επιδεινώσει τα συμπτώματά σας.
Βρογχοδιασταλτικά
Τα βρογχοδιασταλτικά φάρμακα ενεργούν χαλαρώνοντας τον συσταλμένο λείο μυ ο οποίος προκαλεί στένωση των αεραγωγών των πνευμόνων στα άτομα που πάσχουν από άσθμα. Ενεργούν γρήγορα και είναι πολύ αποτελεσματικά στα άτομα με άσθμα ήπιας μορφής, τα οποία εκδηλώνουν περιστασιακά κρίσεις συριγμού μετά την επαφή με κάποιο αλλεργιογόνο ή ύστερα από άσκηση. Αν το άσθμα σας, όμως, είναι πιο σοβαρό, καλό θα ήταν να μη βασίζεστε σε αυτά, καθότι δεν θεραπεύουν την αυξανόμενη χρόνια φλεγμονή. Προκειμένου να αποτρέψετε την επιδείνωση της κατάστασης, θα χρειαστείτε επίσης αγωγή με εισπνεόμενα αντιαλλεργικά φάρμακα όπως το χρωμογλυκικό νάτριο (Intal), η νατριούχος νεντοκρομίλη (Tilade) ή τα στεροειδή.
Μαλακτικά
Oι μαλακτικές ουσίες ανακουφίζουν και ενυδατώνουν το δέρμα και αποτελούν την κυριότερη αγωγή για όλες τις δερματικές διαταραχές που προκαλούν κνησμό και απολέπιση. Στα φαρμακεία διατίθενται πολλά διαφορετικά είδη μαλακτικών (ενυδατικών) ουσιών. Παρόλο που έχουν ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους, ίσως να διαπιστώσετε ότι κάποιο από αυτά τα προϊόντα σάς ταιριάζει καλύτερα από τα υπόλοιπα. Oι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να χρησιμοποιούν κρέμες που απορροφώνται γρήγορα από το δέρμα, παρά αλοιφές, που είναι λιπαρές. Μπορεί να σας συστήσουν να προσθέτετε μαλακτικές ουσίες και στο νερό του μπάνιου. Oρισμένα άτομα, ωστόσο, μπορεί να αναπτύξουν αλλεργία στα συντηρητικά που περιέχουν τα περισσότερα μαλακτικά.
Αντιισταμινικά
Τα αντιισταμινικά ανακαλύφθηκαν πριν από 50 χρόνια και αποτελούν τον στυλοβάτη της θεραπείας για την αλλεργία. Την τελευταία δεκαετία, έχουν κυκλοφορήσει πολλά καινούργια, διαφορετικά σκευάσματα αντιισταμινικών - πρόκειται για τα επονομαζόμενα αντιισταμινικά δεύτερης γενιάς. Όπως και τα αντιισταμινικά της πρώτης γενιάς, τα σκευάσματα αυτά εμποδίζουν τη δράση της ισταμίνης που απελευθερώνεται από τα σιτευτικά κύτταρα και είναι πολύ αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του κνησμού και του φτερνίσματος. Έχουν, ωστόσο, σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των παλαιότερων αντιισταμινικών πρώτης γενιάς, όπως η χλωροφενιραμίνη (Piriton). Τα αντιισταμινικά δεύτερης γενιάς έχουν το πλεονέκτημα να μην εισχωρούν στον εγκέφαλο και κατά συνέπεια να μην προκαλούν υπνηλία. Πρόκειται για ένα σημαντικό πλεονέκτημα, διότι σημαίνει ότι η λήψη του φαρμάκου δεν επηρεάζει την ικανότητά σας να επιτελείτε πολύπλοκες εργασίες, όπως η οδήγηση ή ο χειρισμός μηχανημάτων. Έχουν επίσης λιγότερες πιθανότητες να προκαλέσουν ξηροστομία.
Αντιαλλεργικά φάρμακα
Η ομάδα των αντιαλλεργικών φαρμάκων (που είναι γνωστά και ως σταθεροποιητές των σιτευτικών κυττάρων), η οποία περιλαμβάνει το χρωμογλυκικό νάτριο και τη νατριούχο νεντοκρομίλη, παραμένει μοναδική ως προς το ότι τα φάρμακα αυτά ενεργούν εμποδίζοντας τα σιτευτικά κύτταρα και τα ηωσινόφιλα να απελευθερώσουν ισταμίνη και τις λοιπές πολύπλοκες χημικές ουσίες που προκαλούν φλεγμονή. Πρέπει να λαμβάνονται πριν από την επαφή με το αλλεργιογόνο - που σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνονται τακτικά. Η αξιοσημείωτη απουσία ανεπιθύμητων ενεργειών που τα χαρακτηρίζει, τα κάνει ιδιαίτερα κατάλληλα για τη θεραπεία των αλλεργικών νόσων, ιδιαίτερα της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας, της αλλεργικής ρινίτιδας και του άσθματος, και κυρίως στα παιδιά που χρειάζονται μακροχρόνια θεραπεία, όταν υπάρχει ανησυχία σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των υπόλοιπων ομάδων φαρμάκων.
Κορτικοστεροειδή
Τα κορτικοστεροειδή είναι ισχυρά και αποτελεσματικά αντιαλλεργικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Παρόλο που δεν αναστέλλουν την απελευθέρωση ισταμίνης και άλλων πολύπλοκων χημικών ουσιών από τα σιτευτικά κύτταρα, είναι πολύ αποτελεσματικά για την ανακούφιση της φλεγμονής η οποία χαρακτηρίζει τις χρόνιες δερματικές παθήσεις που σχετίζονται με αλλεργίες, την επίμονη και σοβαρή αλλεργική ρινίτιδα (ιδιαίτερα με ρινική συμφόρηση) και το ήπιο και χρόνιο άσθμα. Ενεργούν στο επίπεδο των γονιδίων μέσα στα κύτταρα, εμποδίζοντάς τα να παράγουν τους χημικούς αγγελιαφόρους που ονομάζονται κυτοκίνες και οι οποίοι επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου σε ένα πολύ θεμελιώδες επίπεδο. Παρόλο που αυτή η ομάδα σκευασμάτων είναι αναμφίβολα πολύ αποτελεσματική, υπάρχει ανησυχία όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες (όπως η ακμή, η ερυθρότητα του προσώπου, η κατακράτηση υγρών, η χαλάρωση των μυών και το πεπτικό έλκος), που εμφανίζονται σχεδόν αναπόφευκτα όταν λαμβάνετε οποιοδήποτε από αυτά υπό τη μορφή δισκίων. Για τον λόγο αυτό τα κορτικοστεροειδή διατίθενται ως ρινικά σπρέι για την αλλεργική ρινίτιδα, εισπνευστήρες για το άσθμα και κρέμες για τη θεραπεία των δερματικών αλλεργιών. Επιπλέον, τα νεώτερα συνθετικά κορτικοστεροειδή, όπως η βουδεσονίδη (Pulmicort) και η φλουτικαζόνη προπιονική (Flixotide), είναι πολύ αποτελεσματικά στην επιφάνεια των πνευμόνων, της μύτης ή του δέρματος, αλλά δεν απορροφώνται καλώς στο αίμα. Η μικρή ποσότητα που απορροφάται, απομακρύνεται ξανά γρήγορα από το ήπαρ. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι η τακτική και παρατεταμένη χρήση στεροειδών κρεμών μπορεί να οδηγήσει στη λέπτυνση και σε μεταβολές της μελάγχρωσης του δέρματος, δεν γνωρίζουμε ακόμα με ακρίβεια αν τα ρινικά σπρέι και τα εισπνεόμενα στεροειδή έχουν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Εκφράζονται φόβοι ότι η παρατεταμένη και εκτεταμένη χρήση εισπνεόμενων στεροειδών μπορεί να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης των παιδιών. Επιπλέον, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ατόμων που μελανιάζουν πιο εύκολα και υπάρχει επίσης η πιθανότητα να εκδηλωθεί καταρράκτης στα μάτια μετά την κατ' εξακολούθηση χρησιμοποίηση αυτών των φαρμάκων. Τα κορτικοστεροειδή παραμένουν η πλέον αποτελεσματική αγωγή για τις αλλεργίες, αλλά είναι πιο κατάλληλα για άτομα με σοβαρότερες μορφές αλλεργιών, που δεν ανταποκρίνονται σε άλλα φάρμακα.  health.in.gr

*** Αλλεργική ρινίτιδα
Oι καλοκαιρινές κρίσεις φτερνίσματος, καταρροής και αποφραγμένης μύτης, σε συνδυασμό με μάτια με κνησμό και δακρύρροια ονομάστηκαν για πρώτη φορά «αλλεργική ρινίτιδα» στα μέσα του 19ου αιώνα. Το κύριο αίτιο της εποχικής αλλεργικής ρινίτιδας είναι η αλλεργία στη γύρη. Τα συμπτώματα, όμως, της αλλεργικής ρινίτιδας μπορεί να εκδηλώνονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και τα βασικά αλλεργιογόνα που συσχετίζονται είναι τα αλλεργιογόνα από τα ακάρεα της οικιακής σκόνης και τα κατοικίδια.
Βασικά σημεία που αξίζει να θυμάστε
 • Τα βασικά συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας είναι η καταρροή, τα μάτια με κνησμό, η δακρύρροια και το φτέρνισμα.
 • Τα άτομα που πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα είναι αλλεργικά στις αερομεταφερόμενες γύρεις.
 • Τα επίπεδα της γύρης αυξομειώνονται ανάλογα με την ώρα και τις καιρικές συνθήκες.
 • Τα αντιισταμινικά, αποσυμφορητικά και κορτικοστεροειδή φάρμακα συμβάλλουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της αλλεργικής ρινίτιδας.
Η αλλεργική ρινίτιδα είναι, πραγματικά, η πιο συχνή αλλεργική πάθηση και έχει γίνει πολύ πιο συνηθισμένη τα τελευταία χρόνια, αφού προσβάλλει σήμερα το 10% του πληθυσμού. Όπως θα γνωρίζετε - πάρα πολύ καλά - αν είστε πάσχων, δεν επηρεάζεται μόνο η μύτη σας. Ένα από τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα είναι τα μάτια που έχουν κνησμό και δακρύζουν ασταμάτητα, μία πάθηση γνωστή ως αλλεργική επιπεφυκίτιδα, και στο ένα τρίτο περίπου των ατόμων που υποφέρουν από αλλεργική ρινίτιδα το κυριότερο σύμπτωμα είναι τα κόκκινα μάτια με κνησμό και δακρύρροια. Επιπλέον, το 50% των ατόμων αυτών εκδηλώνουν και συμπτώματα άσθματος.
Η αλλεργική ρινίτιδα είναι πιο συχνή - και πιο σοβαρή - στους εφήβους, κάτι που δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα διότι τα συμπτώματα επιδεινώνονται τον Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο - την εποχή δηλαδή που οι μαθητές υποβάλλονται σε κρίσιμες εξετάσεις.
Συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας
Αν υποφέρετε από αλλεργική ρινίτιδα, το στόμα, τα αυτιά και ο λάρυγγάς σας μπορεί να σας προκαλούν κνησμό.
Κνησμός και φτέρνισμα
O πιο σημαντικός ρόλος της μύτης σας είναι να φιλτράρει τον αέρα και να προστατεύει τους πνεύμονές σας. O κνησμός και το φτέρνισμα οφείλονται στην επίδραση της ισταμίνης που απελευθερώνεται στους ιστούς της μύτης σας κατά τη διάρκεια μιας αλλεργικής αντίδρασης στη γύρη. O ερεθισμός μιας πολύ μικρής μόνο περιοχής της μύτης μπορεί να προκαλέσει άμεσο και έντονο φτέρνισμα, συνήθως υπό τη μορφή κρίσεων πέντε έως είκοσι φτερνισμάτων κάθε φορά. Κνησμός μπορεί να προκληθεί και στο στόμα σας, διότι η γύρη περνά από τη μύτη στο πίσω μέρος του λαιμού.
Oρισμένα άτομα αισθάνονται κνησμό και στα αυτιά τους, όχι λόγω κάποιων κόκκων γύρης που φθάνουν εκεί, αλλά ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης ενός κοινού νεύρου που συνδέει το πίσω μέρος του λαιμού με το αυτί.
Καταρροή
Τα ρουθούνια παραμένουν καθαρά μέσω της έκκρισης ενός κολλώδους υγρού, της βλέννας. Ωστόσο, όταν παρουσιάζετε μία αλλεργική αντίδραση στη γύρη, η μύτη σας μπορεί να εκκρίνει έως και ένα μικρό φλιτζάνι καθαρού, υδαρούς υγρού κάθε ώρα, το οποίο ρέει, υποχρεώνοντάς σας να ρουφάτε και να φυσάτε διαρκώς τη μύτη σας.
Συμφόρηση της ρινικής κοιλότητας
Ενδεχομένως ανήκετε στο 50% των ατόμων που πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα και είναι υποχρεωμένα να ανέχονται την απόφραξη της μύτης τους - το πιο ενοχλητικό από τα ρινικά συμπτώματα. Αυτό οφείλεται στη διόγκωση του ρινικού ιστού, που οφείλεται, με τη σειρά του, στην απελευθέρωση ισταμίνης και λευκοτριένιων από τα σιτευτικά κύτταρα ύστερα από αλληλεπίδραση με κόκκους της γύρης.
Όταν η μύτη σας είναι τελείως αποφραγμένη, υποφέρετε από πονοκεφάλους, έχετε διαταραγμένο ύπνο και αναπνοή από το στόμα, που σας κάνει να αισθάνεστε τον λάρυγγα και τη γλώσσα σας ξηρούς όταν ξυπνάτε το πρωί. Στις σοβαρές περιπτώσεις, δεν έχετε ούτε οσμή ούτε γεύση.
Παραρρινοκολπίτιδα
Oι παραρρίνιοι κόλποι - κοιλότητες γεμάτες αέρα στα οστά του κρανίου - καταλήγουν στη ρινική κοιλότητα. Όταν ο ιστός στη μύτη σας διογκώνεται, αποφράσσει τα ανοίγματα και τότε τα βακτηρίδια που παγιδεύονται στους παραρρίνιους κόλπους μπορεί να πολλαπλασιαστούν, προκαλώντας μία λοίμωξη που ονομάζεται παραρρινοκολπίτιδα. Η οξεία παραρρινοκολπίτιδα είναι πολύ οδυνηρή και προκαλεί πυρετό και αίσθημα δυσφορίας.
Μάτια με κνησμό και δακρύρροια
Oι κόκκοι της γύρης μπορεί να μπουν εύκολα στα μάτια σας και εκεί μπορεί να προκαλέσουν αντίδραση με τα σιτευτικά κύτταρα που υπάρχουν στον επιπεφυκότα, τη μεμβράνη που καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια των βλεφάρων και την εξωτερική επιφάνεια του οφθαλμικού βολβού.
Η μεμβράνη αυτή ερεθίζεται και προκαλεί κνησμό, κάνοντας το μάτι σας να φαίνεται κόκκινο, εσείς δε παράγετε περισσότερα δάκρυα για να ξεπλύνετε την ενοχλητική ουσία, και έτσι προκαλείται δακρύρροια. Στη συνέχεια, συσσωρεύονται σωματίδια στην εσωτερική γωνία του ματιού, την οποία και τρίβετε για να τα απομακρύνετε. Αυτό, φυσικά, ερεθίζει ακόμα περισσότερο τους ιστούς του ματιού, κάνοντάς το να έχει ολοένα και περισσότερο κνησμό.
Χρόνια αλλεργική ρινίτιδα
Η πάθηση αυτή προκαλεί συμπτώματα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Παρόλο που τα κύρια αλλεργιογόνα είναι τα ακάρεα της οικιακής σκόνης και τα κατοικίδια ζώα, τα συμπτώματα είναι συχνά χειρότερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, λόγω της επιπρόσθετης αλλεργίας στη γύρη.
Η αποφραγμένη μύτη είναι πιο συχνό σύμπτωμα στη χρόνια ρινίτιδα σε σχέση με την εποχική, αν και η αλλεργική επιπεφυκίτιδα είναι λιγότερο συχνή. Τα παιδιά που παρουσιάζουν επίμονα συμπτώματα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έχουν συχνά «σακούλες» κάτω από τα μάτια τους. Πολλά παιδιά σκουπίζουν τη μύτη τους με τις παλάμες των χεριών τους, σπρώχνοντας την άκρη της μύτης προς τα επάνω και προκαλώντας την ανάπτυξη μιας ρυτίδας εγκάρσια στη μύτη.
Ερεθιστικές ουσίες
Oι περισσότεροι πάσχοντες εκδηλώνουν για πρώτη φορά συμπτώματα αλλεργικής ρινίτιδας όταν η πυκνότητα των κόκκων γύρης στον αέρα φτάσει σε ένα ποσοστό της τάξης των 50 κόκκων ανά κυβικό μέτρο αέρα. Καθώς, όμως, η εποχή προχωρεί και η φλεγμονή των ιστών αυξάνεται, χρειάζονται όλο και λιγότεροι κόκκοι γύρης για να «πυροδοτήσουν» μία κρίση στα πολύ ευαίσθητα τοιχώματα της μύτης και των ματιών.
Επιπλέον, υπάρχουν στον αέρα και άλλες ερεθιστικές ουσίες, όπως οι ατμοσφαιρικοί ρύποι από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων ή τη βιομηχανία, οι καπνοί από τα τσιγάρα, τα έντονα αρώματα, τα απορρυπαντικά και τα αεροζόλ για το σπίτι, που μπορεί να πυροδοτήσουν κάποια κρίση, κάνοντας τη ζωή σας ως πάσχοντος από αλλεργική ρινίτιδα ακόμα πιο δυσάρεστη.
Παρόλο που, στην πραγματικότητα, δεν είστε αλλεργικοί σε αυτές τις ερεθιστικές ουσίες, είστε πολύ ευαίσθητοι στις ερεθιστικές επιπτώσεις τους, διότι τα μάτια σας και τα τοιχώματα της μύτης σας έχουν γίνει υπερευαίσθητα λόγω της συνεχιζόμενης αλλεργικής αντίδρασης στη γύρη.
Ποιοι είναι οι εκλυτικοί παράγοντες της αλλεργικής ρινίτιδας;
Τα άτομα που πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα είναι αλλεργικά στις γύρεις που αιωρούνται στον αέρα. Αυτές προέρχονται από τα ανεμόφιλα φυτά, τα πιο συνήθη από τα οποία είναι τα αγρωστώδη, τα αγριόχορτα και τα δέντρα. Αντίθετα με την άποψη που κυριαρχεί, οι πάσχοντες είναι σπάνια αλλεργικοί στα φυτά με έντονα χρώματα ή αρώματα - οι βαρύτερες, κολλώδεις γύρεις των οποίων μεταφέρονται από φυτό σε φυτό από τα έντομα.
Γύρεις των χόρτων
Ανάμεσα στα εκατοντάδες είδη χόρτων, μόνο ένας σχετικά μικρός αριθμός είναι επαρκώς διαδεδομένα και παράγουν γύρη σε αρκετά μεγάλες ποσότητες ώστε να προκαλέσουν υψηλά ατμοσφαιρικά επίπεδα κόκκων γύρης. Το λόλιον το πολυετές ή ήρα, που καλλιεργείται αποκλειστικά για βοσκή, παράγει λιγότερη γύρη από τα παραδοσιακά αγρωστώδη.
Όταν η γη δεν υπόκειται σε αγροτική χρήση, τα αγρωστώδη κυριαρχούν - και, κατά συνέπεια, τα επίπεδα των κόκκων γύρης έχουν πιθανότητες να αυξηθούν.
Μεταξύ των διαφόρων ειδών χόρτων υπάρχει εκτεταμένη διασταυρούμενη αντιδραστικότητα. Αν, λοιπόν, είστε αλλεργικοί σε ένα είδος, μπορεί να αντιδράσετε σε κάποιο βαθμό και σε άλλα.
Η εποχή της γύρης των χόρτων εκτείνεται από τα μέσα Μαΐου έως τα τέλη Ιουλίου, φτάνοντας στο αποκορύφωμά της μεταξύ τέλους Ιουνίου και αρχών Ιουλίου. Η ποσότητα της γύρης στον αέρα ποικίλλει από ημέρα σε ημέρα και από ώρα σε ώρα. Κάθε είδος χόρτου σκορπίζει τη δική του γύρη μία συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Παρόλο που τα περισσότερα είδη ανθίζουν μία φορά την ημέρα νωρίς το πρωί, ορισμένα ανθίζουν και δεύτερη φορά, αργά το απόγευμα.
Γύρεις των δέντρων
Oι πιο συνηθισμένες πηγές γύρεων είναι οι φουντουκιές, οι πλάτανοι, οι βελανιδιές, οι φτελιές, οι μελίες και οι σημύδες και η γύρη τους παράγεται την άνοιξη, λίγο αφότου βγάλουν φύλλα. Η εποχή των γύρεων των δέντρων είναι μικρότερη από εκείνη των γύρεων των χόρτων και διαρκεί από τέσσερις έως και έξι εβδομάδες, από τέλη Μαρτίου έως αρχές Μαΐου.
Γύρεις των αγριόχορτων
Στα παράλια της Μεσογείου, καθώς και στη Βόρεια Αμερική το κλίμα ευνοεί την ανάπτυξη της αμβροσίας, που είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς γύρης και ένας σημαντικός εκλυτικός παράγοντας αλλεργικής ρινίτιδας. Υπάρχουν, ωστόσο, και πολλά άλλα αγριόχορτα η γύρη των οποίων μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Τα φύλλα της τσουκνίδας είναι καλυμμένα με τρίχες οι οποίες εγχέουν μέσα στο δέρμα παράγοντες που απελευθερώνουν ισταμίνη, προκαλώντας τον γνωστό πόνο, κνησμό και εξανθήματα. Oι τσουκνίδες ανθίζουν στα τέλη του καλοκαιριού και το φθινόπωρο, σκορπίζοντας γύρη στον αέρα καθώς ο ήλιος λάμπει πάνω από τους νεαρούς ανθούς. Ευτυχώς, η αλλεργία στις γύρεις τους φαίνεται να είναι σχετικά ασυνήθης.
Υπάρχει, όμως, ένα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας, η παριετάρια ή περδικάκι, που παράγει μεγάλες ποσότητες έντονα αλλεργιογόνου γύρης και αποτελεί ένα σημαντικό αίτιο εκδήλωσης συμπτωμάτων αλλεργικής ρινίτιδας στις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης.
Σπόροι ελαιοκράμβης
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η εμπορική καλλιέργεια της ελαιοκράμβης έχει σημειώσει σημαντική αύξηση. Η γονιμοποίηση γίνεται εν μέρει μέσω του ανέμου και εν μέρει από τα έντομα. Παρόλο που το έντονο κίτρινο χρώμα του ανθού κάνει ιδιαίτερα προφανή την παρουσία του, λίγα άτομα είναι πραγματικά αλλεργικά στη γύρη του.
Μύκητες
Αυτοί οι σαπροφυτικοί και παρασιτικοί οργανισμοί είναι πολύ ευπροσάρμοστοι και μπορεί να αναπτυχθούν οπουδήποτε υπάρχει υγρασία και οξυγόνο. Αποτελούνται από μακριά, λεπτά νήματα που αναπτύσσονται πάνω στην επιφάνεια οργανικών υλών όπως η κοπριά, τα σάπια φρούτα και το χαλασμένο τυρί.
Cadosporium herbarum O μύκητας αυτός παράγει ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα σπορίων και είναι ο πιο συνηθισμένος αλλεργιογόνος μύκητας. Μεταξύ Μαΐου και Oκτωβρίου, παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωση σπορίων, φτάνοντας μέχρι και τα 15.000 σπόρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. O μύκητας εποικεί στα φυλλώματα και στις φυτικές ύλες, ιδίως στο χορτάρι, και τα σπόρια είναι αρκετά συνηθισμένος εκλυτικός παράγοντας αλλεργικής ρινίτιδας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, ιδίως όταν το χορτάρι είναι κουρεμένο. Αν τα συμπτώματά σας δεν συμπίπτουν με τα επίπεδα των γύρεων των χόρτων, μπορεί να οφείλονται στον μύκητα Cadosporium.
Aternaria aternata Αυτός είναι ένας άλλος ιδιαίτερα συνηθισμένος μύκητας, που απαντάται στην κοπριά και στο σαθρό ξύλο και αποτελεί το βασικότερο αίτιο εκδήλωσης αλλεργικών νόσων στις ΗΠΑ. Μπορεί να προκαλέσει ρινίτιδα και άσθμα το φθινόπωρο, ιδίως κατά τη διάρκεια του θερισμού.
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλεργική ρινίτιδα
Σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης με εύκρατο κλίμα, η θερμοκρασία έχει αυξηθεί μέσα στα τελευταία 30 χρόνια έως και κατά 0,5 βαθμό Κελσίου. Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, η ζωή των ατόμων που πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα θα γίνει ακόμα πιο δυσάρεστη. Η εποχή της αλλεργικής ρινίτιδας θα μεγαλώσει, με τα φυτά να ανθίζουν νωρίτερα και να συνεχίζουν να ανθίζουν μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου. Επιπλέον, οι σημύδες θα αρχίσουν να παράγουν γύρη νωρίτερα και ορισμένα άτομα μπορεί να εκδηλώσουν αλλεργία στη γύρη από τις ελιές. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το ενδεχόμενο εξάπλωσης της αμβροσίας και σε χώρες όπου, προς το παρόν, δεν φυτρώνει, όπως η Βρετανία. Η γύρη της είναι ισχυρή και χρειάζονται λιγότεροι κόκκοι για να προκαλέσουν κρίσεις αλλεργικής ρινίτιδας. Η αμβροσία είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς γύρεων και υπεύθυνη για τη σοβαρή αλλεργική ρινίτιδα που προσβάλλει πολλά άτομα στις ΗΠΑ.
Καιρός και ώρα της ημέρας
Νωρίς το πρωί, τα άνθη ανοίγουν και η γύρη διασκορπίζεται στον αέρα. Τις ηλιόλουστες ημέρες, καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, ο αέρας μεταφέρει τη γύρη προς τα πάνω μέσα από την ατμόσφαιρα, φτάνοντας μερικές φορές έως το ύψος των συννέφων. Όταν αυτά τα ρεύματα μεταφοράς της θερμότητας κοπάσουν, καθώς η επιφάνεια της Γης δροσίζεται νωρίς το βράδυ, οι κόκκοι γύρης πέφτουν στα συγκεντρωμένα σύννεφα. Στην εξοχή, η ώρα που σημειώνεται η μέγιστη συγκέντρωση κόκκων γύρης είναι μεταξύ 5-6 το απόγευμα, ενώ στις αστικές περιοχές η μέγιστη συγκέντρωση καθυστερεί μία με δύο ώρες.
Τις ήσυχες νύχτες, η γύρη κατεβαίνει πιο χαμηλά στην ατμόσφαιρα, οδηγώντας σε μία δεύτερη μέγιστη συγκέντρωση μετά τα μεσάνυχτα. Το επαναλαμβανόμενο αυτό πρότυπο μπορεί να διαταραχθεί από μία πρωινή βροχή, που καθυστερεί το άνοιγμα των ανθέων και, αν επιμείνει, μειώνει τα επίπεδα των κόκκων γύρης.
Αυτό που μπορεί να έχει θεαματικές επιπτώσεις στα επίπεδα των αλλεργιογόνων γύρεων στον αέρα είναι οι καταιγίδες. Η υψηλή υγρασία που προηγείται της καταιγίδας κάνει τους κόκκους γύρης να εκρήγνυνται, απελευθερώνοντας εκατοντάδες μικρά σωματίδια αμύλου, που μεταφέρουν ένα από τα ισχυρότερα φυτικά αλλεργιογόνα. Στις πόλεις, τα αλλεργιογόνα μπορεί να προσκολληθούν στα μικρά σωματίδια άνθρακα που υπάρχουν στον αέρα και τα οποία οφείλονται με τη σειρά τους στις εκπομπές των πετρελαιοκίνητων μηχανών. Oι αμυλόκοκκοι ή αλλεργιογόνα, που προσκολλώνται στα σωματίδια άνθρακα, εισπνέονται άμεσα, περνώντας μέσα από τη μύτη και φτάνοντας έως τους αεραγωγούς των πνευμόνων. Ήταν υπεύθυνοι για την αξιοσημείωτη έκρηξη άσθματος στη Βρετανία τον Ιούνιο του 1994, η οποία οδήγησε σε μία πολύ μεγάλη αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία μεταξύ των ατόμων που έπασχαν από αλλεργική ρινίτιδα χωρίς να έχουν ποτέ εκδηλώσει άσθμα έως τότε. Επιπλέον, οι καταιγίδες μπορεί να οδηγήσουν σε υπερβολική αύξηση των επιπέδων σπορίων ενός μύκητα που ονομάζεται Didymea exitais και ο οποίος απαντάται στα φύλλα του ώριμου κριθαριού και σιταριού. Όταν αρχίσει η βροχόπτωση, η απελευθέρωση των σπορίων πολλαπλασιάζεται κατά 25 φορές.  health.in.gr

***  Τροφική αλλεργία
Oι αλλεργικές αντιδράσεις σε τροφές είναι εξαιρετικά συχνές, αν και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των συμπτωμάτων που εκδηλώνονται μετά την κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών είναι πραγματικές αλλεργίες- συμμετέχει, δηλαδή, σε αυτές το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Όλοι έχουν τις προτιμήσεις τους και τις αντιπάθειές τους στον τομέα του φαγητού και τα μικρά παιδιά αρνούνται συχνά να φάνε ορισμένες τροφές - πρόκειται για ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας τους προς την ανεξαρτησία. Στη μετέπειτα ζωή τους, ωστόσο, η προτίμηση ή η απόρριψη συγκεκριμένων τροφών (ιδιοτροπία ως προς το φαγητό) οφείλεται συνήθως σε ψυχολογικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως.
Η πιο σοβαρή μορφή αποστροφής για το φαγητό είναι η νευρική ανορεξία, που χαρακτηρίζεται από μία θεληματική άρνηση για τροφή. Αυτή η διαταραχή ξεκινά συνήθως στην εφηβεία. Oι ανορεξικοί, που μπορεί να έχουν μεγάλες ικανότητες χειραγώγησης, πείθουν συχνά τους κηδεμόνες τους ότι έχουν σοβαρές τροφικές αλλεργίες που τους προκαλούν εκτεταμένα συμπτώματα. Με τον τρόπο αυτό, καταφέρνουν να συγκαλύψουν την ανορεξία τους και να ταξινομηθούν στα άτομα που πάσχουν από σύνδρομο ολικής αλλεργίας. Εκτός από την αποστροφή, οι υπόλοιπες αντιδράσεις στο φαγητό περιγράφονται καλύτερα ως τροφικές δυσανεξίες. Η τροφική δυσανεξία περιλαμβάνει τις φυσιολογικές αντιδράσεις στις μεγάλες ποσότητες συγκεκριμένων τροφών, τις ερεθιστικές συνέπειες των τροφών, τις επιπτώσεις της έλλειψης των ενζύμων που είναι απαραίτητα για τη διάσπαση των τροφών και την πραγματική τροφική αλλεργία.
Βασικά Σημεία που πρέπει να θυμάστε
 • Oι πραγματικές τροφικές αλλεργίες - εκείνες στις οποίες συμμετέχει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού - είναι εξαιρετικά σπάνιες.
 • Oι αντιδράσεις στις τροφές μπορεί να οφείλονται στην έλλειψη ενός συγκεκριμένου πεπτικού ενζύμου.
 • Η τροφική αλλεργία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα, όπως οίδημα των χειλιών και της γλώσσας, συριγμό και χαμηλή αρτηριακή πίεση.
 • O καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της τροφικής αλλεργίας είναι η αποφυγή της ενοχλητικής τροφής.
 • Oι σοβαρές αντιδράσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με χορήγηση αδρεναλίνη
Φυσιολογικές αντιδράσεις στις τροφές
Η καφεΐνη είναι το πιο δημοφιλές και διαδεδομένο διεγερτικό ναρκωτικό στον κόσμο, και προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες σε δόσεις μόλις 200 χιλιοστόγραμμων - δύο μόνο φλιτζάνια σχετικά δυνατού καφέ. Είναι εθιστική και επηρεάζει κυρίως τα νεύρα, την καρδιά και το στομάχι. Αν καταναλώσετε υπερβολική ποσότητα καφέ, τα χέρια σας αρχίζουν να τρέμουν, η καρδιά σας χτυπά σαν τρελή, ο οισοφάγος σας χαλαρώνει, προκαλώντας στομαχικές καούρες, και ο ύπνος σας διαταράσσεται. Oρισμένα είδη τυριών και ψαριών διατηρημένων σε άλμη περιέχουν τυραμίνη, η σοκολάτα περιέχει φαινυλαιθυλαμίνη και τα εσπεριδοειδή οκτοπαμίνη. Ανάλογες ουσίες περιέχουν και οι μπανάνες, τα αβοκάντο, τα εκχυλίσματα ζύμης και το κρασί, προκαλώντας μερικές φορές αγγειοδιαστολή, ημικρανίες, ερυθρότητα του προσώπου και εκτεταμένα δερματικά εξανθήματα που προκαλούν κνησμό και είναι γνωστά ως κνιδώσεις.
Ισταμίνη απαντάται σε ορισμένα τυριά, στο ξινολάχανο και τα αλλαντικά, όπως το πεπερόνι και το σαλάμι. Ισταμίνη μπορούν να παράγουν και τα βακτηρίδια, υψηλά δε επίπεδα αυτής της ισχυρής χημικής ουσίας μπορεί να περιέχουν τα ψάρια, ιδιαίτερα το σκουμπρί που έχει διατηρηθεί για υπερβολικά μεγάλο διάστημα. Η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας ισταμίνης προκαλεί κνίδωση, οίδημα των χειλιών, του προσώπου και της γλώσσας και έντονους πονοκεφάλους.
Ερεθιστικές συνέπειες των τροφών
O πόνος στο στομάχι, ο τυμπανισμός, η δυσκοιλιότητα και η διάρροια είναι εξαιρετικά συνηθισμένα φαινόμενα και επηρεάζουν σχεδόν όλο τον κόσμο. Oι τροφές που καταναλώνουμε μπορεί να προκαλέσουν διάφορα συμπτώματα, μεταβάλλοντας την ευαισθησία του εντέρου, την παραγωγή αερίων και τη σύνθεση των κοπράνων - ένα πασίγνωστο παράδειγμα είναι το κάρι. Η επιμονή αυτών των συμπτωμάτων χωρίς να υπάρχει κάποιο σοβαρό υποκείμενο αίτιο ονομάζεται σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου και είναι πολύ συνηθισμένο, αν και όχι ιδιαίτερα κατανοητό. Παρόλα αυτά, η αποφυγή των τροφών που μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα, η αύξηση της περιεκτικότητας της δίαιτας σε φυτικές ίνες και η καλύτερη αντιμετώπιση του στρες μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα.
Ελλείψεις ενζύμων
Τα χαμηλά επίπεδα ενός ενζύμου που ονομάζεται λακτάση, και η οποία διασπά το γάλα, είναι ένα σπάνιο αλλά σημαντικό αίτιο πρόκλησης οξείας διάρροιας στα παιδιά, όταν καταναλώνουν αγελαδινό γάλα. Σε μερικές εθνικές ομάδες, για παράδειγμα μεταξύ των Κινέζων, όπου το γάλα δεν είναι σημαντικό στη δίαιτα, τα επίπεδα της λακτάσης είναι εξαιρετικά χαμηλά και η κατανάλωση γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων προκαλεί αμέσως διάρροια. Τα επίπεδα της λακτάσης μπορεί να μειωθούν προσωρινά από πολλές συνηθισμένες εντερικές διαταραχές όπως η γαστρεντερίτιδα και η κατανάλωση γάλακτος μπορεί να προκαλεί διάρροια για πολλούς μήνες μετά την αρρώστια· το καλύτερο είναι, λοιπόν, να αποφεύγει κανείς το γάλα έως ότου επιστρέψουν τα ένζυμα στα φυσιολογικά τους επίπεδα. Προβλήματα σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων μπορεί να προκαλέσει και το αλκοόλ. Το αλκοόλ διασπάται στο σώμα από μία σειρά ενζύμων, ένα από τα οποία ονομάζεται αλδεΰδη αφυδρογονάση. Το 40% περίπου των Ιαπώνων έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα αυτού του ενζύμου και είναι, ως εκ τούτου, ιδιαίτερα επιρρεπείς στις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ, το οποίο μαθαίνουν να αποφεύγουν.
Τροφικές αλλεργίες
Το 15% του πληθυσμού υποστηρίζει ότι υποφέρει από συμπτώματα που σχετίζονται με την κατανάλωση ορισμένων τροφών. Για να διαπιστώσουμε αν αυτό αληθεύει, μπορούμε να συγκαλύψουμε την τροφή μέσα σε ένα ειδικά παρασκευασμένο γεύμα και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με το ίδιο γεύμα χωρίς τα ύποπτα τροφικά αλλεργιογόνα. Αυτό το είδος «δοκιμασία τυφλής προκλήσεως» δείχνει ότι, στην πραγματικότητα, οι αλλεργίες και οι δυσανεξίες αφορούν λιγότερο από το 2% των ανθρώπων. Παρόλα αυτά, οι αλλεργίες, κυρίως στο γάλα, τα αυγά, τα ψάρια και τους ξηρούς καρπούς, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά συμπτώματα, ιδιαίτερα στα παιδιά, η δε αλλεργία στα φιστίκια φαίνεται να αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό.
Τα συμπτώματα που εκδηλώνονται ύστερα από επαφή με μία ελάχιστη ποσότητα της τροφής είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. Στα άτομα με μεγάλη προδιάθεση για αλλεργία και μόνο η επαφή της αλλεργιογόνου τροφής με τα χείλη προκαλεί φαγούρα και οίδημα των χειλιών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ή σε μερικά λεπτά. Ακολουθεί συνήθως οίδημα της γλώσσας, που αν είναι πολύ έντονο μπορεί να προκαλέσει απόφραξη στο πίσω μέρος του στόματος και ασφυξία, εκτός αν χορηγηθεί γρήγορα η κατάλληλη αγωγή, με τη μορφή μιας ένεσης αδρεναλίνης. Αν η τροφή έχει καταναλωθεί, το άτομο κάνει έντονους εμέτους και αν κάποια ποσότητα του τροφικού αλλεργιογόνου έχει απορροφηθεί στο κυκλοφορικό σύστημα εκδηλώνει ένα εκτεταμένο εξάνθημα που προκαλεί κνησμό, αρχίζει να ασθμαίνει και η αρτηριακή πίεσή του σημειώνει απότομη πτώση.
Αυτή η γενικευμένη αντίδραση ονομάζεται αναφυλαξία και, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει - και πράγματι οδηγεί - σε θάνατο. Μερικές φορές, τα συμπτώματα της τροφικής αλλλεργίας μπορεί να εμφανιστούν πιο συγκαλυμμένα και η διάγνωσή τους μπορεί να είναι πιο δύσκολη, απαιτώντας την εξειδικευμένη βοήθεια ενός διαιτολόγου. Στην περίπτωση αυτή, ο ασθενής θα υποβληθεί σε προσεκτική εξέταση και θα του ζητηθεί να καταγράψει σε ένα ημερολόγιο τις τροφές που κατανάλωσε τις προηγούμενες εβδομάδες, ώστε να εντοπιστεί η σχέση τους με τα συμπτώματά του.
Ένας τρόπος να επιβεβαιωθεί η διάγνωση, είναι να υποβληθεί ο ασθενής σε μία αυστηρή δίαιτα αποκλεισμού, που θα περιλαμβάνει έναν πολύ περιορισμένο αριθμό τροφών: για παράδειγμα, ένα είδος κρέατος, ένα είδος φρούτου, ένα είδος λαχανικού, μία πηγή αμύλου. Η επιλογή των τροφών βασίζεται σε εκείνες που έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις, όπως το αρνί ή το κοτόπουλο, το ραβέντι ή τα αχλάδια, τα καρότα ή τα βλαστάρια και το ρύζι ή οι πατάτες. Μπορεί επίσης να επιτραπεί κάποια πηγή λίπους, όπως μία μαργαρίνη που να μην περιέχει γάλα ή ένα συγκεκριμένο φυτικό έλαιο, και η ζάχαρη. Αν τα συμπτώματα υποχωρήσουν, μπορεί στη συνέχεια να προστεθούν κάποιες επιπλέον τροφές και αν εκδηλωθούν συμπτώματα, η πηγή του προβλήματος εντοπίζεται εύκολα. Ένα από τα πλέον δύσκολα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε αν έχετε κάποια τροφική αλλεργία αφορά τα έτοιμα φαγητά και το πώς μπορείτε να καταλάβετε αν περιέχουν το αλλεργιογόνο που σας ενοχλεί. Ένα καλό παράδειγμα είναι η αλλεργία στα φιστίκια.
Αλλεργία στα φιστίκια
Το φιστίκι έχει στην πραγματικότητα σχέση με το μπιζέλι και είναι λαχανικό, όχι ξηρός καρπός. Όπως και άλλα είδη μπιζελιών, φέρει τον καρπό του μέσα σε περικάρπιο (τσόφλι), αλλά το περίεργο είναι ότι αναπτύσσεται κάτω από το έδαφος. Κάθε χρόνο, και ιδιαίτερα στην Ασία, την Αφρική και τις ΗΠΑ, συγκομίζονται 15-18 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι φιστικιών. Για τα άτομα που δεν είναι αλλεργικά σε αυτά, πρόκειται για μία πολύ υγιεινή τροφή: υπάρχουν περισσότερες πρωτεΐνες στα φιστίκια παρά στην ισοδύναμου βάρους μοσχαρίσια μπριζόλα. Πέρα από το ότι αποτελεί από μόνο του τροφή, το φιστίκι είναι μεγαλύτερη πηγή εδώδιμου ελαίου από οποιονδήποτε άλλο καλλιεργήσιμο καρπό. Τα φιστίκια περνούν μέσα από κυλινδρόμυλους, οι οποίοι τα αλέθουν σε μικρά κομματάκια και στη συνέχεια μέσα από πρέσα. Εναλλακτικά, χρησιμοποιείται μία χημική διαλυτική ουσία για να διαλύσει το έλαιο. Αν δεν γίνει κάποια ειδική επεξεργασία, το φιστικέλαιο εξακολουθεί να περιέχει το αλλεργιογόνο του φιστικιού και χρησιμοποιείται ευρέως στα έτοιμα φαγητά, τόσο ως έλαιο μόνο του όσο και ως κομιστής λιποδιαλυτών βιταμινών και χρωστικών ουσιών.
Εκτός από τις τροφές, οι χρήσεις των φιστικιών είναι πολλές και διάφορες. Το έλαιο χαμηλής ποιότητας χρησιμοποιείται ως συστατικό σε σαπούνια, κρέμες ξυρίσματος, σαμπουάν, ακόμα και μπογιές, και στην παρασκευή της εκρηκτικής ύλης νιτρογλυκερίνη. Το φιστικέλαιο ή αραχιδέλαιο αποτελεί συστατικό αρκετών φαρμακευτικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων και ορισμένα προϊόντα για την περιποίηση του δέρματος που μπορεί ενδεχομένως να συσταθούν σε αλλεργικούς ασθενείς. Πολλά παιδιά με οξεία αλλεργία στα φιστίκια δεν είχαν εκτεθεί ποτέ στο αλλεργιογόνο των φιστικιών πριν από την πρώτη τους αντίδραση. Διερωτάται, λοιπόν, κανείς πώς ευαισθητοποιήθηκαν σε αυτό. Το φιστικέλαιο ήταν άλλοτε πολύ συνηθισμένο συστατικό διαφόρων τύπων βρεφικού γάλακτος, στην εποχή μας, όμως, οι περισσότερες εταιρείες που παρασκευάζουν τέτοια γάλατα έχουν σταματήσει να το χρησιμοποιούν. Ένας άλλος φόβος είναι ότι μπορεί να υπάρχει διασταυρούμενη αντιδραστικότητα μεταξύ των φιστικιών και της σόγιας, που είναι συνηθισμένο συστατικό των τύπων βρεφικού γάλακτος. Η διερεύνηση αυτού του θέματος είναι πραγματικά επείγουσα.
Αλλεργίες σε πρόσθετα τροφών
Πρόσθετο τροφής ονομάζεται κάθε ουσία που δεν χρησιμοποιείται συνήθως ως τροφή, αλλά προστίθεται στην τροφή σε οποιοδήποτε στάδιο για τη διατήρηση της ποιότητας, της σύστασης, της συνοχής, της γεύσης ή της οσμής της. Τα πρόσθετα των τροφών μπορεί να προκαλέσουν κνίδωση, άσθμα και ρινίτιδα και η πιο σημαντική χρωστική ουσία που είναι γνωστό ότι προκαλεί συμπτώματα είναι η κίτρινη χρωστική ταρτραζίνη (Ε102), που προστίθεται συχνά σε έτοιμα, προ-συσκευασμένα φαγητά. Επιπλέον, η ταρτραζίνη απαντάται συχνά στον καπνιστό μπακαλιάρο, στους χυμούς από λεμόνι και γλυκολέμονο, στις σάλτσες για σαλάτες και στα αμυγδαλωτά και, κατά έναν περίεργο τρόπο, στη σάλτσα μέντας και τα ζελέ, καθώς και στα κονσερβοποιημένα μπιζέλια. Μία άλλη κίτρινη χρωστική ουσία, η Ε110, περιέχεται στις πορτοκαλάδες, τα παναρισμένα φιλέτα ψαριού («fish fingers»), στον συμπυκνωμένο χυμό λεμονιού και το Lucozade. Τα βενζοϊκά άλατα (Ε211) είναι συντηρητικά που εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηριδίων και μυκήτων και προστίθενται σε πολλά ποτά, όπως για παράδειγμα στα αναψυκτικά, στους χυμούς και στις μπίρες, καθώς και στη μαργαρίνη.
O αριθμός των ατόμων που υποφέρουν από αντιδράσεις στα πρόσθετα των τροφών είναι σχετικά μικρός, αποτελώντας πιθανώς το 1/10 των ατόμων που υποφέρουν από τροφικές δυσανεξίες. Παρόλα αυτά, τα πρόσθετα των τροφών αποτελούν πράγματι ένα πρόβλημα, το οποίο μάλιστα αντιμετωπίζεται με ολοένα και μεγαλύτερη σοβαρότητα από τους παρασκευαστές τροφίμων. Χάρη στους κανονισμούς που ισχύουν πλέον όσον αφορά τις ετικέτες, είναι όλο και πιο εύκολο να εντοπίσει κάποιος τις τροφές που περιέχουν χημικές ουσίες που του προκαλούν συμπτώματα και κατά συνέπεια να αποφύγει την κατανάλωσή τους.
Διάγνωση των τροφικών αλλεργιών
Oι δερματικές δοκιμασίες και οι αιματολογικές εξετάσεις (CAP-RAST) μπορεί να βοηθήσουν πολύ στον εντοπισμό κάποιας τροφικής αλλεργίας στο γάλα, στα αυγά, στα ψάρια, στα θαλασσινά, στο σιτάρι, στη σόγια, στα φιστίκια και στους ξηρούς καρπούς. Για τη διάγνωση, ωστόσο, πιο περίπλοκων περιπτώσεων μπορεί να είναι απαραίτητες κάποιες «δοκιμασίες τυφλής προκλήσεως» και αυστηρές δίαιτες αποκλεισμού, που πρέπει, βέβαια, να πραγματοποιούνται μόνο υπό την κατάλληλη ιατρική επιτήρηση.
health.in.gr

*** Άσθμα, βήχας και συριγμός
Το άσθμα είναι η μοναδική χρόνια ασθένεια στον ανεπτυγμένο κόσμο που σημειώνει σταθερή αύξηση. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε μαθητές σχολείου έδειξαν ότι το ποσοστό των ατόμων που πάσχουν από άσθμα έχει τετραπλασιαστεί μέσα στα τελευταία 20 χρόνια.
Στις ημέρες μας, το άσθμα είναι ο πιο συνήθης λόγος εισαγωγής παιδιών στο νοσοκομείο και σε πολλές περιοχές ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους εισαγωγής στο νοσοκομείο και των ενηλίκων.
Το τραγικό είναι ότι το άσθμα σκοτώνει κάθε χρόνο περίπου 2.000 πάσχοντες στη Μεγάλη Βρετανία, πολλοί εκ των οποίων είναι κάτω των 35 ετών. Το βασικότερο αίτιο εκδήλωσης άσθματος είναι οι αλλεργίες, που παίζουν ρόλο στο 90% των περιπτώσεων άσθματος σε παιδιά και στο 50% των περιπτώσεων σε ενηλίκους.
Βασικά Σημεία
που αξίζει να θυμάστε
 • Το άσθμα γίνεται όλο και πιο συχνό στις ανεπτυγμένες χώρες.
 • Τα συμπτώματα του άσθματος είναι η δύσπνοια, ο συριγμός, το σφίξιμο στο στήθος και ο βήχας.
 • Συνήθεις εκλυτικοί παράγοντες των ασθματικών κρίσεων είναι τα ακάρεα της οικιακής σκόνης, τα κατοικίδια ζώα και οι μύκητες.
 • Είναι σημαντικό να μειώσετε στο ελάχιστο την έκθεσή σας στα γνωστά αλλεργιογόνα.
 • Υπάρχουν αρκετά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και την καταπολέμηση του άσθματος
Η λέξη άσθμα είναι ελληνική και σημαίνει δύσκολη αναπνοή, αλλά ο σύγχρονος ορισμός του περιλαμβάνει περιγραφή των συμπτωμάτων του, των υποκείμενων μηχανισμών που προκαλούν την ασθένεια και των επιπτώσεών του στη λειτουργία και στην ευαισθησία των πνευμόνων και των αεροφόρων οδών τους. Τα συμπτώματα του άσθματος είναι ο βήχας, ο συριγμός (συρίττουσα αναπνοή) και η δύσπνοια, αλλά η πάθηση χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη μορφή φλεγμονής των τοιχωμάτων των αεραγωγών των πνευμόνων. Τα βασικά κύτταρα που συμμετέχουν, όπως και στις υπόλοιπες αλλεργικές παθήσεις, είναι τα σιτευτικά κύτταρα και τα ηωσινόφιλα.
Αυτή η φλεγμονή των πνευμόνων προκαλεί τη στένωση των αεραγωγών, με αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας αέρα που μπορεί να εξέλθει από τους πνεύμονες σε μία δεδομένη στιγμή, αλλά και του ρυθμού με τον οποίο μπορεί να εκδιωχθεί ο αέρας από τους πνεύμονες. Αυτή η παρεμπόδιση του εκπνεόμενου αέρα μπορεί να αναστραφεί – εν μέρει ή και απόλυτα – μέσω της εισπνοής ενός βρογχοδιασταλτικού. Επιπλέον, η φλεγμονή των αεραγωγών τούς κάνει υπερευαίσθητους σε πολλές ερεθιστικές ουσίες· έτσι, η εισπνοή κρύου αέρα, καυσαερίων, αερολυμάτων, απορρυπαντικών και απολυμαντικών ουσιών καθώς και έντονων οσμών μπορεί να προκαλέσει στένωση των ερεθισμένων αεραγωγών και να επιφέρει κρίσεις άσθματος.
Ποια είναι τα συμπτώματα;
Τα συμπτώματα του άσθματος περιλαμβάνουν τη δύσπνοια, το σφίξιμο στο στήθος, τον συριγμό και τον βήχα. Η σοβαρότητα αυτών των συμπτωμάτων ποικίλλει από ημέρα σε ημέρα. Κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής κρίσης, η αναπνοή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη.
Δύσπνοια
Η δύσπνοια και το σφίξιμο στο στήθος είναι τα βασικότερα χαρακτηριστικά του άσθματος. Η σοβαρότητά τους μπορεί να κυμαίνεται από ένα βραχυχρόνιο αίσθημα έντονης δύσπνοιας ύστερα από κάποια άσκηση ή το χάιδεμα του οικογενειακού κατοικίδιου, έως την οξεία και σοβαρή δύσπνοια, που δεν επιτρέπει στον πάσχοντα να περπατήσει ή να ολοκληρώσει μία πρόταση. Το σήμα κατατεθέν του άσθματος είναι οι διακυμάνσεις στην ένταση των συμπτωμάτων, με αποτέλεσμα ο πάσχων κάποιες ημέρες να αισθάνεται αρκετά καλά και άλλες να χρειάζεται επείγουσα θεραπεία.
Συριγμός
O συριστικός ήχος είναι το αποτέλεσμα της βεβιασμένης διέλευσης αέρα μέσω των διογκωμένων και μερικώς αποφραγμένων αεραγωγών στους πνεύμονές σας, η οποία προκαλεί συριγμούς διαφόρων ειδών και εντάσεων. Η συρίττουσα αναπνοή αναγνωρίζεται εύκολα, αλλά μπορεί να μην παρουσιαστεί όταν το άσθμα είναι σοβαρό. Κι αυτό, γιατί ο αέρας που εξέρχεται μέσω των αεραγωγών δεν είναι αρκετός για να παράγει τον ήχο.
Βήχας
O βήχας, κυρίως τη νύχτα, είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό του άσθματος, όπως και πολλών άλλων πνευμονικών νόσων, ιδιαίτερα της βρογχίτιδας που προκαλείται από το κάπνισμα ή σχετίζεται με κάποια φλεγμονή του θώρακα. Μπορεί να είναι δύσκολο για έναν γιατρό να διαγνώσει αν ο βήχας είναι πράγματι αποτέλεσμα άσθματος ή κάποιας άλλης πνευμονικής νόσου.
Η φλεγμονή των αεραγωγών των πνευμόνων στα μωρά και στα νήπια οφείλεται συχνά σε ιογενείς λοιμώξεις. Η λοίμωξη από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό προκαλεί μία ενοχλητική και ενίοτε σοβαρή πάθηση που ονομάζεται βρογχιολίτιδα και η οποία κάνει τους αεραγωγούς των πνευμόνων να διογκώνονται. Το παιδί παρουσιάζει συριγμό και δύσπνοια, καθώς και πυρετό. Συχνά, έχει βήχα για αρκετό καιρό ύστερα από μία τέτοια ιογενή λοίμωξη και, αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό άσθματος, αυτό μπορεί να είναι η πρώτη ένδειξη ότι το παιδί αναπτύσσει άσθμα. Δεν είναι παράξενο που οι γιατροί χορηγούν συχνά στα μικρά παιδιά αντιβιοτικά πριν διαγνωσθεί άσθμα και ξεκινήσει η κατάλληλη αγωγή με βρογχοδιασταλτικά, αντιαλλεργικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Oμοίως, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για τον γιατρό να καταλάβει αν πρόκειται για βρογχίτιδα ή άσθμα, ιδιαίτερα στους ενηλίκους που καπνίζουν και που υποφέρουν από παρατεταμένες κρίσεις βήχα. Είναι σημαντικό να γίνει η σωστή διάγνωση, διότι η βρογχίτιδα πρέπει να καταπολεμηθεί με αντιβιοτικά ενώ, από την άλλη πλευρά, ο ασθματικός βήχας θα ανταποκριθεί στην κατάλληλη αντιασθματική αγωγή. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να σταματήσει ο ασθενής να καπνίζει.
Εντονότερα νυχτερινά συμπτώματα
Όλα τα συμπτώματα του άσθματος επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, διαταράσσοντας τον ύπνο σας και κάνοντάς σας να αισθάνεστε κουρασμένοι την επόμενη ημέρα. O λόγος είναι ότι η πνευμονική λειτουργία όλων των ανθρώπων βρίσκεται στο κατώτερο σημείο της στις τέσσερις τα ξημερώματα και στο υψηλότερο στις τέσσερις το απόγευμα. Αυτό οφείλεται στις διαφοροποιήσεις των επιπέδων κυκλοφορίας της ορμόνης αδρεναλίνη, που βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους στη μέση της νύχτας. Η αδρεναλίνη συμβάλλει στη χαλάρωση των μυών των βρόγχων, διατηρώντας τους ανοιχτούς. Καθώς το σώμα αναστέλλει τις λειτουργίες του κατά τη διάρκεια του ύπνου, η νευρική διέγερση επιβραδύνει την καρδιακή λειτουργία και τη δραστηριότητα των εντέρων, αλλά συγχρόνως προκαλεί μία πάρα πολύ μικρή στένωση των βρόγχων. Επιπλέον, τα επίπεδα κυκλοφορίας των κορτικοστεροειδών, που είναι τόσο σημαντικά για την καταπολέμηση οποιασδήποτε διαδικασίας φλεγμονής στο σώμα, είναι χαμηλά κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Παρόλο που δεν θα προσέξετε ποτέ αυτές τις επιδράσεις αν δεν έχετε άσθμα, οι επιπτώσεις τους στα άτομα που έχουν ήδη παρουσιάσει φλεγμονή των αεραγωγών είναι πάρα πολύ μεγάλες, επιδεινώνοντας, έτσι, τη νύχτα, τόσο τα συμπτώματα όσο και την πνευμονική τους λειτουργία.
Επιπτώσεις της χειμερινής άσκησης
Όταν ασκείστε και αναπνέετε από το στόμα, ο ψυχρός, ξηρός αέρας που εισπνέετε οδηγεί σε αλλαγές του υγρού που καλύπτει τα εσωτερικά τοιχώματα των βρόγχων. Αυτό μπορεί να «πυροδοτήσει» την απελευθέρωση ισταμίνης και άλλων ισχυρών χημικών ουσιών, περιλαμβανομένων των λευκοτριένιων, από τα σιτευτικά κύτταρα και θα οδηγήσει σε μία σύντομη κρίση άσθματος που μπορεί να διαρκέσει από 10-20 λεπτά και να έχει ολέθρια επίπτωση στην ικανότητα ενός παιδιού να συμμετάσχει σε παιχνίδια στην παιδική χαρά ή στο γήπεδο, διαταράσσοντας την κοινωνική και σωματική του ανάπτυξη.
Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση;
Προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με το αν έχετε άσθμα ή όχι, ο γιατρός πρέπει να διαπιστώσει αν ο βαθμός παρεμπόδισης της ροής του αέρα μέσα από τους αεραγωγούς των πνευμόνων σας ποικίλλει σε διαφορετικές ώρες. Το έργο αυτό έχει διευκολυνθεί χάρη στα απλά φορητά ροόμετρα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μόνοι σας προκειμένου να καταγράψετε την ανώτερη ταχύτητα με την οποία εκπνέετε αέρα σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Φυσάτε, λοιπόν, όσο πιο δυνατά μπορείτε μέσα από το ροόμετρο και καταγράφετε τη μέγιστη εκπνευστική ροή (PEFR). Η μέγιστη αυτή ροή εξαρτάται από την ηλικία σας, το φύλο και το ύψος σας και κυμαίνεται από περίπου 600 λίτρα το λεπτό σε έναν υγιή νεαρό άνδρα μετρίου αναστήματος έως περίπου 300 λίτρα το λεπτό σε μία μεγαλύτερη γυναίκα. Oι ενδείξεις στα άτομα με άσθμα δείχνουν μία μειωμένη μέγιστη ταχύτητα εκπνευστικής ροής την ώρα που ξυπνάνε, σε σύγκριση με τη μέγιστη ροή που μετράται νωρίς το απόγευμα. Αυτό το μοντέλο διακύμανσης επαναλαμβάνεται κάθε ημέρα. Μία ημερήσια διακύμανση μεγαλύτερη του 15% επιβεβαιώνει τη διάγνωση του άσθματος.
Το ροόμετρο είναι χρήσιμο και για την παρακολούθηση της θεραπείας, που μειώνει τη διακύμανση και βελτιώνει τη μέγιστη εκπνευστική ροή συνολικά, καθώς όσο πιο σοβαρό είναι το άσθμα τόσο χαμηλότερη είναι η PEFR. Oι ειδικές πνευμονολογικές μονάδες των νοσοκομείων και των κλινικών έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Αυτές περιλαμβάνουν τη μέτρηση της ποσότητας του αέρα που μπορείτε να εκπνεύσετε σε ένα δευτερόλεπτο (βιαίως εκπνεόμενος όγκος σε ένα δευτερόλεπτο ή FEV1). Πρόκειται για μία εξέταση ακριβείας, διότι το αποτέλεσμα είναι μειωμένο στα άτομα που πάσχουν από άσθμα. Μία βελτίωση του FEV1 της τάξεως του 15% ή περισσότερο ύστερα από εισπνοή κάποιου βρογχοδιασταλτικού επιβεβαιώνει τη διάγνωση του άσθματος. Η άσκηση ή οι εισπνοές διαλυμάτων ισταμίνης μπορεί να ασκήσουν πίεση στους πνεύμονες, προκαλώντας μία σύντομη, βραχυχρόνια μείωση της πνευμονικής λειτουργίας στα άτομα που πάσχουν από άσθμα.
Ποια είναι τα αλλεργιογόνα;
Είναι σημαντικό να εντοπίσετε το αλλεργιογόνο που σας προκαλεί τις κρίσεις άσθματος ώστε να μπορέσετε να λάβετε πρακτικά μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή της ερεθιστικής ουσίας.
Ακάρεα της οικιακής σκόνης
Το άκαρι της οικιακής σκόνης είναι το κυριότερο αλλεργιογόνο που προκαλεί άσθμα. Πρόκειται για ένα εκ των 50 ειδών ακάρεων και έχει προσαρμοσθεί με μεγάλη επιτυχία στη ζωή μέσα στο σπίτι. Πρόκειται στην ουσία για ένα άκαρι του κρεβατιού, καθώς τρέφεται με τα πιτυρώδη λέπια του ανθρώπινου δέρματος που αποβάλλονται στα κλινοσκεπάσματα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Δεν τους λείπει ποτέ η τροφή, καθώς κάθε άτομο αποβάλλει 0,5-1 γραμμάριο πιτυρωδών λεπιών κάθε ημέρα, ποσότητα επαρκής για να θρέψει χιλιάδες ακάρεα για μήνες. Επειδή η διατροφή τους με λέπια του δέρματος είναι ουσιαστικά ξηρή, τα ακάρεα χρειάζεται να προσλαμβάνουν υγρά από τον αέρα. Για τον λόγο αυτό η υγρασία στην ατμόσφαιρα είναι συνήθως ο αποφασιστικός παράγοντας που καθορίζει το μέγεθος του πληθυσμού των ακάρεων. Συνθήκες που περιλαμβάνουν περίπου 80% υγρασία και 25°C θερμότητα συνιστούν ένα ιδεώδες περιβάλλον για τα ακάρεα. Στις ορεινές περιοχές, ιδίως πάνω από τα 1.400 μέτρα, τα ακάρεα απαντώνται σε πολύ μικρούς αριθμούς, λόγω, κατά πάσα πιθανότητα, της χαμηλής υγρασίας και των χαμηλών θερμοκρασιών. O αριθμός των ακάρεων στη σκόνη που συλλέγεται από τα στρώματα των κρεβατιών ποικίλλει, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 5.000 ακάρεα ανά γραμμάριο σκόνης.
Τα ακάρεα είναι πολύ μικρά, μεγέθους σχεδόν 0,3 χιλιοστών του μέτρου, και το γυμνό μάτι δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει από τους κόκκους της σκόνης. Στο μικροσκόπιο, όμως, φαίνονται αρκετά αποκρουστικά. Παρά το μικρό τους μέγεθος, τα ακάρεα της οικιακής σκόνης είναι υπερβολικά μεγάλα για να εισχωρήσουν βαθιά μέσα στη μύτη ή τους πνεύμονες μέσω της αναπνοής και οι έρευνες έχουν δείξει ότι το αλλεργιογόνο που προκαλεί το άσθμα εντοπίζεται στα περιττώματα του ακάρεου. Πρόκειται για μία πρωτεΐνη που εκκρίνεται από το έντερο των ακάρεων και χρησιμοποιείται για την πέψη των λεπιών των ανθρώπινου δέρματος που έχουν καταναλώσει. Oι σβώλοι των περιττωμάτων τους έχουν μέγεθος περίπου 20 μικρόμετρα, ήτοι 20 εκατομμυριοστά του μέτρου. Μπορεί να εισχωρήσουν εύκολα στη μύτη μέσω της αναπνοής προκαλώντας χρόνια ρινίτιδα και τρίμματά τους φτάνουν εύκολα έως τους πνεύμονες προκαλώντας την αλλεργική αντίδραση που οδηγεί στο άσθμα. Η χημική φύση του αλλεργιογόνου των ακάρεων της οικιακής σκόνης έχει αναλυθεί πλήρως και ονομάζεται Der p1.
Μετά τα υπνοδωμάτια, ο πιο αγαπημένος χώρος των ακάρεων της οικιακής σκόνης είναι το καθιστικό. Τα χαλιά και τα ντυμένα έπιπλα μπορεί να περιέχουν μεγάλες ποσότητες ακάρεων (πάνω από 1.000 ανά γραμμάριο σκόνης) και εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες αλλεργιογόνου. Κάθε φορά που ξεσκονίζετε ή σκουπίζετε, εισπνέετε αλλεργιογόνα από τα ακάρεα· το ίδιο συμβαίνει και κατά τη διάρκεια της νύχτας από τα κλινοσκεπάσματα, καθώς, ενόσω κοιμάστε, αλλάζετε συχνά θέση. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της ζωής του, το μωρό που γεννιέται με προδιάθεση για αλλεργία μπορεί να ευαισθητοποιηθεί στα ακάρεα της οικιακής σκόνης αν εκτεθεί σε 100 ακάρεα ανά γραμμάριο σκόνης από τα στρώματα και τα χαλιά. Σοβαρές κρίσεις μπορεί να «πυροδοτηθούν» σε επίπεδα 500 ακάρεων ανά γραμμάριο σκόνης.
Κατοικίδια
Τα κατοικίδια ζώα είναι στις ημέρες μας ένα από τα κυριότερα αίτια πρόκλησης αλλεργικών παθήσεων, το δεύτερο μετά τα ακάρεα της οικιακής σκόνης, με το 40% των ασθματικών παιδιών να είναι ευαισθητοποιημένα στα αλλεργιογόνα των γάτων και/ή των σκύλων. Δεν είναι ανάγκη να έλθει κανείς σε άμεση επαφή με μία γάτα ή έναν σκύλο για να εκδηλώσει κρίση άσθματος. Τα αλλεργιογόνα των ζώων βρίσκονται στον αέρα και τη σκόνη του σπιτιού, και τα άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες μπορεί να εκδηλώσουν άσθμα μόλις μπουν σε κάποιο σπίτι όπου ζει ένα κατοικίδιο. Τα αλλεργιογόνα συναντώνται στα πιτυρώδη λέπια του δέρματος, στις τρίχες, στη σίελο και στα ούρα και μεταφέρονται παντού μέσα στο σπίτι όπου ζει το ζώο. Τα αλλεργιογόνα της γάτας απαντώνται κυρίως στη σίελο και στους πόρους του ιδρώτα και των δακρύων. Η γούνα της καλύπτεται με το αλλεργιογόνο όταν η γάτα καθαρίζεται με τη γλώσσα της. Η γούνα της γάτας από μόνη της δεν είναι εγγενώς αλλεργιογόνος. Μία γάτα μπορεί να αποβάλει έως και 0,2 γραμμάρια τριχών και πιτυρωδών λεπιών κάθε ημέρα, οδηγώντας σε υψηλή συγκέντρωση αυτού του ισχυρού αλλεργιογόνου μέσα στο σπίτι.
Τα αλλεργιογόνα του σκύλου μέσα στο σπίτι προέρχονται κυρίως από τα πιτυρώδη λέπια, το τρίχωμα και τη σίελο. Πολύ συχνά, ένα άτομο που πάσχει από άσθμα έχει πρόβλημα με ορισμένες μόνο ράτσες σκύλων. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το ενοχλητικό αλλεργιογόνο είναι το ίδιο σε όλες τις ράτσες και ότι μόνο η συγκέντρωσή του ποικίλλει. Τα κουνέλια, τα μικρόσωμα τρωκτικά και τα πουλιά σε κλουβί είναι πολύ δημοφιλή κατοικίδια. Τα κουνέλια και τα ινδικά χοιρίδια στεγάζονται συνήθως στον εξωτερικό χώρο, ενώ τα χάμστερ, τα ποντίκια, οι αρουραίοι και τα πουλιά ζουν συνήθως στο καθιστικό ή ακόμα και στο υπνοδωμάτιο. Τα πλάσματα αυτά, και ιδιαίτερα τα παπαγαλάκια και τα χάμστερ, συσχετίζονται έντονα με το αλλεργικό άσθμα. Στα μικρά θηλαστικά, η πιο ισχυρή πηγή αλλεργιογόνων είναι τα ούρα και τα υλικά με τα οποία επενδύονται τα κλουβιά μπορεί να είναι ιδιαίτερα «μολυσμένα». Τα αλλεργιογόνα απελευθερώνονται στον αέρα καθώς το ζώο κινείται μέσα στο κλουβί του.
Μύκητες
Εκτός από τον Alternaria, που μπορεί να προκαλέσει άσθμα το φθινόπωρο, ένα άλλος σημαντικός εκλυτικός παράγοντας σοβαρού άσθματος είναι τα σπόρια του Aspergillus fumigatus. O Aspergillus fumigatus είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος και απαντάται συχνά στη βλάστηση που αποσυντίθεται.
Επαγγελματικά αλλεργιογόνα
Oι αντιδραστικές χημικές ουσίες και τα αλλεργιογόνα που απαντώνται στους χώρους εργασίας είναι ένα σημαντικό αίτιο εκδήλωσης άσθματος, ιδιαίτερα στους ενηλίκους που καπνίζουν. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι το άσθμα σας μπορεί να οφείλεται στις σκόνες, τους ατμούς ή τους καπνούς που συναντάτε στη δουλειά σας και ότι η αποφυγή του ευαισθητοποιητικού παράγοντα μπορεί να σας απαλλάξει εντελώς από αυτό. Από την άλλη πλευρά, αν εκτίθεστε διαρκώς στο αλλεργιογόνο για μία μακρά χρονική περίοδο τα συμπτώματά σας μπορεί να επιμείνουν ή ακόμα και να γίνουν μόνιμα.
Το πιο κοινό αίτιο εκδήλωσης επαγγελματικού άσθματος είναι η επαφή με το χημικό διιζοκυανικό τολουένιο που χρησιμοποιείται στα βερνίκια και τις μπογιές. Σημαντικά αίτια είναι επίσης οι κρέμες συγκόλλησης που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία ηλεκτρονικών και τα άλατα του λευκόχρυσου που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των μετάλλων. Oι αρτοποιοί μπορεί να γίνουν αλλεργικοί στο αλεύρι και οι αγρότες στα σιτηρά και μάλιστα στα ακάρεα των σιτηρών που ευδοκιμούν στα σιτηρά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Oι ξυλουργοί και οι εργάτες των πριονιστηρίων μπορεί να γίνουν αλλεργικοί στα ροκανίδια και τα άτομα που εργάζονται στη φαρμακευτική βιομηχανία σε ορισμένα από τα φάρμακα που παρασκευάζονται. Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση του προβλήματος, καθώς και η βελτίωση του εξαερισμού και των συνθηκών υγιεινής θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των ατόμων που πάσχουν από επαγγελματικό άσθμα. Το χαρακτηριστικό του επαγγελματικού άσθματος είναι ότι τα συμπτώματα τείνουν να εμφανίζονται λίγο μετά την έναρξη της εργασίας, αλλά υποχωρούν τα Σαββατοκύριακα και μπορεί να εξαφανιστούν κατά τη διάρκεια των διακοπών.
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Υπάρχουν, αναμφίβολα, πολλά άτομα που παθαίνουν κρίσεις δύσπνοιας και βήχα «είτε έχουν άσθμα είτε όχι» τις ημέρες που σημειώνονται υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λόγω των εκπομπών των βενζινομηχανών και των μηχανών εσωτερικής καύσης, καθώς και της καύσης άνθρακα και αερίου στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν πάσχετε από άσθμα, οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μειώνουν την ποσότητα του αλλεργιογόνου που χρειάζεται για να προκληθεί μία κρίση. Επιπλέον, η ρύπανση μπορεί να προκαλέσει κρίσεις άσθματος σε άτομα που υπέφεραν προηγουμένως μόνο από αλλεργική ρινίτιδα.
Το μείγμα των ρυπογόνων αερίων, του διοξειδίου του θείου, του όζοντος και των οξειδίων του αζώτου, σε συνδυασμό με τα μικρά σωματίδια, με διάμετρο μικρότερη από 10 μικρόμετρα, που εκπέμπονται από τις μηχανές εσωτερικής καύσης, μπορεί να είναι ιδιαζόντως επικίνδυνο και να οδηγήσει σε θανάτους ατόμων με σοβαρές μορφές άσθματος και άλλες ασθένειες του αναπνευστικού. Το αν τα ρυπογόνα αέρια είναι ένας σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας για την αύξηση που σημειώνει το άσθμα, είναι ένα ερώτημα που δεν έχει ακόμα απαντηθεί πλήρως.
Αλλοι εκλυτικοί παράγοντες
Oι ιογενείς λοιμώξεις, και ιδιαίτερα ο κοινός ιός του κρυολογήματος (γνωστός ως ρινοϊός), «πυροδοτεί» εύκολα κρίσεις άσθματος, οι οποίες ακολουθούνται από μία παρατεταμένη περίοδο βήχα. Αν έχετε άσθμα, αξίζει να κάνετε ό,τι μπορείτε για να αποφύγετε την επαφή με άτομα που έχουν κρυολογήσει και να είστε έτοιμοι να διπλασιάσετε τη δόση της αγωγής που ακολουθείτε για να ελέγχετε τα συμπτώματά σας. Όπως και τα άτομα με αλλεργική ρινίτιδα, μπορεί να ανήκετε στο 5% των ατόμων που πάσχουν από άσθμα και παθαίνουν σοβαρές κρίσεις μόλις πάρουν ασπιρίνη ή κάποιο άλλο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο όπως η ιβουπροφαίνη (Nurofen). Μία επιπλέον πηγή ανησυχίας για τους πάσχοντες από άσθμα είναι η λήψη των δισκίων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της υπέρτασης. Δεν πρέπει να παίρνετε ποτέ κάποιο φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία των βήτα-αναστολέων – και τα οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλή –, διότι αναστέλλουν τα ευεργετικά αποτελέσματα της αδρεναλίνης που εκκρίνεται φυσιολογικά στο σώμα και η οποία βοηθά να παραμένουν ανοιχτοί οι αεραγωγοί των πνευμόνων. Έχουν σημειωθεί περιπτώσεις θανάτων ασθματικών που είχαν λάβει τέτοια φάρμακα.
Δέκα βήματα για να μειώσετε στο ελάχιστο την έκθεσή σας στα αλλεργιογόνα
1.- Μειώστε την υγρασία. Ανοίξτε ένα παράθυρο ή μία πόρτα για να αερίσετε το υπνοδωμάτιο και την κουζίνα σας κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά το μαγείρεμα, το πλύσιμο και το μπάνιο. Για να εμποδίσετε την υγρασία να εξαπλωθεί στο υπόλοιπο σπίτι, κρατήστε τις εσωτερικές πόρτες κλειστές. Μη στεγνώνετε τα ρούχα μέσα στο σπίτι, εκτός αν ο εξαεριστήρας του στεγνωτηρίου βρίσκεται έξω από το σπίτι. Να αερίζετε τα κλινοσκεπάσματα πριν στρώσετε το κρεβάτι και να διατηρείτε τον εξαερισμό των υπνοδωματίων ανοίγοντας ένα παράθυρο, όποτε αυτό είναι δυνατό.
 1. Να εμποδίζετε τη συσσώρευση της σκόνης. Μειώστε τον αριθμό των εκτεθειμένων επιφανειών πάνω στις οποίες συσσωρεύεται η σκόνη, ιδίως αν το καθάρισμά τους είναι δύσκολο. Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί. Να περνάτε με μία σωστά συντηρημένη ηλεκτρική σκούπα τα μαλακά έπιπλα και τις κουρτίνες, καθώς και τα χαλιά και τα πατώματα. Κάντε το ίδιο με τα στρώματα κάθε δύο εβδομάδες. Αν είναι δυνατόν, να αντικαθιστάτε τα μαξιλάρια και να αγοράζετε καινούργια κάθε τρεις μήνες.
 2. Να πλένετε τα σεντόνια σε υψηλή θερμοκρασία (60°C) για να σκοτώνετε τα ακάρεα της οικιακής σκόνης.
 3. Να φυλάτε τα κλινοσκεπάσματα σε κλειστό χώρο και να πλένετε τα λούτρινα παιχνίδια. Καλύψτε όλα τα στρώματα, τα παπλώματα και τα μαξιλάρια στο δωμάτιο του πάσχοντος με ειδικά μεμβρανοειδή καλύμματα με μικροπόρους. Στην αγορά κυκλοφορούν σήμερα πολλά διαφορετικά είδη και η τιμή τους ποικίλλει. Τα καλύμματα αυτά πρέπει να καθαρίζονται με ένα υγρό πανί και να στεγνώνονται τελείως κάθε φορά που αλλάζετε τα σεντόνια. Τα λούτρινα παιχνίδια μπορεί να περιέχουν μεγάλες ποσότητες ακάρεων της οικιακής σκόνης· διαλέξτε, λοιπόν, εκείνα που μπορεί να πλυθούν στους 60°C και άλλα παιχνίδια που μπορεί να καθαριστούν. Κρατήστε τα λούτρινα μακριά από τα κρεβάτια των παιδιών.
 4. Απαλλαγείτε από τα χαλιά. Αντικαταστήστε τα, όποτε είναι δυνατό, με πατώματα από μουσαμά ή βινύλιο ή με κάποιο στεγανοποιημένο φυσικό υλικό όπως ο φελλός ή το ξύλο, με όσο το δυνατόν λιγότερες χαραγματιές, διότι αυτές συγκρατούν τη σκόνη.
 5. Όταν αντικαθιστάτε την παλιά σας ηλεκτρική σκούπα με μία καινούργια, επιλέξτε ένα μοντέλο με φίλτρο μεγάλης αποτελεσματικότητας.
 6. Αντικαταστήστε τα έπιπλα. Απαλλαγείτε από τις καρέκλες ή τους καναπέδες που είναι ντυμένα με υφαντά υφάσματα και προτιμήστε αντ' αυτών έπιπλα από ψάθα, καναβάτσο, δέρμα ή απομίμηση δέρματος, που είναι εύκολο να καθαριστούν και δεν υποθάλπουν ακάρεα της οικιακής σκόνης.
 7. Τροποποιήστε το περιβάλλον του σπιτιού σας. Παρόλο που δεν έχει ακόμα αποδειχθεί, ένα διαφορετικό σύστημα θέρμανσης που επιτρέπει την ανανέωση του αέρα θα μειώσει, κατά πάσα πιθανότητα, την υγρασία και την ποσότητα των ακάρεων της οικιακής σκόνης. Oι ιονιστές, οι εφυγραντές και οι ηλεκτροστατικοί κατακρημνιστές βρίσκονται σε στάδιο δοκιμών.
 8. Βρείτε, αν είναι δυνατόν, ένα καινούργιο σπίτι για τη γάτα και/ή τον σκύλο σας. Αποτελεσματικά μπορεί να αποδειχθούν και τα συχνά μπάνια του κατοικίδιου ζώου σας. Αν πλένετε τη γάτα σας μία φορά την εβδομάδα, μπορείτε να μειώσετε τα αλλεργιογόνα που υπάρχουν στο σπίτι κατά 90%. Το να περιορίσετε τη γάτα σε ένα τμήμα του σπιτιού, μάλλον δεν θα φέρει ιδιαίτερα αποτελέσματα, διότι οι άνθρωποι μεταφέρουν τα αλλεργιογόνα της γάτας πάνω στα ρούχα τους. Δυστυχώς, στις αλλεργικές οικογένειες τα κατοικίδια πρέπει να απαγορευτούν. Ακόμα και αφού φύγει το ζώο, μπορεί να χρειαστούν πολλοί μήνες μέχρι να μειωθούν τα επίπεδα των αλλεργιογόνων στη σκόνη και για να εξαφανιστούν εντελώς τα αλλεργιογόνα, πρέπει να αντικατασταθούν όλα τα πατώματα και οι ταπετσαρίες και να καθαριστεί πολύ καλά το σπίτι.
 9. Να ελαττώσετε την υγρασία μέσα στο σπίτι σας. Έτσι θα εμποδίσετε την ανάπτυξη των μυκήτων που μπορεί να προκαλέσουν άσθμα και άλλες αλλεργίες. Η συνειδητοποίηση και η αναγνώριση των κυριότερων επαγγελματικών παραγόντων του άσθματος μπορεί να οδηγήσουν τις βιομηχανίες στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων υγιεινής και να περιορίσουν συνολικά το πρόβλημα.  health.in.gr

~ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ  2015  : 
 ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 01  Σεπτεμβρίου  2016 : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/08/arfara-news-01-2016.html .-
~ Η Εφημερίδα μας  Arfara News  2  στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη  01  Σεπτεμβρίου  2016   : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-2-01-2016.html .-
~ ΑΡΦΑΡΑ  -ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ  για το χωριό μας ΑΡΦΑΡΑ -ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Πέμπτη 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
 : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2016/09/01-2016.html .- 
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου 2016 : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-02-2016.html .-
~Εφημερίδα μας  Arfara News 2 στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου 2016  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-2-02-2016.html .-
~ΑΘΛΗΤΙΚΟ  ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ  03  και 04  Σεπτεμβρίου  2016  :   http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/09/03-04-2016.html .- 
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 03 Σεπτεμβρίου 2016   ~  ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-03-2016.html .-
~Διήμερη  βόλτα -εκδρομή στη ΕΥΒΟΙΑ Σ/Κ  03 και 04  Σεπτεμβρίου  2016  : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/09/03-04-2016.html .- 
~ Η  Εφημερίδα μας    ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο-κύριακο 03  και 04  Σεπτεμβρίου  2016  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-03-04-2016.html .- 
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου  2016 :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-05-2016.html .-
~Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2016  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-06-2016.html .-  
~ Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2016:  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-07-2016.html .-
~    Η Εφημερίδα μας  ARFARA NWES στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2016: http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2016/09/arfara-nwes-08-2016.html .-

  ~ Η Εφημερίδα μας Arfara News 2 στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2016 :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-2-08-2016.html .-
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου  2016 : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-09-2016.html ,-.-  

~ Αθλητικό Σαββατοκύριακο 10  και 11 Σεπτεμβρίου  2016  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/09/10-11-2016.html .-  
Η Εφημερίδα μας  ARFARA News 2 στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2016  :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-2-09-2016.html .-
~  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου  2016  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-10-2016.html .-
~
  Η Εφημερίδα μας    ARFARA NEWS  στο αγιάζι της εςνημέρωσης   Σάββατο  17  Σεπτεμβρίου  2016 : Επιστροφή από Ι. Προσκύνημα στο Περιβόλι της Παναγίας ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 11  Σεπτεμβρίου  έως 17 /09 /2016 ..... Φωτογραφίες φωτογραφίσεις  : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-17-2016.html  .-
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου  2016   :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-18-2016.html .-  
~  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016 : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-19-2016.html  .-

Υγεία για όλους  μας   Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016  :
 
ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ  μας:  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/09/19-2016.html .-
~
 
 ***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   4970  video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3101  video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3099  video. -                  https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  11. 170     βίντεο   .-  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
~ Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης  Δευτέρα 29 Αυγούστου  2016 : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/08/arfara-news-29-2016.html .-
~Αθλητικό Σαββατοκύριακο 27  και 28  Αυγούστου  2016 : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/08/27-28-2016.html .- 
~  Η Εφημερίδα μας  Arfara  News  2  στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα  29  Αυγούστου  2016: http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/08/arfara-news-2-29-2016.html .-
~Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 30  Αυγούστου  2016  : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2016/08/arfara-news-30-2016.html .-
~ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ -ΑΘΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ -ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  -ΑΘΩΣ Τρίτη 30 Αυγούστου 2016 ΟΛΑ ΟΣΑ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ !  : http://snsarfara.blogspot.gr/2016/08/30-2016.html  .- 
~ Η  Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο Αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη  31 Αυγούστου 2016 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/08/arfara-news-31-2016.html .-
~ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙ και ΜΟΝΑΧΟΙ από το Αρφαρά Μεσσηνίας Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014 : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2014/…/24-2014.html .-
~~Διήμερη  βόλτα -εκδρομή στη ΕΥΒΟΙΑ Σ/Κ  03 και 04  Σεπτεμβρίου  2016  : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/09/03-04-2016.html .- 
***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. - https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  .-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-            https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook                       
*** https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=ts .-  42 .-            Σταμάτιος Σκούλικας  .-

https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  529 . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ    
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 /  139  .         

*** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                 
  και

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: