Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

 Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 :
Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από το  2008  ....
~Και επειδή εμολύναμε τον νουν μας, και την καρδίαν μας και το σώμα μας, με λόγον, με έργον, κατά διάνοιαν, τώρα δέν έχομεν παρρησίαν. Δεν έχομεν ένδυμα γάμου. Δι' αυτό πρέπει να καθαρισθώμεν. με εξομολόγησιν, με δάκρυα, με πόνον ψυχής. και το πάντων ανώτερον, προσευχήν, όπου καθαρίζει και τελειοποιεί τον άνθρωπον.
Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)
  

 19 Οκτωβρίου
Προφήτου Ιωήλ (1). Ιερομάρτυρος Σαδώθ (2) εν Περσία. Μαρτύρων Ευσεβίου, Φίλωνος, Ουάρου († 307). Ιερομάρτυρος Μνάσωνος, επισκόπου Ταμασού. Οσίων Ιωάννου και Λεοντίου του φιλοσόφου. Οσίας Κλεοπάτρας.
(1)Ο Άγιος Προφήτης Ιωήλ είναι από τους λεγόμενους «μικρούς» προφήτες. Οι πληροφορίες για τον βίο του είναι ελλιπείς. Έζησε κατά τον 9ο π.Χ. αιώνα. Το ομώνυμο βιβλίο του περιέχει τις προφητείες του, μέρος των οποίων αναφέρεται στις ταπεινώσεις και τις καταστροφές που επρόκειτο να υποστούν οι Ιουδαίοι. Το ύφος του είναι ποιητικότατο και περίκομψο.
(2)Οι Άγιοι Μάρτυρες Σαδώθ επισκόπου και των συν αυτώ εκατόν είκοσι έζησαν επί Σαπώρ του Β` βασιλιά των Περσών. Ο Σαδώθ πιστεύοντας στον Χριστό έγινε επίσκοπος της μικρής χριστιανικής κοινότητας της Περσίας. Λόγω του φιλανθρωπικού του έργου ήταν αγαπητός όχι μόνο από τους χριστιανούς αλλά και από τους ειδωλολάτρες. Κάτι που ενοχλούσε τους ιερείς των Περσών. Γι` αυτό τον κατηγόρησαν στον Σαπώρ. Αυτός πιστεύοντάς τους, κάλεσε τον Άγιο να απολογηθεί και να αρνηθεί το Χριστό. Ο Σαδώθ αρνήθηκε και γι` αυτό οδηγήθηκε στο δήμιο μαζί με 120 Χριστιανούς που ανήκαν στο μικρό αλλά εκλεκτό ποίμνιό του.
~
~ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

~
 *  Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
 *  Ὡς ἔμπνουν κειμήλιον, τῶν ἱερῶν ἀρετῶν, Προφήτης θεόληπτος, ὤφθης σοφέ, Ἰωήλ, ἑλλάμψει τοῦ Πνεύματος· ὅθεν τῆς εὐσέβειας, ἡ πηγὴ ὡς προέφης, ἔβλυσε τοὶς ἐν κόσμῳ, ἐκ τοῦ οἴκου Κυρίου ἧς νῦν καταπολαύοντες, πόθω τιμῶμεν σε.
 ~* Απολυτίκιο Προφήτου Ιωήλ - 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : https://youtu.be/_k0ebZXThP4 .-
 ~

Άγιοι Μάρκος, Αρίσταρχος και Ζήνων οι Απόστολοι από τους Εβδομήκοντα

Άγιοι Μάρκος, Αρίσταρχος και Ζήνων οι Απ....
 
Μνήμη των Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης

Μνήμη των Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και....
 
Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου

Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου
 
Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου
 
Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης και οι δύο χιλιάδες πεντακόσιοι ενενήντα τρεις Μάρτυρες, που μαρτύρησαν μαζί μ' αυτόν

Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης και οι δύο χ....
 
Άγιος Σταμάτιος από τον Βόλο

Άγιος Σταμάτιος από τον Βόλο
 
Κοίμησις της Θεοτόκου

Κοίμησις της Θεοτόκου
 
Όσιος Σέριδος ηγούμενος της Μονής στη Γάζα

Όσιος Σέριδος ηγούμενος της Μονής στη Γάζα
 
Αγία Ειρήνη η βασιλίσσα, της διά του αγίου και αγγελικού σχήματος μετονομασθείσης Ξένης Mοναχής

Αγία Ειρήνη η βασιλίσσα, της διά του αγί....
 
Άγιος Μύρων

Άγιος Μύρων
 
 ~**  ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ!Πρώτη στην ιεραρχία των Αγιορείτικων μονών...

~  Η Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας, πρώτη στην ιεραρχία των είκοσι Αγιορείτικων μονών, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της αθωνικής Χερσονήσου. Ιδρυτής της υπήρξε ο όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης από την Τραπεζούντα, θεμελιωτής του κοινοβιακού μοναχισμού στο αγιώνυμο όρος και κατά συνέπεια, η μονή της Μεγίστης Λαύρας θεωρείται το μοναστηριακό ξεκίνημα στον Άθωνα (963 μ.Χ.).
Ο Αθανάσιος, καθηγητής στην Κωνσταντινούπολη, πήγε στο Όρος ως ερημίτης το 957. Ήταν προσωπικός φίλος του στρατηγού Νικηφόρου Φωκά. Όταν ο Νικηφόρος Φωκάς έγινε αυτοκράτορας, η Λαύρα έγινε βασιλική μονή και έλαβε πλούσιες επιχορηγήσεις και φορολογική ατέλεια. Η Μεγίστη Λαύρα, όπως ονομάσθηκε η μονή, ακολούθησε την οργάνωση των μεγάλων κοινοβιακών μοναστηριών, κάτι που προκάλεσε την αντίθεση των παροδοσιακών ερημιτών του Όρους. Ο διάδοχος του Φωκά, αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής υπέγραψε το 972 τον περίφημο «Τράγο», το πρώτο τυπικό του Αγίου Όρους, στο οποίο ορίζεται ένα καθεστώς συνύπαρξης του αναχωρητικού και του κοινοβιακού συστήματος. Η Λαύρα υπήρξε το πρώτο μεγάλο κοινόβιο στο Όρος με ογδόντα περίπου μοναχούς. Τον 11ο αιώνα ο αριθμός των μοναχών θα φτάσει τους επτακόσιους.

Το μεγάλο αυτό μοναστικό συγκρότημα, το οποίο περιβάλλει ισχυρό τείχος, περιλαμβάνει το Καθολικό, τη φιάλη, τη τράπεζα, το μαγειρείο, το αρτοποιείο, το δοχείο (αποθήκη λαδιού), το σκευοφυλάκιο, το ιματιοφυλάκιο, το νοσοκομείο και τη βιβλιοθήκη. Στον περίβολο βρίσκονται επίσης δύο μεγάλοι ναοί, η Παναγία Κουκουζέλισσα (πήρε το όνομα από τον μοναχό της μονής Άγιο Ιωάννη Κουκουζέλη) και ο Άγιος Μιχαήλ Συννάδων της Φρυγίας.
 Στις τέσσερις πτέρυγες που περιβάλλουν το συγκρότημα βρίσκονται τα κελλιά των μοναχών, οι ξενώνες, παρεκκλήσια κ.ά. Ο αρσανάς (λιμάνι) της μονής βρίσκεται στο οχυρό λιμανάκι Μανδράκι.
 Το Καθολικό της μονής της Λαύρας που τιμάται στη μνήμη του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη (5/18 Ιουλίου), άρχισε να κτίζεται το 963 μ.Χ. ως σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο, ο οποίος στηριζόταν σε τέσσερις πεσσούς. Δημιουργείται έτσι ένας νέος αρχιτεκτονικός τύπος, ο λεγόμενος σταυροειδής εγγεγραμμένος αθωνίτικου τύπου, ο οποίος γνωρίζει μεγάλη διάδοση όχι μόνο στις μονές του Αγίου Όρους, αλλά και σε όλα τα Βαλκάνια από την μεσοβυζαντινή έως και την μεταβυζαντινή περίοδο.
Το 1535 το Καθολικό της μονής τοιχογραφείται από τον γνωστό κρητικό ζωγράφο Θεοφάνη Στρελίτσα ή Μπαθά, μοναχό της Λαύρας, ο οποίος νωρίτερα είχε εργασθεί στα Μετέωρα. Εκπρόσωπος της «κρητικής σχολής», αντλεί τα πρότυπά του από τα έργα των κρητικών ζωγράφων του 15ου αιώνα, προσαρμόζοντας με μεγάλη επιτυχία τη διάταξη των συνθέσεων στις μεγάλες επιφάνειες του καθολικού. Εκτός από το Καθολικό, ο Θεοφάνης με τους δύο γιούς του διακόσμησε και την Τράπεζα της Μονής καθώς και μέρος από το Δοχείο (αποθήκη λαδιού) και τα μαγειρεία.

Σημαντικό προσκύνημα αποτελεί τόσο ο τάφος του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου στο Καθολικό της μονής, όσο και το Αγίασμα του Αγίου, βόρεια της μονής, σε χώρο που ασκήτεψε ο Όσιος. Υπήρξαν Λαυριώτες μοναχοί στην ιστορική της διαδρομή συνολικά 27 Πατριάρχες και περίπου 150 Αρχιερείς.

Σήμερα στη μονή εγκαταβιούν περίπου 50 μοναχοί εντός αυτής και περίπου 300 στα διάφορα κελιά και εξαρτήματα πέριξ αυτής.

Ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης
MONASTIRIA.GR


~*** Η νέα θεατρική ομάδα «Fraction» μας συστήνεται με Αρκά 
Με την παράσταση «Επείγοντα Περιστατικά», του γνωστού κομίστα Αρκά, θα κάνει πρεμιέρα το Νοέμβριο η νεοσύστατη θεατρική ομάδα «Fraction».
Πρόκειται για μια πολιτικοκοινωνική αλληγορία δύο πράξεων, «Εχθροί εξ αίματος» και «Βιολογικός μετανάστης», που αποτυπώνει με ευφυές χιούμορ τη σύγχρονη πραγματικότητα.
Οι παραστάσεις θα δοθούν στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας από τις 19 έως και τις 24 Νοεμβρίου.

***  Χάθηκαν ευκαιρίες! Σάπιο το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ διαχρονικά

~ Ήταν το 2012 όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενδιαφερθεί να αγοράσει το Ελληνικό, όμως, ο λάθος χειρισμός του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων στέρησαν από τον επιχειρηματία την επένδυση και από την Ελλάδα μια ευκαιρία για ανάπτυξη.
Πέντε χρόνια μετά, ο Τραμπ-ως Αμερικανός πρόεδρος πλέον- έρχεται σε επαφή με Έλληνα πολιτικό και μάλιστα, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Αλέξη Τσίπρα.
Ακόμα και τώρα ο Αμερικανός δεν έχει ξεχάσει την επένδυση που ήθελε να κάνει στο Ελληνικό, αφού ενδιαφέρθηκε και ρώτησε για τις εξελίξεις τον Έλληνα πρωθυπουργό.
Φυσικά, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε ότι το Ελληνικό «προχωράει για να γίνει πόλος έλξης σημαντικών επενδύσεων». Και τί άλλο να έλεγε, βέβαια, ότι έχει ξεπουληθεί; Ότι η Ελλάδα έχασε μια σημαντική ευκαιρία για το καλό της οικονομίας, την προσέλκυση επενδύσεων και των κοινών συμφερόντων;
Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ελληνικό θα αντιπροσώπευε ακριβώς αυτό που υποστηρίζει ο Κ. Βελόπουλος. Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας προς το συμφέρον όλων, και όχι το ξεπούλημα της που οδηγεί μόνο στην καταστροφή.
Αξίζει να θυμηθείτε μαζί μας γιατί «στράβωσε» το 2012 το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ .

***  ΟΥΤΕ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ δεν θα 'ΓΚΡΕΜΙΖΕ' έτσι τα ΨΕΜΑΤΑ της Κυβέρνησης! Ο Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ραπίζει ανελέητα...  
~ Αρχηγική και άκρως αποκαλυπτική ήταν η εμφάνιση του Κυριάκου Βελόπουλου στους ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΥΣ στην τηλεόραση του Σκάι.
Ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ μίλησε για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στον Λευκό Οίκο και τα όσα έγιναν με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Στηλίτευσε την μείωση της ανεργίας που πέτυχε για τους…. Πολίτες των ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας για τα F-16 και την παντελή έλλειψη αναφοράς σε θέματα Αιγαίου, Μ. Αλβανίας και Σκοπίων.
Τόνισε πως η Κυβέρνηση έδωσε τη Θράκη στους Αμερικανούς μέσω της εκχώρησης του σχιστολιθικού αερίου της περιοχής υπογραμμίζοντας πως σκοπός του Λευκού Οίκου είναι η απομόνωση του Κρεμλίνου και φυσικά ο Πούτιν είναι οργισμένος με την αμερικανολατρεία των Ελλήνων.
Τόνισε πως απαιτείται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με βάση το συμφέρον ενώ αποκάλυψε και τη διαχρονικότητα των στρεβλών διπλωματικών θέσεων της Ελλάδας κατά της Ρωσίας.
Βίντεο : Ο Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΥΣ ΣΚΑΪ 18/10/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ , https://youtu.be/XTpX5Qc62qU .-

***  ΕΜΦΥΛΙΟΣ στη Ν.Δ.! "ΘΑ ΜΕ ΛΕΣ ΠΡΟΕΔΡΕ"... 
~ Πριν από λίγο καιρό σας είχαμε ενημερώσει ότι στη Νέα Δημοκρατία μαίνεται ένας μεγάλος εμφύλιος μεταξύ Καραμανλικών και μη (βλ. ΕΔΩ σχετικό θέμα), και ένα δημοσίευμα του altsantiri φαίνεται ότι πάει να μας επιβεβαιώσει.
Φυσικά δεν υιοθετούμε το δημοσίευμα και κρατάμε τις αποστάσεις μας. Όμως σας το παραθέτουμε για να δείτε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα στην παράταξη της ΝΔ:
 Αντί να κλείνει, φαίνεται πως ανοίγει ολοένα και περισσότερα μέτωπα στο «διάβα» του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ό,τι έχει σχέση με την εσωκομματική ανθρωπογεωγραφία. Άλλωστε, αρκετά είναι τα στελέχη εκείνα –ορισμένα εκ των οποίων κατέχουν θεσμικούς ρόλους στο κόμμα- που εκφράζουν την έντονη δυσφορία τους, τόσο ως προς τη στρατηγική του κόμματος, όσο και ως προς την αντιμετώπιση που έχουν από τον ίδιο τον πρόεδρο της ΝΔ, αλλά και τα στενά όρια της ανοχής του στην οποιαδήποτε κριτική.
Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος, αυτό της αντιμετώπισης και της μηδενικής ανοχής του στην κριτική, υπάρχει μάλιστα και πρόσφατο παράδειγμα που αποδεικνύει του λόγου το αληθές, αλλά και κάτι βασικότερο: Τη βαθιά ανάγκη του προέδρου του κόμματος για αναγνώριση, η οποία κινείται πλέον εντός των ορίων της έπαρσης.
 Από την επιστολή Καραχάλιου μέχρι το «εκρηκτικό» τηλεφώνημα
Πριν περίπου μια εβδομάδα, λοιπόν, ένα από τα πιο ισχυρά «γαλάζια» στελέχη την εποχή διακυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή, ο – τότε – γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Νίκος Καραχάλιος, με επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε το «λάθος» να εκφράσει τους προβληματισμούς αλλά και τις επικρίσεις του, τόσο ως προς τη στρατηγική της ΝΔ, όσο και ως προς τις επιλογές στη στελέχωση του κόμματος.
«Μήπως λοιπόν η κοινωνία προτιμά έναν πιο αυθεντικό άνθρωπο/στέλεχος που να βγάζει ανθρωπιά και συναίσθημα να εκπροσωπεί την Κεντροδεξιά από κάποιους καλοπληρωμένους δημοσκόπους ή συστημικούς δημοσιογράφους;». Με τη φράση αυτή κατέληγε ο Νίκος Καραχάλιος στην επιστολή του, στην οποία – αξίζει να επισημανθεί – κυριαρχούσε το ύφος κομματικού πατριωτισμού και δεν αποτελούσε ένα ακόμη επεισόδιο μιας κοινής εσωκομματικής αντιπαράθεσης.
 «Θα με λες πρόεδρε»
Ωστόσο, η επιστολή φαίνεται πως δεν «άρεσε» στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του altsantiri.gr, ο πρόεδρος της ΝΔ τηλεφώνησε στον Νίκο Καραχάλιο για εξηγήσεις.
Κι ενώ θα περίμενε κανείς, το τηλεφώνημα να είχε στόχο τη συζήτηση σχετικά με τις διαπιστώσεις ενός «ανθρώπου της επικοινωνίας», εξελίχθηκε τελείως διαφορετικά. Ο εκνευρισμός του προέδρου της ΝΔ ήταν εμφανέστατος, ενώ ο ίδιος εξέφρασε την έντονη δυσφορία του για την επιστολή, τονίζοντας μάλιστα το πώς θα «πρέπει» να τον… αποκαλούν.
«Θα με λες πρόεδρε», φέρεται να ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον κ. Καραχάλιο, ο οποίος στην επιστολή του αναφέρθηκε σε αυτόν με το μικρό του όνομα («Αγαπητέ μου Κυριάκο…») .
«Ναι αγαπητέ μου Κυριάκο, απλά γνωριζόμαστε από παιδιά», φέρεται να απάντησε ο Νίκος Καραχάλιος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει τη «σύστασή» του, «σου είπα θα με λες πρόεδρε».
Την ίδια σύσταση επανέλαβε μάλιστα και τρίτη φορά, προσπαθώντας ίσως να το πιστέψει και ο… ίδιος.
 Εξαπλώνεται το κλίμα αμφισβήτησης
Το περιστατικό με τον Νίκο Καραχάλιο, όμως, είναι ενδεικτικό του κλίματος αμφισβήτησης που εξαπλώνεται στο εσωτερικό των τειχών της «γαλάζιας Ιερουσαλήμ», δεδομένου ότι τα ποσοστά του κόμματος σε λίγο θα είναι πολύ μικρότερα από τα αντίστοιχα που είχε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος παρέλαβε το 2015 μία Νέα Δημοκρατία, που τότε τα γκάλοπ την εμφάνιζαν με ποσοστά της τάξης του 14%.
Η αμφισβήτηση έχει λογική, διότι όλοι νοιώθουν ότι αν ο Κυριάκος αποτύχει, αφενός κλείνει οριστικά ο κύκλος της Νέας Δημοκρατίας ως παράταξης κι αφετέρου το κόμμα θα έχει την τύχη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.  altsantiri.gr

***  Εξόρμηση της WWF και στην Καλαμάτα 
Παχύσαρκο είναι σχεδόν ένα στα δύο Ελληνόπουλα, μια δυσάρεστη πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, στα νοικοκυριά γίνεται σπατάλη τροφίμων, καθώς το ένα τρίτο όσων αγοράζονται καταλήγει στα σκουπίδια. Μια νέα εκστρατεία της WWF Ελλάς επιχειρεί να συνδέσει τα δύο ζητήματα, προβάλλοντας τη σημασία της υγιεινής διατροφής για τα παιδιά και το περιβάλλον.
Το πρόγραμμα «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης» ξεκινά εξόρμηση σε 20 πόλεις, με στόχο να προσεγγίσει παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς και να προβάλει ένα νέο διατροφικό πρότυπο και τα οφέλη του.
Το μέσο είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά του Δημοτικού και σεμινάρια για τους «μεγάλους» με πρακτικές συμβουλές για την υιοθέτηση μιας πιο υγιεινής δίαιτας. Για παράδειγμα, παιδιά και ενήλικοι θα μάθουν με ποιον τρόπο η επιλογή τοπικών και εποχικών φρούτων και λαχανικών, η μείωση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος και επεξεργασμένων τροφίμων πλουσίων σε ζάχαρη και λίπη, καθώς και η σωστή κατανάλωση ψαρικών σε συνδυασμό με την αποφυγή της σπατάλης φαγητού, προστατεύουν την υγεία μας και περιορίζουν ταυτόχρονα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
«Βιώνουμε μια τεράστια πρόκληση τόσο για την υγεία μας όσο και για το περιβάλλον, αλλά ακόμη δεν την έχουμε αντιληφθεί ως κοινωνία: τη διατροφή μας. Όσο κι αν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, όλες οι μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις σχετίζονται άμεσα με το… πιάτο μας: η υπερκατανάλωση φυσικών πόρων, ενέργειας και νερού, η αποψίλωση των δασών, η υποβάθμιση των εδαφών και η ρύπανση των υδάτων, η επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής.
Μέσα από τη νέα μας εκστρατεία έχουμε σκοπό να αναδείξουμε αυτήν ακριβώς τη σύνδεση: ό,τι είναι καλό για την υγεία μας είναι και για το περιβάλλον», σημείωσε η Βίκυ Μπαρμπόκα, υπεύθυνη του προγράμματος «WWF Καλύτερη Ζωή», στο πλαίσιο του οποίου διενεργείται η εκστρατεία.
Μεγάλος δωρητής του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υποστηρικτής το Κοινωφελές Ιδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

*** ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! Μήνυση για παράνομο διορισμό στην επικεφαλής του ΕΟΠΠΕΠ που πέταξε την εικόνα της Παναγίας στα σκουπίδια...

~  Δεν είναι μόνο ο σάλος που ξέσπασε μετά τις καταγγελίες ότι η διορισμένη από τον ΣΥΡΙΖΑ ως διευθύνουσα σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ, που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας πέταξε στα σκουπίδια μια εικόνα της Παναγίας απαιτώντας να φύγουν από το χώρο όλες οι εικόνες.
Με μήνυση εναντίον της από τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ γίνεται λόγος και σε παράνομο διορισμό της στη θέση αυτή, έναν διορισμό για τον οποίο η ίδια υπέγραψε και ψευδή υπεύθυνη δήλωση.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη μήνυση σε βάρος της Ελένης Γιαννακοπούλου, κατέλαβε τη θέση χωρίς προηγουμένως να υπάρχει απόσπασή της, γεγονός που καθιστά τον διορισμό της άκυρο. Ταυτόχρονα στη μήνυση αναφέρεται ότι η ίδια με ψευδή της υπεύθυνη δήλωση αναφέρει ότι “δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της τα κωλύματα και ασυμβίβαστα”.
Τι αναφέρει η μήνυση:
 Η μηνυομένη φέρεται ως διορισθείσα στην θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ με την υπ’ αριθμ. 82147/Γ1/17-5-2017 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 235/18-5-2017) «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).» (Συνημμένο 1) και έκτοτε ασκεί διαρκώς τις αρμοδιότητες της θέσης αυτής. Όμως συντρέχει στο πρόσωπό της νόμιμο κώλυμα διορισμού εκ του οποίου εκπίπτει αυτοδικαίως από την θέση της. Το κώλυμα αυτό το είχε καλύψει κατά τον διορισμό της με ψευδή υπεύθυνη δήλωση. Ούτως ή άλλως ο διορισμός της ήταν και είναι ανυπόστατος και όχι απλώς άκυρος διότι έλλειπε μια από τις δύο ισότιμες και εξίσου εμφανείς προϋποθέσεις (υπήρχε η Υ.Α. αλλά έλλειπε η απόσπαση) , πράγμα για το οποίο εμείς ως μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ κάναμε επανειλημμένα καταγγελίες στο Δ.Σ. αλλά η μηνυομένη κωφεύει και συνεχίζει διαρκώς να ασκεί τις αρμοδιότητες της θέσης της.
 Όπως μάλιστα αναφέρται “η μηνυομένη υπήρξε κατ’ επανάληψη «αντισυμβαλλόμενη με χρηματικό αντάλλαγμα» του ΕΟΠΠΕΠ και ότι είναι ψευδής η Υπ. Δήλωσή της που διαβεβαιώνει τα αντίθετα. Με το τρόπο αυτό η μηνυομένη εξαπάτησε τα αρμόδια για τον διορισμό της όργανα και δή τον Υφυπουργό Παιδείας ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ που υπέγραψε την Υ.Α. για τον διορισμό της (Αριθμ. 82147/Γ1/17-05-2017 ΦΕΚ ΥΟΔΔ 235/18-05-2017).”
 Μάλιστα ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ απαιτούν τώρα από τον Υπουργό να καταλογίσει, όπως προβλέπεται από τον νόμο, στην κ. Γιαννακοπούλου
 “το πενταπλάσιο του συνόλου των αποδοχών ή της αποζημίωσης που έλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας της, και να παραπέμψει την είσπραξη αρμοδίως κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων”.
 Στη μήνυση μάλιστα αναφέρεται ότι ίσως πρέπει να κινηθεί σε βάρος της η αυτόφορη διαδικασία.
 ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ
 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
 ΜΗΝΥΣΗ
 Του εκπροσώπου της Γ.Σ.Ε.Ε. στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ Μιχάλη Κουρουτού.
Του εκπροσώπου της ΑΔΕΔΥ στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ Οδυσσέα Ντριβαλά .
ΚΑΤΑ
 Της Ελένη Γιαννακοπούλου του Ιωάννη,
που ασκεί τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Συμβούλου στο Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) (Ν. 4115/2013 άρ. 13 κ.ε.)
 και είναι μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μαθηματικός-στατιστικός στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 129096,,
 Παντός αγνώστου ενδεχομένου συνεργού______________________________________________________________________
 Η μηνυομένη φέρεται ως διορισθείσα στην θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ με την υπ’ αριθμ. 82147/Γ1/17-5-2017 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 235/18-5-2017) «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).» (Συνημμένο 1) και έκτοτε ασκεί διαρκώς τις αρμοδιότητες της θέσης αυτής. Όμως συντρέχει στο πρόσωπό της νόμιμο κώλυμα διορισμού εκ του οποίου εκπίπτει αυτοδικαίως από την θέση της. Το κώλυμα αυτό το είχε καλύψει κατά τον διορισμό της με ψευδή υπεύθυνη δήλωση. Ούτως ή άλλως ο διορισμός της ήταν και είναι ανυπόστατος και όχι απλώς άκυρος διότι έλλειπε μια από τις δύο ισότιμες και εξίσου εμφανείς προϋποθέσεις (υπήρχε η Υ.Α. αλλά έλλειπε η απόσπαση) , πράγμα για το οποίο εμείς ως μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ κάναμε επανειλημμένα καταγγελίες στο Δ.Σ. αλλά η μηνυομένη κωφεύει και συνεχίζει διαρκώς να ασκεί τις αρμοδιότητες της θέσης της.
 Α. — Ο ΕΟΠΠΕΠ
Σύμφωνα με το άρ. 13 Ν. 4115/2013 :
 «1. Με την υπ’ αριθ. 119959/Η/20.10.2011 (Β’ 2351) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η οποία κυρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α’86), το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», που συστήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 2469/1997 (Α’38) και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)», που συστήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2224/1994 (Α’112), συγχωνεύτηκαν με απορρόφηση στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» που συστήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3879/ 2010 (Α’163) και καταργήθηκαν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα.
 Με την αυτή κοινή υπουργική απόφαση το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» μετονομάστηκε σε «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (εφεξής Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
 2. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 3. Η έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βρίσκεται στην Αθήνα.»
 Β. — ΨΕΥΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Στην απόφαση περί διορισμού της μηνυομένης [ Υ.Α. Αριθμ. 82147/Γ1/17-05-2017 ΦΕΚ ΥΟΔΔ 235/18-05-2017 «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).» ] (Συνημμένο 1), στα «έχοντας υπόψη» αυτής και συγκεκριμένα στο Νο 12 αναφέρεται ότι λαμβάνεται υπόψη για τον διορισμό της και υπεύθυνη δήλωσή της :
 «Έχοντας υπόψη: 1…….. 12. Την από 16-5-2017 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1985 (ΦΕΚ 75 Α΄) της Γιαννακοπούλου Ελένης, με την οποία δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της τα κωλύματα και ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 2 της αρ. 158993/Η/16-12-2010 (ΦΕΚ 1956 Β΄) απόφασης της Αναπλ. Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»
 Η Υ.Α. αυτή «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)»] είναι ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΟΠΠ (που μετονομάσθηκε σε ΕΟΠΠΕΠ). Ο κανονισμός αυτός, κατά το μέρος του που ρυθμίζει τα προσόντα διορισμού του Διευθύνοντος Συμβούλου, ισχύει μέχρι να εκδοθεί νέα Υ.Α. κατ’ εξουσιοδότηση του άρ. 18 παρ. 2 Ν. 4115/2013. Αυτό συμβαίνει βάσει της μεταβατικής διατάξεως του άρ. 45 παρ. 21 Ν. 4115/2013 που ορίζει ότι «21. Έως τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται από τις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις.»
 Σ’ αυτόν τον Κανονισμό Λειτουργίας ορίζεται μεταξύ άλλων και ότι βλ. άρ. 2 παρ. 2 εδ. γ’ :
 « 2. Δεν μπορούν να είναι μέλη των οργάνων διοίκησης του Ε.Ο.Π.Π., δηλαδή να κατέχουν τη θέση του προέδρου ή του γενικού διευθυντή ή να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, οι ακόλουθοι:
 α) ……….. β) …………. γ) αντισυμβαλλόμενοι του Ε.Ο.Π.Π. σε οποιαδήποτε σύμβαση με χρηματικό αντάλλαγμα. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των παραπάνω περιπτώσεων από μέλος οργάνου διοίκησης του Ε.Ο.Π.Π., το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του στον Ε.Ο.Π.Π. και σε βάρος του καταλογίζεται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το πενταπλάσιο του συνόλου των αποδοχών ή της αποζημίωσης που έλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας του, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»
 Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι αρκεί να είναι κανείς «αντισυμβαλλόμενος» σε σύμβαση «με (προβλεπόμενο) χρηματικό αντάλλαγμα», και δεν απαιτείται να έχει ήδη προσφέρει και συγκεκριμένες υπηρεσίες ή να έχει ήδη αμειφθεί γι’ αυτές, για να συντρέχει στο πρόσωπό του το ανωτέρω κώλυμα.
 Εξ άλλου στο νόμο προβλέπεται ότι ο ΟΠΠΕΠ για την άσκηση του έργου του μπορεί να χρησιμοποιεί επ’ αμοιβή και εξωτερικούς συνεργάτες. Για το λόγο αυτό προβλέπεται επίσης ότι ο ΕΟΠΠΕΠ τηρεί μητρώα στα οποία θα πρέπει να είναι ενταγμένοι αυτοί οι εξωτερικοί συνεργάτες για να μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον ΕΟΠΠΕΠ. Όπως γίνεται φανερό για την ένταξη ενός ατόμου στα μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ απαιτείται η σύμπτωση βουλήσεως και των δύο μερών, ήτοι η βούληση του ατόμου που με αίτησή του ζητά να ενταχθεί στα μητρώα για να χρησιμοποιηθεί ως εξωτερικός συνεργάτης και να αμειφθεί γι’ αυτό με τις προβλεπόμενες αμοιβές, και επίσης η αντίστοιχη βούληση του ΕΟΠΠΕΠ που αποδέχεται την αίτηση και με απόφαση του Δ.Σ. τον εντάσσει στα μητρώα για να τον χρησιμοποιήσει επ’ αμοιβή. Όταν το άτομο θα αναλάβει να παράσχει συγκεκριμένες υπηρεσίες τότε συνάπτεται και δεύτερη σύμβαση περί συγκεκριμένων υπηρεσιών και αμοιβών, όμως ήδη προϋπήρχε η σχετική γενική σύμβαση υποκρυπτόμενη στην ένταξη του ατόμου στα μητρώα προς παροχή υπηρεσιών επ’ αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη.
 Προκύπτει από τα ανωτέρω ότι ακόμη και η απλή ένταξη στα μητρώα (ασχέτως συγκεκριμένων παρασχεθεισών υπηρεσιών και αμοιβής – που πάντως στην περίπτωση της μηνυομένης υπάρχουν και αυτές – ) πληροί τα στοιχεία του ανωτέρω κωλύματος.
 Ομοίως προκύπτει ότι το ανωτέρω κώλυμα αφορά οποιαδήποτε σύμβαση με προβλεπόμενη αμοιβή, χωρίς να είναι απαραίτητο (για το κώλυμα) να είναι ο αντισυμβαλλόμενος του ΕΟΠΠΕΠ και ενταγμένος στα μητρώα του. Η ένταξη στα μητρώα απλώς καθιστά ακόμη πιο εμφανή τη σχέση και το κώλυμα και αναδεικνύει την ένταση του δόλου.
 Στο Ν. 4115/2013 άρ. 19 παρ. 2 προβλέπεται ότι : «2. Ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση αξιολογήσεων, ελεγκτικών διαδικασιών, εξεταστικών διαδικασιών, επιθεωρήσεων και επιτηρήσεων σε φυσικά πρόσωπα κατάλληλης ειδικότητας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζεται η αποζημίωσή τους, ενώ για τις δαπάνες μετακίνησής τους εφαρμόζονται, αναλόγως, όσα ισχύουν για το προσωπικό του Οργανισμού.»
 Στο Ν. 4115/2013 άρ. 21 παρ. 1 & 2 προβλέπεται ότι:
 » 1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διασφάλισης της ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση και την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο ανατίθεται στον Οργανισμό η τήρηση των παρακάτω μητρώων: α) Μητρώο Αδειοδοτημένων ‐ Πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Δια Βίου Μάθησης και Σ.Υ.Ε.Π., β) Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, γ) Μητρώο Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών,
 δ) Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ε) Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων, που λειτουργούν υπό την εποπτεία
 του Οργανισμού, στ) Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων, ζ) Μητρώο πιστοποιηθέντων προσώπων.
 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των μητρώων, καθώς και η δυνατότητα τήρησης επιπλέον μητρώων, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’50). Με όμοιες αποφάσεις, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, την έγκριση, την πιστοποίηση, την εκπαίδευση και τη διαρκή κατάρτιση και ενημέρωση των Αξιολογητών, των Ελεγκτών, των Επιθεωρητών και των Επιτηρητών.»»
 Η μηνυομένη με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή της δήλωσε ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό της ούτε αυτό το κώλυμα.
 Όμως αυτή η υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδής.
 Με την απόφαση της υπ’ αρ. 269/1-6-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ θέμα 15: «Διαγραφή αξιολογητών στο Μητρώο Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» (Συνημμένο 2) η μηνυομένη διαγράφεται από τα εξής μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ (στα οποία ήταν εγγεγραμμένη): «Κ3 – Αξιολογητών για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης» και «Ε – Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προγραμμάτων των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης»
Κατόπιν σχετικής αιτήσεώς μας ο κ. πρόεδρος του ΕΟΠΠΕΠ με το υπ’ αρ. πρ. 6/5-10-2017 έγγραφό του μας χορήγησε οικονομικά στοιχεία του οργανισμού από τα οποία προκύπτουν τα ακόλουθα;
Από την «ΚΑΡΤΕΛΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» του ΕΟΠΠΕΠ (ημερομ. Εκτύπωσης 4-10-2017 12:16) που προσκομίζουμε (Συνημμένο 3) φαίνεται ότι η μηνυομένη, όχι απλώς ήταν εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ αλλά έχει παράσχει και συγκεκριμένες υπηρεσίες και έχει πληρωθεί γι’ αυτές, ακόμη και μετά τον (φερόμενο) διορισμό της ως διευθύνουσας συμβούλου (18-5-2017), και βέβαια μετά και την ανωτέρω ψευδή υπεύθυνη δήλωσή της (16-5-2017) με την οποία δήλωνε ότι δεν συντρέχει το κώλυμα του να υπήρξε αντισυμβαλλόμενη και να αμείφθηκε από τον ΟΠΠΕΠ κλπ. Π.χ. φαίνονται πληρωμές της στις 20-06-2017 και στις 29-06-2017 (μετά την υπ. δήλ. και τον διορισμό) για υπηρεσίες «ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΕΞΕΤ. ΠΙΣΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016Α’» δηλ. για υπηρεσίες παρασχεθείσες εντός του 2016.
 Ομοίως φαίνονται και άλλες πληρωμές της μηνυομένης : 27-11-2015 για υπηρεσίες «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» και 27-11-2015 για υπηρεσίες «ΑΞΙΛΟΓΗΤΕΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Ε.Ε. 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015» και 30-12-2015 για υπηρεσίες «ΣΥΜΜ. ΕΞΕΤ. ΠΙΣΤ/ΣΗΣ ΕΚΠ. ΕΠΑΡΚ. 1ης ΠΕΡ. 2015»
 Από 3 εκτυπώσεις «ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» (σειρά ΑΓ3 α/α/ 347 και σειρά ΑΓ2 α/α/ 367 και σειρά ΑΓ2 α/α/ 3782) του ΕΟΠΠΕΠ (Συνημμένο 4) φαίνονται διάφορες πληρωμές της μηνυομένης για υπηρεσίες «ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ» και «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» κλπ. παρασχεθείσες κατά το 2015-2016
 Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η μηνυομένη υπήρξε κατ’ επανάληψη «αντισυμβαλλόμενη με χρηματικό αντάλλαγμα» του ΕΟΠΠΕΠ και ότι είναι ψευδής η Υπ. Δήλωσή της που διαβεβαιώνει τα αντίθετα. Με το τρόπο αυτό η μηνυομένη εξαπάτησε τα αρμόδια για τον διορισμό της όργανα και δή τον Υφυπουργό Παιδείας ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ που υπέγραψε την Υ.Α. για τον διορισμό της (Αριθμ. 82147/Γ1/17-05-2017 ΦΕΚ ΥΟΔΔ 235/18-05-2017).
 Το ενδεχόμενο να μην εξαπατήθηκε ο κ. Υφυπουργός από την μηνυομένη αλλά να γνώριζε την παρανομία αυτή και να συνέπραξε εξαπατώντας μαζί με την μηνυομένη όλους τους άλλους (τον Υπουργό , το Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ κλπ.) είναι προς το παρόν άγνωστο σε εμάς, αλλά θα φανεί από την αντίδραση του κ. Υφυπουργού προς την παρούσα μήνυση και τις παρανομίες που αποδεικνύονται, και ενδεχομένως θα πρέπει ακολούθως να διερευνηθεί από τις διωκτικές αρχές. Εμείς απλώς εκφράζουμε την απορία γιατί ο κ. Υφυπουργός κωφεύει σε αλλεπάλληλες καταγγελίες μας για διάφορα πεπραγμένα της μηνυομένης .
 Γ. — ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΥΟΜΕΝΗΣ
Το ανωτέρω κώλυμα διορισμού για την απόκρυψη του οποίου η μηνυομένη έδωσε την ψευδή υπεύθυνη δήλωση ενεργοποιεί το ανωτέρω άρ. 2 παρ. 2 εδ. γ’ της Υ.Α. Αριθμ. 158993/Η/-16-12-2010 (ΦΕΚ 1956 Β’) «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» (Συνημμένο 5) που είναι ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΟΠΠ (που μετονομάσθηκε σε ΕΟΠΠΕΠ) και έτσι η μηνυομένη «εκπίπτει αυτοδικαίως» από την θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ και επιπλέον με απόφαση του υπουργού Παιδείας της καταλογίζεται το πενταπλάσιο του συνόλου των αποδοχών ή της αποζημίωσης που έλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας της, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
 Ο κ. Υφυπουργός, έστω κι’ αν ο διορισμός της μηνυομένης είναι ανυπόστατος, πάντως για την ασφάλεια δικαίου (Σ.τ.Ε.ΟΛ. 87/2011) και επειδή και ο ίδιος μέχρι τώρα αναγνώριζε τον διορισμό της ως δήθεν έγκυρο (παρ’ ότι γνώριζε ότι δεν υπήρχε η απόσπαση και παρά τις σχετικές δικές μας καταγγελίες), οφείλει νομικά να εκδώσει πράξη διαπιστωτική Α) περί του ανυποστάτου του διορισμού και Β) περί της αυτοδίκαιης έκπτωσης της μηνυομένης από την θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ.
 Ο κ. Υπουργός οφείλει να καταλογίσει στην μηνυομένη το πενταπλάσιο του συνόλου των αποδοχών ή της αποζημίωσης που έλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας της, και να παραπέμψει την είσπραξη αρμοδίως κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
 Η μηνυομένη, στο ενδεχόμενο να μην απόσχει ούτε εφεξής από την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Συμβούλου, ούτε καν τώρα μετά την αποκάλυψη της ψευδούς υπευθύνου δηλώσεώς της και της αυτοδίκαιης έκπτωσής της, θα επιβεβαιώσει έναν εντονότατο δόλο και μια πλήρη περιφρόνηση για το νόμο.
 Δ. — ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Νομοθετικό Πλαίσο :
(άρ. 18 παρ. 2 Ν. 4115/2013)
 2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι επιστήμονας με επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισμού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγεται κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και λαμβάνει την προσήκουσα δημοσιότητα.
 Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 (άρ. 45 παρ. 21 Ν. 4115/2013)
 «21. Έως τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται από τις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις.»
 Υ.Α. Αριθμ. 158993/Η/-16-12-2010 ΦΕΚ Β’ 1956/17-12-2010
 «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού
 Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)»
 4. Στη θέση του γενικού διευθυντή μπορεί να τοποθετηθεί, ύστερα από απόσπαση, και υπάλληλος του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διαθέτει τα παραπάνω προσόντα, και ο οποίος επανέρχεται αυτοδίκαια στην οργανική του θέση μετά τη λήξη της θητείας του.
 Υ.Α. Αριθμ. 21466/ΙΑ/ 14-2-2013 ΦΕΚ Β’ 424/25-2-2013
 «Διαδικασία επιλογής του Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).»
 «9. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όταν ο επιλεγείς είναι δημόσιος υπάλληλος, δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα τότε αποσπάται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου» 27 του Ν. 4115/2013, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του.
 Αριθμ. 82147/Γ1/17-05-2017 ΦΕΚ ΥΟΔΔ 235/18-05-2017
 «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).»
 « αποφασίζουμε :
 1. Ορίζουμε ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) την Γιαννακοπούλου Ελένη του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μαθηματικός-στατιστικός στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 129096, μέχρι 8-6-2018, ημερομηνία λήξης της θητείας του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. [παρ.3 του άρθρου 16 του ν. 4115/2013, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4138/2013 (ΦΕΚ 72 Α’)].
 2. Η θέση της ανωτέρω είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της αρ. 21466/ΙΑ/14-2-2013 (ΦΕΚ 424 Β ‘) απόφασης του Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α., όπως ισχύουν.»
 (άρ. 16 παρ. 8 Ν. 4115/2013)
 «8. Εισηγητής για όλα τα θέματα, που συζητούνται στο Δ.Σ., είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, εκτός των θεμάτων που επιθυμεί να εισηγηθεί ο ίδιος ο Πρόεδρος»
 Η προκειμένη περίπτωση
Σύμφωνα με τα ανωτέρω για το νόμιμο του διορισμού απαιτούνται 2 προϋποθέσεις :
 Απόφαση (Υ.Α. Υπ. Παιδείας) περί ορισμού του προσώπου του Δντος Συμβούλου και
Απόσπαση αυτού στον ΕΟΠΠΕΠ (όταν είναι δημόσιος υπάλληλος) που θα πρέπει να προηγείται του διορισμού (ή έστω να είναι ταυτόχρονος)
Στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν έχει προηγηθεί η απόσπαση (και μάλιστα εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχει καν ακόμη γίνει) και έτσι ελλείπει η μια από τις δύο προϋποθέσεις για την εγκυρότητα του διορισμού με αποτέλεσμα ο διορισμός να είναι, όχι απλώς άκυρος, αλλά ανυπόστατος. Το προφανές της ακυρότητος που καθιστά τον διορισμό ανυπόστατο προκύπτει από 2 στοιχεία :
 Οι ίδιες οι Υπουργικές αποφάσεις που ρυθμίζουν τον διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου [ Υ.Α. Αριθμ. 158993/Η/-16-12-2010 (Συνημμένο 5) και Υ.Α. Αριθμ. 21466/ΙΑ/ 14-2-2013 ΦΕΚ Β’ 424/25-2-2013) ] (Συνημμένο 6) ορίζουν ότι σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου ο διορισμός γίνεται μετά από απόσπαση. Με αυτό τον τρόπο είναι φανερό εξ αρχής ότι απαιτούνται 2 προϋποθέσεις για τον διορισμό δημοσίου υπαλλήλου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στον ΕΟΠΠΕΠ, δηλ. (1) Υ.Α. περί διορισμού και (2) Απόσπαση και δεν είναι πιο εμφανής η μία προϋπόθεση από την άλλη. Εκτός κι’ αν δεχόταν κανείς ότι ο διορισμός θα ήταν απλώς άκυρος και όχι ανυπόστατος, ακόμη κι’ αν έλλειπαν και οι 2 προϋποθέσεις, πράγμα βέβαια νομικά αδιανόητο. Ομοίως όμως είναι ανυπόστατη η πράξη κι’ όταν ελλείπει έστω η μια από τις δύο (εξ ίσου εμφανείς) προϋποθέσεις.
Επιπλέον δε, και αυτή η ίδια η Υ.Α. περί διορισμού της μηνυομένης (Συνημμένο 1) που είναι δημόσιος υπάλληλος μνημονεύει ότι ο διορισμός δεν τελειούται με την ίδια διότι «2. Η θέση της ανωτέρω είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της αρ. 21466/ΙΑ/14-2-2013 (ΦΕΚ 424 Β’) απόφασης του Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α. όπως ισχύουν» παραπέμποντας έτσι στις διατάξεις περί αποσπάσεως.
Αφού λείπει μια από τις 2 ουσιώδεις προϋποθέσεις για τον διορισμό, τότε δεν υπάρχει καν η εξωτερική επίφαση νομιμότητος, αφού η έλλειψη αυτή είναι προφανής (τόσο προφανής, όσο κι’ αν έλλειπε η απόφαση του υπουργού). Είναι προφανές ότι απαιτούνται και τα 2 στοιχεία (απόφαση υπουργού και απόσπαση) και ότι εάν ελλείπει οποιοδήποτε από τα 2 ο διορισμός είναι ασυντέλεστος δηλ. ανυπόστατος. Σύμφωνα με το διοικητικό δίκαιο, όταν ελλείπει και αυτή η εξωτερική επίφαση νονμιμότητος, τότε πρόκειται, όχι απλώς για άκυρη, αλλά για ανυπόστατη πράξη.
 Ούτως ή άλλως όμως κ’ αν δεν είναι ανυπόστατος αλλά άκυρος ο διορισμός, αυτό δεν απαλλάσσει την μηνυομένη από καμμία ποινική ή άλλη ευθύνη, και μόνο για την ακυρότητα των αποφάσεων του Δ.Σ. έχει σημασία (βλ. κατωτέρω), αφού με ανυπόστατο το διορισμό είναι άκυρες και οι αποφάσεις του Δ.Σ. οπότε πλέον οι συνέπειες των παρανομιών της μηνυομένης θα αναδεικνύονται ως ασύλληπτες.
 Δόλος
 Η μηνυομένη γνώριζε τα νομικά ελαττώματα του διορισμού της και την ακυρότητα και παρ’ όλα αυτά ασκούσε και ασκεί διαρκώς τις αρμοδιότητες της θέσεώς της. Εμείς μάλιστα ως μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ καταθέσαμε στο Δ.Σ. (στο οποίο συμμετέχει και ο Διευθύνων Σύμβουλος κατ’ άρ. 16 παρ. 1 Ν. 4115/2013) καταγγελία τονίζοντας το άκυρο και ακόμη περισσότερο το ανυπόστατο του διορισμού της , χωρίς όμως η ίδια να νοιασθεί γι’ αυτό αφού συνέχισε κανονικά να ασκεί τις αρμοδιότητες της θέσεως.
 Η ένταση του δόλου της και το αμετανόητο φαίνεται και από πονηρές ενέργειές της (για να μειώσει την ευθύνη της) όπως π.χ. το ότι αποφεύγει να κάνει εισηγήσεις προς το Δ.Σ. οι οποίες όμως είναι εκ του νόμου απαραίτητες για να είναι νόμιμες οι αποφάσεις του Δ.Σ. (βλ. άρ. 16 παρ. 8 Ν. 4115/2013 «8. Εισηγητής για όλα τα θέματα, που συζητούνται στο Δ.Σ., είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, εκτός των θεμάτων που επιθυμεί να εισηγηθεί ο ίδιος ο Πρόεδρος»).
 Συνεπαγόμενη Ακυρότητα των αποφάσεων του Δ.Σ.
 Η από την μηνυομένη παράνομη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ , εκτός του ότι συνιστά το ποινικό αδίκημα της αντιποίησης αρχής που είναι διαρκές και τελεί συνεχώς εν αυτοφώρω, προκαλεί και τεράστια ζημία στον ΕΟΠΠΕΠ και γενικότερα στην εικόνα της δημόσιας διοίκησης. Ιδίως δε, εν όψει του ότι ο διορισμός της ως Διευθύνουσας Συμβούλου δεν είναι απλώς παράνομος αλλά ανυπόστατος και του ότι ως εκ της ιδιότητός της αυτής συμμετέχει στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ (άρ. 16 παρ. 1 Ν. 4115/2013), αυτό έχει σαν συνέπεια να μην τυγχάνει εφαρμογής το άρ. 13 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) που ορίζει ότι «4. Η τυχόν κατά παράνομο τρόπο κτήση της ιδιότητας υπό την οποία κάποιος ορίζεται μέλος συλλογικού οργάνου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της συγκρότησης του οργάνου», διότι ακριβώς στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται περί ανυποστάτου (και όχι απλώς ακύρου) διορισμού που συμπαρασύρει σε ακυρότητα όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. του οργανισμού με τεράστιας σημασίας θέματα. Ομοίως είναι ανυπόστατες και όχι απλώς άκυρες όλες οι αποφάσεις που λαμβάνει η μηνυομένη ως μονοπρόσωπο όργανο του ΕΟΠΠΕΠ δηλ. ως Διευθύνουσα Σύμβουλος.
 Ε. — ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
Με τις ανωτέρω πράξεις της και την διαρκή άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ η μηνυομένη διέπραξε και διαπράττει εν αυτοφώρω σωρεία αδικημάτων όπως π.χ. αντιποίηση αρχής (διαρκές έγκλημα συνεχώς εν αυτοφώρω), παράβαση καθήκοντος, απάτη (με την ψευδή υπεύθυνη δήλωση), απιστία (ως αιτία η ίδια ακυρότητος και ανυποστάτου όλων των πράξεών της ως Διεθύνουσας Συμβούλου και όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. με τεράστια ζημία του οργανισμού, και οικονομική κατά περίπτωση, αλλά και εκ του κινδύνου αξιώσεων και αγωγών περί αποζημίωσης πολιτών θιγομένων από τις ακυρότητες αυτές κλπ.), και ομοίως απάτη προς την υπηρεσία της (Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών), εάν τυχόν από εκεί λαμβάνει μισθό κανονικά χωρίς να εργάζεται αφού πλέον εργάζεται (έστω και παρανόμως) στον ΕΟΠΠΕΠ ως Διευθύνουσα Σύμβουλος, κλπ.
 ΣΤ. – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ
Η υπαγωγή των ανωτέρω πράξεων στα οικεία ποινικά αδικήματα που θα γίνει αρμοδίως από τον κ. Εισαγγελέα κλπ. θα αναδείξει την διάπραξη και διαρκών και εν αυτοφώρω αδικημάτων οπότε θα πρέπει να τηρηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. newsit

***  Πυρκαγιά στη χωματερή του Μελιγαλά 
Φωτιά έχει ξεσπάσει από το πρωί της Πέμπτης στη χωματερή που υπάρχει στο Μελιγαλά.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Καλαμάτα αλλά και του Μελιγαλά.    Φώτο αρχείου

***   Μπουτάρης: "Δεν θα πάω στην ΠΑΡΕΛΑΣΗ φέτος"...

~ Προκαλεί για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, μιλώντας κατά των μαθητικών παρελάσεων.
Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο fm104,9» εξέφρασε τις απόψεις του για το θέμα αυτό ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα πάει φέτος στην παρέλαση που θα κάνουν οι μαθητές στην πόλη.
Είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ είμαι κάθετα αντίθετος στην μαθητική παρέλαση, η οποία γίνεται στις 27 του μηνός. Δεν πηγαίνω. Μία φορά πήγα για να δω τον εγγονό μου. Και πήγα να τον δω πώς περπατάει δεν πήγα να τιμήσω την μαθητική παρέλαση. Θεωρώ ότι οι μαθητικές παρελάσεις είναι πέρα από κάθε λογική πια. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν γίνονται μαθητικές παρελάσεις, με εμβατήρια, στρατιωτικού χαρακτήρα. Δεν θα πάω φέτος».
Μεταξύ μας, μάλλον καλύτερη θα είναι η φετινή παρέλαση με την απουσία του κ. Μπουτάρη. Πέρυσι που πήγε στον εορτασμό μόνο οργή προκάλεσε με τις δηλώσεις του για τις παρελάσεις...

*** Φρικιαστικό  ΒΙΝΤΕΟ! Αυτό ψήφισαν σήμερα στη Βουλή

~ Ψηφίστηκε σήμερα από τη Βουλή το το άρθρο 139 του νομοσχεδίου, το οποίο χωροθετεί τον Ελαιώνα ως χώρο στον οποίο ο Δήμος Αθηναίων μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή κέντρου αποτέφρωσης νεκρών (ΚΑΝ).
Σύμφωνα με τη διάταξη 39 «...η δυνατότητα αυτή είναι συμβατή με το νέο υπό έγκριση σχέδιο προεδρικό διάταγμα των χρήσεων γης, σύμφωνα με το οποίο οι κοινόχρηστοι χώροι στον Ελαιώνα με βάση τις υφιστάμενες χρήσης γης, μπορούν να είναι εν δυνάμει χώροι υποδοχής ΚΑΝ με την ταυτόχρονη προυπόθεση ότι καλύπτονται οι ανάγκες του ΚΑΝ σε κτίρια και αδόμητους χώρους με βάση τους ισχύοντες περιορισμούς (συντελεστές δόμησης)».
Μετά τη Θράκη, την αλλαγή ταυτότητας, τις αλλαγές στα βιβλία των Θρησκευτικών, τώρα η ελληνική κυβέρνηση βάζει μπρος και την καύση των νεκρών…
ΠΡΟΣΟΧΗ-ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΝΤΕΟ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ :  https://youtu.be/1mz3BubK31U  .-

*** EKTAKTO! Bρέθηκε πτώμα γυναίκας στο Β' Νεκροταφείο Αθηνών

~ Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία μετά τον εντοπισμό πτώματος στο Β' Nεκροταφείο Αθηνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βρέθηκε η σορός μιας γυναίκας που έφερε τραύματα από μαχαίρι. Στο σημείο σπεύδει κλιμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών που αναμένεται να αναλάβει τις έρευνες.
Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία στον σταθμό "Άνω Πατήσια" του ΗΣΑΠ, που βρίσκεται κοντά στο Β' Νεκροταφείο Αθηνών, για περίπου δέκα λεπτά. Αστυνομικοί έκαναν έρευνες στην αποβάθρα και στη συνέχεια αποχώρησαν.  enikos.gr

*** Λαμπρός εορτασμός με αναπαράσταση για την 190ή επέτειο της ναυμαχίας του Ναυαρίνου 
Σήμερα Πέμπτη 19 και αύριο Παρασκευή 20 Οκτωβρίου  θα εορτασθεί η 190ή επέτειος της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου.
Το δε πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
  ΠΕΜΠΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Σημαιοστολισμός των δημόσιων και δημοτικών καταστημάτων, των καταστημάτων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και των οικιών και των καταστημάτων της πόλης, από το πρωί της 19ης έως το βράδυ της 20ής Οκτωβρίου.
  Ώρα 11.30 π.μ.
-Εορτασμός υπέρ θανόντων από θέρμες, κατά την περίοδο 1828-1832, στη Γιάλοβα
-Παράταξη της μπάντας και του αγήματος του Πολεμικού Ναυτικού προ του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Γιάλοβας
-Πέρας προσέλευσης Αρχών και Επισήμων στον Ιερό Ναό, 11.40 π.μ.
-Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ πεσόντων
-Κατάθεση στεφάνων από το δήμαρχο Πύλου-Νέστορος, τον εκπρόσωπο της Γαλλικής Πρεσβείας και τον εκπρόσωπο του Πολεμικού Ναυτικού
-Τήρηση ενός λεπτού σιγής
-Εθνικός Ύμνος
-Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον επίτιμο υπαρχηγό Λ.Σ., ναύαρχο Πελοπίδα Αγγελόπουλο
 Ώρα 2.00 μ.μ.
Οι σημαίες Ελλάδας, Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και Ρωσίας θα μεταφερθούν με πομπή από το Δημαρχείο στην Πλατεία Τριών Ναυάρχων, όπου θα γίνει έπαρση αυτών από το δήμαρχο Πύλου-Νέστορος, παρισταμένων των εκπροσώπων Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Ρωσίας και Αρχών του Νομού, καθώς και Στρατιωτικών Αρχών
 Ώρα 3.00 μ.μ.
-Συγκέντρωση εκπροσώπων Πρεσβειών, Α/ΓΕΝ και Δήμου Πύλου-Νέστορος στο λιμενοβραχίονα, επιβίβαση σε πλωτά μέσα και μετάβαση στα νησιά Φανάρι, Σφακτηρία και Χελωνήσι, όπου βρίσκονται αντίστοιχα τα μνημεία των Γάλλων, Ρώσων και Βρετανών πεσόντων. Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης και κατάθεση στεφάνων
 Ώρα 6.30 μ.μ.
-Εθνικοί παραδοσιακοί χοροί στην Πλατεία Τριών Ναυάρχων, από τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων της περιοχής
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Φωταγώγηση της πόλης και των πλοίων που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Πύλου.
Ώρα 09.45 π.μ.
-Παράταξη στρατιωτικών αγημάτων, μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού, μαθητών και πολιτιστικών συλλόγων στο προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
-Πέρας προσέλευσης Αρχών και Επισήμων στον Ιερό Ναό. 10:00π.μ.
Ώρα 10.15 π.μ.
 Άφιξη Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου στην Πύλο.
 Τέλεση Δοξολογίας στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πύλου, κατά την οποία θα προστή ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν:
 Μετακίνηση στρατιωτικών αγημάτων, μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού, μαθητών και πολιτιστικών συλλόγων στην Πλατεία Τριών Ναυάρχων.
 Μετά το πέρας της Δοξολογίας, μετάβαση του Ιερού Κλήρου, των επισήμων και των Στρατιωτικών Αγημάτων στην Πλατεία Τριών Ναυάρχων.
 Επιμνημόσυνη Δέηση έμπροσθεν του Μνημείου Τριών Ναυάρχων.
 Κατάθεση στεφάνων υπό των α) Εκπρόσωπο Κυβέρνησης, β) Εκπρόσωπο Βουλής, γ) Πρεσβευτών Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Ρωσίας, δ) Εκπρόσωπο Ενόπλων Δυνάμεων, ε) Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, στ) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας, ζ) Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος, θ) Δήμαρχο Μήλου, ι) Πρόεδρο Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου.
o Τήρηση ενός λεπτού σιγής.
o Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.
o Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Δ/ντη του 5ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας Δρ. Ιωάννη Μπουγά.
Ώρα 11.15 π.μ.
 Παρέλαση σχολείων, πολιτιστικών συλλόγων και στρατιωτικών τμημάτων προ των επισήμων.
Ώρα 12.00 π.μ.
 Τιμητική διάκριση Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου με το Χρυσό Μετάλλιο του Δήμου Πύλου-Νέστορος, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (ιδιαίτερες προσκλήσεις).
Ώρα 13.30 π.μ.
 Παράθεση γεύματος από την Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας και τον Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος στους επίσημους προσκεκλημένους (ιδιαίτερες προσκλήσεις).
Ώρα 17.40 π.μ.
 Υποστολή σημαιών με τη συμμετοχή τιμητικού στρατιωτικού αγήματος και μεταφορά αυτών στο Δημαρχείο.
Ώρα 20.00 π.μ.
 Αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου και καύση πυροτεχνημάτων στο Παλαιό Λιμάνι.
Εθιμοτυπικές επισκέψεις στο δήμαρχο Πύλου-Νέστορος
Οι καθιερωμένες εθιμοτυπικές επισκέψεις στο δήμαρχο Πύλου-Νέστορος πραγματοποιήθηκαν χθες.
Ο κ. Σεργκέι Λουτσένκο, αρχηγός του ρωσικού αρματαγωγού «AZOV», το οποίο βρίσκεται στην Πύλο από χθες το πρωί, προκειμένου να λάβει μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 190ή επέτειο της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, επισκέφτηκε τον κ. Καφαντάρη στο γραφείο του. Στη συνάντηση αντάλλαξαν συμβολικά δώρα φιλίας και συνεργασίας και αναφέρθηκαν στην άψογη συνεργασία και οργάνωση των εκδηλώσεων. Μάλιστα, ο κ. Καφαντάρης στο πρόσφατο ταξίδι του στο AZOV της Ρωσίας για την υπογραφή του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης, είχε επισκεφθεί το ρωσικό αρματαγωγό πλοίο, προσκαλώντας τον κυβερνήτη να συμμετάσχουν στις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις.
Ο δε αρχηγός προσκάλεσε και επίσημα το δήμαρχο στη δεξίωση που θα πραγματοποιήσουν στο πλοίο αύριο το απόγευμα, ενώ ο δήμαρχος ευχαρίστησε τη ρωσική αποστολή για την αδιάκοπη παρουσία στις εκδηλώσεις για τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, η οποία επιβεβαιώνει τις πολύ καλές σχέσεις των δύο χωρών.
Εν συνεχεία επισκέφτηκε το γραφείο του δημάρχου ο κυβερνήτης της Φρεγάτας «Ναυαρίνον», η οποία επίσης ναυλοχεί στο λιμάνι της Πύλου από χθες, προκειμένου να αποδοθούν οι δέουσες τιμές στις επετειακές εκδηλώσεις, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Ο αντιπλοίαρχος Ε. Ζουμπούλης ΠΝ εξέφρασε τις καλύτερες εντυπώσεις για την πόλη της Πύλου και τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή.
Τέλος, ο δήμαρχος αναφέρθηκε στην ιδιάζουσα σημασία της συγκεκριμένης επετείου, καθώς υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την εθνική μας ανεξαρτησία.

***  Ανάδοχος για παρεμβάσεις σε Αύρας και Ηρώων 
Η παρέμβαση που εδώ και χρόνια αποτελούσε αίτημα πολλών δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι με ερωτήσεις τους αναδείκνυαν το πρόβλημα, η κατασκευή δηλαδή πεζοδρομίου στην Αύρας, ώστε οι πεζοί να κινούνται με ασφάλεια προς τη θάλασσα αντί να κινδυνεύουν να παρασυρθούν από τα αυτοκίνητα επειδή περπατούν στο οδόστρωμα, αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου χθες το μεσημέρι επικύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την ανάδειξη του αναδόχου που θα κατασκευάσει πεζοδρόμια και θα εγκαταστήσει φωτισμό σε τμήματα της Αύρας, αλλά και των οδών Ηρώων και Ποσειδώνος, στην Παραλία της Καλαμάτας. Ανάδοχος είναι η εταιρεία ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ που πρόσφερε έκπτωση ύψους 59,43%, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου είναι 900.000 ευρώ.
Η μελέτη ανάπλασης αφορά στην ανακατασκευή των πεζοδρομίων των οδών Ηρώων και Αύρας από το ύψος της Κρήτης μέχρι την οδό Ναυαρίνου, μήκους περίπου 370 μέτρων.
Σκοπός της μελέτης είναι πρωτίστως η διευθέτηση του κυμαινόμενου σήμερα πλάτους των δρόμων, σε δρόμους και πάλι διπλής κατεύθυνσης, σταθερού όμως πλάτους ανά λωρίδα κατεύθυνσης, 6,40 μέτρων για την Αύρας και 7,00 μέτρων για την Ηρώων αντίστοιχα, με μικρή μετατόπιση των υφιστάμενων αξόνων.
Συγχρόνως, δημιουργούνται πεζοδρόμια, κι αυτά κυμαινόμενου πλάτους, αλλά σαφώς μεγαλύτερα από τα σημερινά και με καινούργια υλικά επιστρώσεων (λείο βιομηχανικό δάπεδο με εμφανείς αρμούς στις μεγάλες επιφάνειες και ζώνες πλάτους 80 εκ. από έγχρωμες πλάκες τσιμέντου, επαναλαμβανόμενες ανά τακτά διαστήματα).
Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και η προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας του πεζόδρομου Ποσειδώνος, στη μαρίνα Καλαμάτας, η οποία πραγματοποιείται με μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις, που αφορούν στη βελτίωση του υπάρχοντος φωτισμού του πεζόδρομου με φώτα νέας τεχνολογίας (LED), στην αντικατάσταση των φθαρμένων πλακών επίστρωσης σε διάφορα σημεία του δρόμου, αλλά και στη σύνδεση του παραπάνω πεζόδρομου με την οδό Σαλαμίνος, με τη δημιουργία ενός πεζόδρομου πλάτους 5,0 μέτρων και μήκους 45 μέτρων, που περνά μπροστά από τα καταστήματα εστίασης «Λιμένι» και «Mangiona». Α.Π.

~ Τα  δικά μας βίντεο για σήμερα :
1~ο Κυριάκος  Βελόπουλος στον ΣΚΑΥ από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ   18-10-2017:
https://youtu.be/3Mkdr7d7QuM  .-
~Πύραυλο ZICRON υπερηχητικό  Ρωσίας 2017:
https://youtu.be/QUIB-aGtQcQ  .-
~Ισλαμική  υστερία  2017 σε Ευρωπαϊκές χώρες :
https://youtu.be/K47IiZfFuk4  .-
~*N. TRAΜBS- Α. ΤΣΙΠΡΑΣ Λ. Οίκος -1- 17/10/2017: https://youtu.be/CVGrGnxIK_I   .-
5~*Α .Τσίπρας  - Ν. Τράμπ στο Λ. ΟΊΚΟ  Η.Π.Α.  17/10/2 17 -2- :https://youtu.be/o6HNWsuQqiw   .-
~ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ 1 :
https://youtu.be/pxf-4UDJNJU  .-
~ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ 2:
https://youtu.be/DbarVU3_yyE  .-
~ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ 3:
https://youtu.be/Gw6rr30Fsog  .-
~ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ 4:
https://youtu.be/XmZioiJDICM   .-
10~* Ανατρεπτικό δελτίο  -1-  17/10/2017 :
https://youtu.be/E78N6fm3lO8   .-
~Ανατρεπτικό δελτίο  -2-  17/10/2017:
https://youtu.be/CGJYRhBiYN4   .-
12~Ανατρεπτικό δελτίο  -3-   17/10/2017:
https://youtu.be/gOax6y5akaA  .-

 *** ΤΕΙ Πελοποννήσου: Πετρόπουλος, Γεωργόπουλος και Σταθάς οι Αντιπρυτάνεις 
Αύριο η εκλογή Πρύτανη
Εκλογές για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης του Ιδρύματος πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Καλαμάτας
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων δεν εκλέχθηκε Πρύτανης κάτι που θα γίνει αύριο, αφού θα στηθεί ξανά κάλπη ανάμεσα στην Ευγενία Μπιτσάνη και τον Ιωάννη Καπόλο.
Από την άλλη μετά τη σημερινή εκλογική διαδικασία προέκυψαν οι 3 Αντιπρυτάνεις που είναι ο καθηγητής Γεωργόπουλος Ευστράτιος, ο αναπληρωτής καθηγητής Πετρόπουλος Δημήτριος και ο καθηγητής Σταθάς Γεώργιος.
Nα σημειωθεί ότι δικαίωμα στην ψηφοφορία είχαν 55 μέλη ΔΕΠ (καθηγητές), καθώς και με διαφορετική βαρύτητα 56 μέλη του Διοικητικού Προσωπικού και 23 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού.
Υποψήφιοι για τη θέση του πρύτανη ήταν ο καθηγητής Καπόλος Ιωάννης, ο καθηγητής Καραμουσαντάς Δημήτριος, καθώς και η καθηγήτρια Μπιτσάνη Ευγενία.
Για τις θέσεις των αντιπρυτάνεων υποψήφιοι ήταν ο καθηγητής Γεωργόπουλος Ευστράτιος, ο αναπληρωτής καθηγητής Πετρόπουλος Δημήτριος, ο αναπληρωτής καθηγητής Σπηλιόπουλος Οδυσσέας και ο καθηγητής Σταθάς Γεώργιος.  Π.Μπ.

***  Εκδόθηκε δεκαετής διάταξη καυσοξύλευσης για το Δασαρχείο Καλαμάτας 
Η δεκαετής διάταξη καυσοξύλευσης για την περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καλαμάτας υπογράφηκε από το δασάρχη Καλαμάτας, Σπύρο Κατσίποδα.
Η καυσοξύλευση αφορά στην κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Καλαμάτας από φέτος έως και το 2026, εκτός αν δημιουργηθούν άλλες έκτακτες συνθήκες και ανάγκες, οπότε και θα υπάρξει νέα ρύθμιση.
  Για δέκα χρόνια
Ως περίοδος καυσοξύλευσης για όλη την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Καλαμάτας ορίζεται το διάστημα από 20 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου κάθε έτους. Αιτήσεις θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Δασαρχείου Καλαμάτας στην οδό Ύδρας 5, ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή στο fax 2721094955, αποκλειστικά κάθε χρόνο μέχρι 15 Οκτωβρίου. Μετά την ημερομηνία αυτή αιτήσεις δε γίνονται δεκτές και όσες αποστέλλονται, θα απορρίπτονται σιωπηρώς και θα αρχειοθετούνται.
Απαιτούμενο δικαιολογητικό που θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται μαζί με την αίτηση είναι η βεβαίωση της μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.
Η καυσοξύλευση αφορά όλους τους μόνιμους κατοίκους των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων, στα διοικητικά όρια των οποίων, υπάρχουν δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, ικανά να δώσουν καύσιμη ύλη.
Κάθε οικογένεια μπορεί να καταθέσει μία αίτηση.
  Εγκρίσεις
Η ποσότητα των καυσοξύλων που θα εγκρίνεται προς συλλογή θα διαμορφώνεται κάθε χρόνο και θα εξαρτάται από το πλήθος των αιτήσεων, από τις διαθέσιμες ποσότητες και από τυχόν ειδικές συνθήκες που θα παρουσιάζονται κατά περιοχή και οι οποίες θα μπορούν να οδηγήσουν και στην απαγόρευση της καυσοξύλευσης.
Στο δημόσιο δάσος ανατολικού και δυτικού Ταϋγέτου και στο δημόσιο δάσος Βασιλικής Ταϋγέτου η καυσοξύλευση αφορά ξηρά και κατακείμενα δέντρα, καθώς και υπολείμματα υλοτομιών.
Στα υπόλοιπα δάση και δασικές εκτάσεις η καυσοξύλευση αφορά ξηρά, κατακείμενα δέντρα, καθώς και καύσιμη ύλη προερχόμενη από αραιώσεις, εξυγιάνσεις και ανορθώσεις.
Η καυσοξύλευση θα γίνεται μετά την έκδοση της σχετικής έγκρισης από το Δασαρχείο, υποχρεωτικά έπειτα από συνεννόηση και παρουσία δασικού υπαλλήλου. Οποιαδήποτε ποσότητα καυσοξύλων μεταφέρεται χωρίς θεωρημένη και εξελεγμένη έγκριση θα κατάσχεται μαζί με το μεταφορικό μέσο και ο κάτοχος θα μηνύεται.
Η κάθε έγκριση είναι προσωπική, μοναδική για την τρέχουσα χειμερινή περίοδο και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο χώρο (περιοχή ή θέση), χρόνο (περίοδο υλοτομίας ή συλλογής), δασοπονικό είδος και ποσότητα δασικών προϊόντων.
Η συλλεγόμενη ποσότητα καυσοξύλων προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των ατομικών αναγκών του δικαιούχου, απαγορευομένης αυστηρά της εμπορίας καθώς και της μεταφοράς της, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου στον οποίο υπάγεται το δάσος ή η δασική έκταση απ’ όπου πραγματοποιήθηκε η καυσοξύλευση.
Η αλλαγή χρήσης (καθαρισμός) των εκτάσεων που αναγνωρίσθηκαν ως ιδιωτικές και μη υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, γίνεται υποχρεωτικά μετά την έκδοση σχετικής άδειας υλοτομίας από το Δασαρχείο, η οποία θα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, ανεξαρτήτως εάν θα παραχθούν δασικά προϊόντα ή όχι.
Καυσόξυλα που συλλέγονται ή μεταφέρονται χωρίς την τήρηση της διαδικασίας, όπως προβλέπεται σε αυτή τη διάταξη, θεωρούνται παράνομα και κατάσχονται, καθώς και τα μεταφορικά μέσα, και οι υπαίτιοι διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες δασικές διατάξεις. 

***  Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος στα μικρά χωριά 
Τη βούληση του υπουργείου Οικονομικών να εξεύρει την πλέον δίκαιη λύση, ώστε να μην καταβάλλουν τέλος επιτηδεύματος οι κάτοικοι των χωριών με πληθυσμό έως 500 άτομα, επανέλαβε η υφυπουργός, Κατερίνα Παπανάτσιου, από τη Βουλή, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση των βουλευτών της Ν.Δ., Γ. Γεωργαντά και Κ. Κατσαφάδου. Όμως, όπως δήλωσε, το υπουργείο βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της μελέτης του θέματος.
Η κα Παπανάτσιου εξήγησε ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή ο νόμος του 2011 εξαιρεί τα χωριά από το τέλος επιτηδεύματος - δεδομένου όμως ότι με την εφαρμογή του Καλλικράτη οι κοινότητες καταργήθηκαν, σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ και οι λοιπές δημόσιες υπηρεσίες αδυνατούν να δώσουν τον ορισμό για τα χωριά.
Έτσι, όπως ανέφερε η αρμόδια υφυπουργός, με βάση τα στοιχεία που θα ληφθούν από τις υπηρεσίες, και λαμβανομένης υπ’ όψιν της οικονομικής συγκυρίας, εξετάζονται όλοι οι τρόποι με στόχο τη δικαιότερη επίλυση του ζητήματος.
Καθώς δε, ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι το υπουργείο παρανομεί και ότι ο ίδιος θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, η υφυπουργός απάντησε πως το υπουργείο δεν παρανομεί, παρά εφαρμόζει επί λέξει ένα νόμο που δεν μπορεί να εφαρμοστεί αλλιώς, και κατέληξε τονίζοντας πως γίνεται προσπάθεια να βρεθεί ένας εφικτός τρόπος για να διορθωθεί ένας νόμος που εκ της διατύπωσής του καθίσταται ανεφάρμοστος.

*** Ο καιρός  σήμερα Πέμπτη στην Καλαμάτα 
Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα Πέμπτη 19/10/2017 προβλέπεται αίθριος, στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας.
Τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώνουν κατά διαστήματα. Τις πρώτες πρωινές ώρες ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός, με κάποιες σποραδικές νεφώσεις. Η ημέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγες σποραδικές νεφώσεις, κυρίως τις βραδινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 50-80%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΔ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, προς τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ, τις μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ, το απόγευμα θα εξασθενίσουν, στα 2-3 μποφόρ και τις πρώτες βραδινές ώρες θα στραφούν σε Β-ΒΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Ο κώδικας επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 2 (Μέση).
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το http://kalamata.meteoclub.gr/

***  Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό νεαρού έξω από το στρατιωτικό αεροδρόμιο (φωτογραφίες) 
 
Ένας νεαρός οδηγός μηχανής μεγάλου κυβισμού τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που συνέβη λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης έξω από το στρατιωτικό αεροδρόμιο  στην Ε.Ο. Καλαμάτας - Μεσσήνης. Σύμφωνα με πληροφορίες η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός κατέληξε στα καλάμια στο ύψος του αεροδρομίου ενώ στο ατύχημα εμπλέκετε και ένα ΙΧ αυτοκίνητο. Ο νεαρός οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο γενικό νοσοκομείο Καλαμάτας. Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχαίας της Αστυνομικής διεύθυνσης Μεσσηνίας. 

***  Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ιπταμένων στην 120 ΠΕΑ (βίντεο) 
Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ιπταμένων σχεδιάζει να δημιουργήσει στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας η Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με όσα ήδη είναι γνωστά για το θέμα, αλλά επιβεβαιώνονται και από ρεπορτάζ του Γιώργου Σιδέρη στην ΕΡΤ1. Η δε διεθνής αναγνώριση των Ελλήνων πιλότων και το χαμηλό κόστος των πτήσεων αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πολλών χωρών.
Όπως αναφέρεται, οι επιτελείς της Πολεμικής Αεροπορίας προχωρούν στη μετεξέλιξη του αεροδρομίου της Καλαμάτας σε πολυεθνικό κέντρο εκπαίδευσης ιπταμένων, άλλωστε εδώ και μια 10ετία η Ελλάδα εκπαιδεύει και Ιταλούς πιλότους.
Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει ξεκινήσει η αναζήτηση νέου εκπαιδευτικού αεροσκάφους που θ’ αντικαταστήσει το Τ-2, το οποίο έκλεισε αισίως 42 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, σ’ αυτή τη μετεξέλιξη του αεροδρομίου της Καλαμάτας θα παίξει σημαντικό ρόλο και ιδιωτική εταιρεία, η οποία πιθανότατα θα εκπαιδεύει τους νέους ιπταμένους σε σύγχρονους εξομοιωτές πτήσεων, ίσως και μαχητικών αεροσκαφών. Στις Μοίρες των εκπαιδευτικών αεροσκαφών είναι σχεδόν έτοιμοι για μια τέτοια πρόκληση.
Ένα από τα μεγάλα υπέρ στην Καλαμάτα, σύμφωνα με τις μελέτες που έχει πραγματοποιήσει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, είναι πως 285 ημέρες τον χρόνο υπάρχει ηλιοφάνεια.
Μετεγκατάσταση προβλέπεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και για άλλα σχολεία που προβλέπετε να περνούν οι νέοι ιπτάμενοι, ανάμεσα σ’ αυτά και εκείνο της διαφυγής από εχθρική ζώνη.
Καλά πληροφορημένες πηγές τονίζουν πως οι τιμές πτήσεων για τους αλλοδαπούς εκπαιδευόμενους θα είναι ιδιαίτερα ελκυστικές κι αυτό θα είναι ένα ακόμη όπλο στην ιπτάμενη φαρέτρα της Πολεμικής Αεροπορίας.
Δείτε εδώ το απόκλειστικό βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1

***  Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Ξεκινά πτήση Καλαμάτα- Βρυξέλλες 
Μια ακόμα αεροπορική σύνδεση ξεκινά στις 28 Απρλίου, που θα ενώσει την Καλαμάτα με τις Βρυξέλλες.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

***  Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών 
Μια ακόμα σύγκρουση σημειώθηκε στην οδό Αθηνών, ειδικότερα μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το πρωί της Πέμπτης.
Ο οδηγός της μηχανής διακομίστηκε τραυματισμένος με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας.


***  Δεύτερη ΒΑΣΗ στην Ελλάδα ζητούν οι ΗΠΑ! "ΠΟΥΛΑΜΕ" τη Ρωσία (ξανά) ΧΩΡΙΣ το παραμικρό κέρδος...

~ Ο στόχος των Αμερικανών είναι η Ρωσία, και η Ελλάδα δυστυχώς για άλλη μια φορά δίνει τη βοήθειά της χωρίς κανένα πραγματικό αντάλλαγμα, συνεχίζοντας την Αμερικανόδουλη μεταπολεμική παράδοση που έχει μολύνει το πολιτικό μας σύστημα.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές ένα από τα ζητήματα που συζήτησαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν η δημιουργία δεύτερης βάσεως στη χώρα μας, και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη.
Μετά τη Σούδα, η Αλεξανδρούπολη θεωρείται μείζονος σημασίας περιοχή καθώς οι ΗΠΑ από εκείνο το σημείο θα μπορούν να έχουν ένα διπλό κέρδος. Από τη μία θα μπορούν να ελέγχουν σημαντική είσοδο των Βαλκανίων, κι έτσι να θα μπορεί πιο εύκολα να αποτραπεί η Ρωσική επέκταση ενώ από την άλλη θα έχουν μια βάση πάρα πολύ κοντά στην Τουρκία με την οποία η σημερινή κυβέρνηση δεν τα πάει καθόλου καλά.
Μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι σημαντικός ενεργειακός κόμβος και ο Έβρος μπορεί να γίνει πέρασμα αγωγών. Επιπλέον, η Θράκη μας είναι κοντά στη Μέση Ανατολή κι αυτό είναι ένα μεγάλο υπέρ μας.
Το ερώτημα είναι τι κερδίζει η Ελλάδα από όλο αυτό. Κάποιος θα πει ότι με μια Αμερικανική βάση στη Θράκη οι Τούρκοι θα τολμήσουν να κάνουν λίγα, όμως εάν οι σχέσεις των δύο χωρών φτιάξουν και πάλι κανείς δεν μας εγγυάται το παραμικρό.
Για άλλη μια φορά δίνουμε τα πάντα χωρίς να λάβουμε κάποιο κέρδος, εκτός από την «καραμέλα» της ασφάλειας. Γιατί έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό που είναι επικίνδυνο και ανίδεο στα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά θέματα, που μόνο ξέρουν να δίνουν στους ξένους, χωρίς να ζητάνε...

*** ΣΟΚΑΡΕΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ στο Β ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ! Την κυνήγησε και την έσυρε νεκρή σε έναν τάφο...

~ - Στοιχεία – σοκ για την δολοφονία στο Β' Νεκροταφείο - Σήκωσε τα χέρια της για να προστατευθεί αλλά δεν τα κατάφερε - Ψυχρός ο δολοφόνος συνέχισε να την χτυπάει με το μαχαίρι στο στήθος - Έσυρε το άψυχο κορμί της σε άλλο σημείο για να κερδίσει χρόνο - Δεν έχω κανένα στοιχείο από την αστυνομία λέει ο πατέρας της 32χρονης
Ο πατέρας της 32χρονης Δώρας Ζέμπερη είπε πως δεν έχει ακόμη κανένα στοιχείο από την αστυνομία. Τα στοιχεία, ωστόσο, που έρχονται στο φως για την άγρια δολοφονία της άτυχης γυναίκας στο Β’ Νεκροταφείο είναι ανατριχιαστικά.
Η δολοφονία στο Β’ Νεκροταφείο έχει όλα τα στοιχεία ενός άγριου εγκλήματος. Ο δολοφόνος ήταν ψυχρός, ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει τη Δώρα Ζέμπερη. Και το έκανε με απάνθρωπο τρόπο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το newsit.gr η άτυχη κοπέλα αιφνιδιάστηκε. Είδε ξαφνικά μπροστά της τον δολοφόνο με το μαχαίρι.
 ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΔΩΡΑ ΖΕΜΠΕΡΗ
Ψυχρός δολοφόνος
Κανείς δεν γνωρίζει το ακριβές σημείο της μοιραίας συνάντησης. Οι έμπειροι ερευνητές της αστυνομίας θεωρούν ότι η άτυχη 32χρονη παρά τον πανικό της προσπάθησε να τρέξει μακρυά.
Δυστυχώς φαίνεται ότι ο δολοφόνος την πρόλαβε.
Η γυναίκα προσπάθησε να προφυλαχθεί από το μαχαίρι. Όταν ο δολοφόνος επιχείρησε να τη χτυπήσει εκείνη πρόταξε τα χέρια της για να προφυλαχθεί.
 ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΔΟΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
Δυστυχώς η κίνησή της αποδείχθηκε μάταιη. Ο φονιάς ήταν αποφασισμένος. Συνέχισε να τη χτυπάει με το μαχαίρι μέχρι που εκείνη σταμάτησε να αντιδρά. Τότε το μαχαίρι βρήκε το στήθος της. Ο δολοφόνος της κατάφερε θανατηφόρα τραύματα.
Η κοπέλα ξεψύχησε, όμως ο δολοφόνος δεν σταμάτησε. Για να κρύψει ίσως τα ίχνη του φονικού, για να κερδίσει χρόνο και να μπορέσει να διαφύγει φαίνεται ότι έσυρε το άψυχο κορμί της κάποια μέτρα.
 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΩΡΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
Μέχρι να αποκαλυφθεί το άγριο έγκλημα ο φονιά είχε καταφέρει να απομακρυνθεί. Παρά τις έρευνες των αστυνομικών στην περιοχή δεν εντοπίστηκε κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στην ταυτότητά του. Κανείς δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, κανείς δεν είδε κάποια ύποπτη κίνηση.
 ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Θ. ΠΑΝΟΥ για το newsit

***  Σας το είχαμε πει! Ο ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ μπήκε κι επισήμως στα ΣΧΟΛΕΙΑ...

~ Αηδία και αποτροπιασμό για την κατάντια του Δυτικού «πολιτισμού» προκαλεί η είδηση από τις ΗΠΑ σχετικά με το τι διδάσκονται τα μικρά παιδιά με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.
Από την είδηση που μας έρχεται από την Καλιφόρνια, φαίνεται ότι ήρθε η απόδειξη για τα όσα σας λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό σχετικά με τη διδασκαλία του σατανισμού στο Αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα (βλ. ΕΔΩ σχετικό θέμα).
Όπως βλέπετε και στην παραπάνω φωτογραφία σε ένα «επιμορφωτικό» πρόγραμμα με το όνομα «Drag Queen Story» μια γυναίκα διάβασε στα μικρά παιδιά ιστορίες για την εξοικείωση των παιδιών με την κοινότητα των ομοφυλοφίλων ντυμένη... Σατανάς.
Φυσικά δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση ότι το πρόγραμμα αυτό ήταν μία ιδέα την γυναίκας του πρώην Αμερικανού Προέδρου, Μπάρακ Ομπάμα, η Μισέλ Ομπάμα.
Το θλιβερό είναι ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς την παραμικρή αντίδραση από την Αμερικανική εκκλησία, κι όλα αυτά τα τραυματικά προπαγανδιστικά εγκλήματα κατά των νέων Αμερικανών γίνονται με τις ευλογίες όλων.
Μην σας φανεί περίεργο αν σε λίγα χρόνια δούμε ίδιες εικόνες και στη χώρα μας. Κοντά είναι...

***  Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ! Σε ένα βράχο πενήντα μέτρων πάνω από τις ανατολικές ακτές του Αγίου Όρους στέκεται αγέρωχη...

~ Σε ένα βράχο πενήντα μέτρων πάνω από τις ανατολικές ακτές του Αγίου Όρους στέκεται αγέρωχη και όμορφη δίπλα στα θάλασσα, η Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, η οποία είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος τιμάται ιδιαίτερα στο Άγιο Όρος.
Η μονή είναι κτισμένη ανάμεσα από τη Μονή Ιβήρων και τη Μονή Παντοκράτορος.

 
Σχετικά με την ίδρυση της και την ονομασία της υπάρχουν πολλοί και διάφοροι θρύλοι, οι οποίοι όμως δεν έχουν ιστορικά αποδειχθεί. Ένας από αυτούς συνδέει το όνομα της μονής με τους κτήτορες της Σταύρο και Νικήτα, ένας άλλος με τον αξιωματικό του αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή Νικηφόρο Σταυρονικήτα, ο οποίος αργότερα έγινε ηγούμενος της Μονής. Ένα έγγραφο του 1012, επιβεβαιώνει τη ύπαρξη ενός Κελιού το 10ο αιώνα. Ένα άλλο έγγραφο του 1153 αναφέρει το Κελί Σταυρονικήτα.
Το Καθολικό κτίστηκε το 1527 και το εσωτερικό του αγιογραφήθηκε το 1546 από το φημισμένο ζωγράφο της Κρητικής Σχολής Θεοφάνη, με αγιογραφίες που θεωρούνται από τις πιο θαυμαστές του Αγίου Όρους. Χάρη σε γενναιόδωρη προσφορά του βοεβόδα της Βλαχίας Κατακουζηνού, κτίστηκε την ίδια περίοδο το επιβλητικό υδραγωγείο που διευκόλυνε την παροχή νερού στη μονή.

Οι πλουσιοπάροχες χρηματοδοτήσεις των τσάρων της Ρωσίας στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα πρόσφεραν αξιόλογη υποστήριξη και ελπίδα στη Μονή Σταυρονικήτα. Ρώσοι μοναχοί εγκαταστάθηκαν στα κελιά της μονής και η προσφορά τους στην αναγέννηση της μοναστικού βίου ήταν ουσιαστική.
Η κατάσταση όμως στη δεκαετία του 1960 ήταν δραματική, καθώς απέμεναν μόνο έντεκα υπερήλικες μοναχοί. Σαν από θαύμα, το 1968, η ανανεωμένη και ενδυναμωμένη αδελφότητα επάνδρωσε τη μονή και αποφάσισε να επανέλθει στους αυστηρούς πνευματικούς κοινοβιακούς κανόνες.
Στην Τράπεζα βρίσκονται πολλές σημαντικές τοιχογραφίες που επίσης αποδίδονται στην Κρητική Σχολή. Στο σκευοφυλάκιο βρίσκονται ιερά λείψανα, πολύτιμα λειτουργικά σκεύη και άμφια, η χρυσοκέντητη εικόνα του Αγίου Νικολάου, και αρκετές φορητές εικόνες, η σπουδαιότερη των οποίων είναι η ψηφιδωτή του Αγίου Νικολάου.
 Η ιερή ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Νικολάου
Το σημαντικότερο κειμήλιο στο Καθολικό είναι η ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Νικολάου του 14ου αιώνα, η οποία ήταν στο βυθό της θάλασσας για αιώνες. Μια μέρα, μερικοί ψαράδες την ανέσυραν και την πρόσφεραν στους μονάχους. Όμως σε μια σχισμή στο μέτωπο του Αγίου είχε εγκατασταθεί ένα στρείδι που θεωρήθηκε σημάδι των θαυματουργών δυνάμεων της εικόνας και έτσι, ονομάστηκε Άγιος Νικόλαος ο Στρειδάς. Το στρείδι διατηρείται ως ιερό κειμήλιο.  Monastiria.gr

*** Κορυφαία κυβερνητική πηγή για τα F-16! Η αλήθεια για το κόστος της συμφωνίας...

~  Του Θανάση Κ.Τσίτσα
Λίγο πριν αναχωρήσει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από την Ουάσιγκτον για τις Βρυξέλλες, υψηλά ιστάμενη κυβερνητική πηγή τοποθετήθηκε για μια σειρά θεμάτων όπως ο εκσυγχρονισμός των F-16, το ΔΝΤ, τις ξένες επενδύσεις, το κοινωνικό μέρισμα, την Τουρκία και τη Σούδα.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ F-16
«Ο πρωθυπουργός είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να ενημερώσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Βέβαια θα προτιμούσε πρώτα να τον ρωτούν και μετά να βγάζουν ανακοινώσεις γιατί οδηγούνται σε αυτοδιαψεύσεις. Δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική δύναμη που να αμφισβητήσει την αναγκαιότητα να εκσυγχρονιστεί ο στόλος των F-16. Αν δεν συμβεί θα έχουμε έναν στόλο που δεν θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ΠΑ. Αν η αντιπολίτευση ζητήσει συζήτηση, τότε ο πρωθυπουργός είναι στην διάθεση τους.
Για το κόστος δεν υπάρχει κάποια συμφωνία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια συζήτηση με την αμερικανική πλευρά, που συζητάμε να δαπανήσουμε 1,1 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας για τον εκσυγχρονισμό 85-90 αεροσκαφών. Από τα συνολικά 2,4 δισ. ευρώ, το 1,1 είναι καθαρό κόστος που θα επιβαρυνθούμε σε βάθος δεκαετίας. Το υπόλοιπο είναι φόροι και αντισταθμιστικά που αναλαμβάνει η άλλη πλευρά.
  Θεωρώ ότι η αντιπολίτευση υπέπεσε σε διπλή γκάφα: Βγήκε εχθρικά απέναντι σε κάτι το οποίο, αν είχαν ρωτήσει τους αρμόδιους, θα τους έλεγαν ότι συζητείται εδώ και χρόνια. Η τελική συμφωνία θα είναι μπροστά μας περίπου την άνοιξη του 2018. Μιλάμε για μια συμφωνία που θα ξεκινήσει όταν θα έχουμε βγει από τα μνημόνια και θα αφορά 110 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Η Ελλάδα δεν μπαίνει σε μια κούρσα εξοπλισμών».
ΓΙΑ ΤΟ ΔΝΤ
«Η αλλαγή στάσης του ΔΝΤ εν πολλοίς οφείλεται στο γεγονός ότι η ίδια η ζωή έχει διαψεύσει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα τις προβλέψεις του Ταμείου. Συνεπώς θα πρέπει να φροντίσει και το ίδιο από μια στιγμή και μετά την αξιοπιστία του. Και δεδομένου ότι η οικονομία αποκτά ρυθμούς ανάπτυξης, ότι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο που διασφαλίζεται ότι θα πιάσουμε τους δημοσιονομικούς στόχους δεν έχουν κανέναν λόγο να επιμένουν σε προβλέψεις ή απαιτήσεις που διαψεύδονται.
Αντιθέτως, ακριβώς επειδή υπάρχει όλη αυτή η προϊστορία των λαθεμένων προβλέψεων και για λόγους αξιοπιστίας, νομίζω θα επιμείνει να κερδίσει κάτι σημαντικό για να ανακτήσει την αξιοπιστία του κι αυτό νομίζω είναι το θέμα του χρέους.
Στο ΔΝΤ έχουν αποφασιστικότητα στο ότι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση από την ευρωπαϊκή πλευρά να μην τραβήξει τη συζήτηση. Οι εξελίξεις, το παράθυρο ευκαιρίας που ανοίγεται μπροστά μας έχει ως ορίζοντα αφετηρίας τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία και ορίζοντα τερματισμού το τέλος του Φλεβάρη.
Θετική έκπληξη έκανε το γεγονός ότι η αμερικανική κυβέρνηση, όπως είχε κάνει και η προηγούμενη. Επιμένει στην ανάγκη και την υποστηρίζει να υπάρξουν περαιτέρω μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, γιατί η αρχική εντύπωση που μας είχε δοθεί είναι ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν εμπλέκεται τόσο ενεργά και δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το θέμα του χρέους. Ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικός ο Τραμπ στο θέμα του χρέους» .
ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από Αμερικανούς επιχειρηματίες σε πολλούς τομείς όπως real estate, τουρισμός, ενέργεια, τραπεζικός τομέας. Πολύ ενδιαφέρον σε ότι αφορά την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Η εικόνα του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι ο επιχειρηματικός κόσμος θεωρεί ότι αυτό που συμβαίνει είναι μια φυσική εξέλιξη που άργησε να συμβεί.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
«Το ακριβές ποσό θα μπορέσουμε να το προσδιορίσουμε προς το τέλος Νοεμβρίου όταν έχουμε την πλήρη εικόνα για το υπερπλεόνασμα. Η εκτίμηση μας είναι ότι θα είναι περίπου κοντά στο 1 δισ. ευρώ. Θα κατευθυνθεί σ’ αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη και με εισοδηματικά κριτήρια. Οι θεσμοί είναι ενήμεροι. Αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει ήδη με τους θεσμούς».
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΠΑ
Ο πρωθυπουργός εισέπραξε κατανόηση και αναγνώριση για τα εθνικά θέματα. Το αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση μένει να το δούμε. Εμείς πάντως καταθέσαμε την πρόθεση μας να ξεκινήσει νέος γύρος συνομιλιών, να μην σταματήσουν οι συνομιλίες και θέλουμε να ήμαστε σε διαρκή διάλογο με την τουρκική πλευρά.
ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
«Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανέμενε μια πιο τολμηρή τοποθέτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Το ενδιαφέρον του Μεγάρου Μαξίμου είναι περισσότερο να αντιληφθούν την αναγκαιότητα να τηρηθούν οι ισορροπίες, από το να έβγαινε ο Τραμπ να πει μια πιο τολμηρή ατάκα. Σκοπός του ταξιδιού δεν ήταν να φτιάξουμε μέτωπο με την Τουρκία, αλλά να πείσουμε».
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΔΑ
«Δεν υπήρξε αντικείμενο συζήτησης για την Σούδα πέραν του ότι υπήρξε αναφορά στην αξία της, την σημασία της και στις πολύ ουσιαστικές διευκολύνσεις που δίνονται εκεί για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Δεν ξέρω γιατί περιστράφηκε η συζήτηση γύρω από αυτό ζήτημα. Η Σούδα δεν αποτέλεσε αντικειμένου εκτεταμένου ενδιαφέροντος στις ΗΠΑ». Πηγή: real.gr

***  ΧΟΛΕΡΑ στο ΕΛΕΝΑ; Συμπτώματα, Θεραπεία και Μετάδοση...

Τι είναι η χολέρα
 Η χολέρα προκαλεί πολύ σοβαρά επεισόδια διάρροιας και εμετού. Η αιτία της χολέρας είναι οι τοξίνες που εκκρίνονται από το βακτήριο Vibrio cholerae. Στο μικροσκόπιο αυτά τα βακτήρια εμφανίζονται καμπύλα (σε σχήμα όπως το κόμμα ως σημείο στίξης) και έχουν αρνητική κηλίδα Gram. Η νόσος προκαλεί σοβαρή απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών από το σώμα λόγω του εμετού και της εκτεταμένης διάρροιας. Λιγότερο συχνά, μερικοί μολυσμένοι άνθρωποι έχουν λίγα ή καθόλου συμπτώματα. Αν τα υγρά και οι ηλεκτρολύτες δεν αποκατασταθούν στο άτομο, ενδέχεται να εμφανιστούν πιο σοβαρά συμπτώματα. Τέτοια είναι η αφυδάτωση και το σοκ. Μάλιστα εμφανίζονται γρήγορα, περίπου μέσα σε 12-48 ώρες. Ο θάνατος εμφανίζεται σε περίπου 15% -20% των ασθενών που εμφανίζουν σοβαρά συμπτώματα.
 Είναι η μεταδοτική χολέρα;
 Η χολέρα είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Μπορεί να μεταφερθεί σε άτομο από μολυσμένα κόπρανα. Συγκεκριμένα, σωματίδια κοπράνων εισέρχονται στο στόμα από νερό, ή τροφή, που έχει μολυνθεί με το βακτήριο Vibrio cholerae. Οι μικρο-οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν και σε αλμυρά νερά. Επίσης, μπορούν να μολύνουν ανθρώπους και άλλους οργανισμούς με τους οποίους έρχονται σε επαφή, ή κολυμπούν στο νερό.
 Ποια είναι τα συμπτώματα και η περίοδος επώασης για την χολέρα;
  ~ Η χρονική περίοδος από την έκθεση στο βακτήριο, έως την εμφάνιση των συμπτωμάτων ονομάζεται περίοδος επώασης. Αυτή είναι σχετικά μικρή για τη νόσο, κυμαινόμενη από περίπου 12 ώρες έως πέντε ημέρες. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναπτύσσουν συμπτώματα υδαρής διάρροιας με συχνές κινήσεις του εντέρου.
 Τα πιο σοβαρά συμπτώματα περιλαμβάνουν:
 Συχνό εμετό
Γρήγορο καρδιακό ρυθμό
Ξηρούς βλεννογόνους
Μυϊκές κράμπες
Γενικευμένη ανησυχία
Δίψα
Απώλεια ελαστικότητας του δέρματος
Χαμηλή αρτηριακή πίεση
Καθώς τα συμπτώματα προχωρούν, ορισμένοι ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν νεφρική ανεπάρκεια ή/και σοκ. Η ανίχνευση της χολέρας είναι απλή. Γίνεται με τον έλεγχο δείγματος κοπράνων με μια ειδική ράβδο μέτρησης. Η μικροσκοπική εξέταση της υδαρής διάρροιας για το χαρακτηριστικό βακτήριο μπορεί να είναι χρήσιμη. Η επακόλουθη καλλιέργεια των οργανισμών από δείγματα κοπράνων θα επιβεβαιώσει την προκαταρκτική δοκιμαστική ράβδο και την μικροσκοπική ταυτοποίηση.
 Πώς εξαπλώνεται η χολέρα;
 Η χολέρα διαχέεται με πολλούς τρόπους. Τα βακτήρια χολέρας μπορούν να επιβιώσουν σε περιοχές εκτός του σώματος και μπορούν εύκολα να μολύνουν πηγές νερού και τρόφιμα. Επιπλέον, τα άτομα με τη νόσο παράγουν μεγάλους αριθμούς βακτηρίων Vibrio στα κόπρανα τους που μπορούν να μολύνουν άλλους ανθρώπους. Μολύνουν, επίσης, ρούχα, κλινοσκεπάσματα και πολλά άλλα αντικείμενα στο σπίτι. Η συνηθισμένη εξάπλωση των βακτηρίων Vibrio cholerae είναι από μολυσμένα σωματίδια κοπράνων, που εισέρχονται στο στόμα.
 Πότε τελειώνει η μεταδοτική περίοδος για την χολέρα;
 Ένα άτομο δεν είναι πλέον μεταδοτικό για την χολέρα, όταν δεν έχει πλέον συμπτώματα χολέρας. Επίσης θα πρέπει να μην υπάρχουν ανιχνεύσιμα βακτήρια Vibrio στα κόπρανα του. Η χολέρα, γενικά, συνήθως διαρκεί περίπου μία εβδομάδα, εκτός εάν εμφανιστούν σοβαρά συμπτώματα. Παρόλο που ένα άτομο μπορεί να μην είναι πλέον μεταδοτικό, η λοίμωξη δεν παρέχει επαρκή ανοσία για να αποτρέψει το άτομο από το ξανακολλήσει χολέρα.
 Ποια είναι η θεραπεία για την χολέρα;
 Η στοματική, ή ενδοφλέβια ενυδάτωση αποτελεί τον πυρήνα της θεραπείας της χολέρας.
Σε συνδυασμό με την ενυδάτωση, συνιστάται θεραπεία με αντιβιοτικά για τους σοβαρά ασθενείς. Συνιστάται ιδιαίτερα σε ασθενείς που έχουν υποστεί σοβαρή, ή μέτρια αφυδάτωση και συνεχίζουν να έχουν πολύ συχνές κινήσεις εντέρου κατά τη διάρκεια της θεραπείας επανυδάτωσης. Η θεραπεία με αντιβιοτικά συνιστάται επίσης σε όλους τους νοσηλευόμενους ασθενείς.
Στις περισσότερες χώρες, η δοξυκυκλίνη συνιστάται ως θεραπεία πρώτης γραμμής για ενήλικες. Η αζιθρομυκίνη συνιστάται ως θεραπεία πρώτης γραμμής για παιδιά και έγκυες γυναίκες.
Καμία από τις κατευθυντήριες γραμμές δεν συνιστά αντιβιοτικά ως προφύλαξη για την πρόληψη της χολέρας. Όλοι οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα αντιβιοτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την επιθετική ενυδάτωση.
Πότε πρέπει κάποιος να αναζητήσει ιατρική περίθαλψη για την χολέρα;
Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να έχει εκτεθεί στο βακτήριο, ειδικά αν έχει τα πρώτα συμπτώματα της νόσου, θα πρέπει να αναζητήσει ιατρική περίθαλψη. Μην περιμένετε μέχρι να γίνουν σοβαρότερα συμπτώματα. Όσο νωρίτερα αναπληρωθούν τα χαμένα υγρά και ηλεκτρολύτες, τόσο πιθανότερο είναι να μην αναπτύξουν σοβαρά συμπτώματα.
 https://www.medicinenet.com
 https://www.cdc.gov


*** Αθλητική ενημέρωση :

***  Για το  Champions League σήμερα 18-10-2017 για την 3η αγωνιστική :


1 .- Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός  3-1 , (1-0) .- ^
Ο Ολυμπιακός στάθηκε όρθιος παρά την ήττα από την ΜπαρτσελόναΈχασε με 3-1 στο Καμπ Νου
Τα γκολ : Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν χάρη στο αυτογκόλ που σημείωσε στο 18' ο Νικολάου, την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μέσι (έφτασε τα 100 γκολ στη διοργάνωση) στο 62' και το διαγώνιο σουτ του Ντίνιε στο 65', ενώ για τον Ολυμπιακό μείωσε ο Νικολάου με κεφαλιά στο 90'.
~  Η Μπαρτσελόνα αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 43' λόγω αποβολής (δεύτερη κίτρινη κάρτα) του κεντρικού αμυντικού της, Ζεράρ Πικέ.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γουίλιαμ Κόλουμ (Σκωτία)
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 42' Πικέ (2η κίτρινη)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ρομαό, Νικολάου, Ελαμπντελαουί
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Ερνέστο Βαλβέρδε): Τερ Στέγκεν, Σέρτζι Ρομπέρτο, Πικέ, Ουμτιτί, Ντίνιε, Μπουσκέτς (80' Αντρέ Γκόμες), Ινιέστα (67' Ράκιτιτς), Ντεουλοφέου (46' Μασεράνο), Παουλίνιο, Μέσι, Σουάρες.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάκης Λεμονής): Προτό, Ελαμπντελαουί, Κούτρης, Μποτία, Νικολάου, Ρομαό, Ζιλέ (55' Τζούρτζεβιτς), Ζντιέλαρ, Ανδρούτσος, Καρσελά (65' Πάρντο), Οτζίτζα (72' Φορτούνης).
2 .- Καραμπάγκ - Ατλέτικο Μαδρίτης  0-0 .- ^
3 .- Άντερλεχτ - Παρί Σεν Ζερμέν  0-4 ,(0-2) .- ^
4 .- Μπάγερν Μονάχου - Σέλτικ  3-0 , (2-0) .- ^
5 .- Τσέλσι - Ρόμα   3-3 ,(2-1) .- ^
6 .- Γιουβέντους - Σπόρτινγκ   2-1  ,(1-1) .- ^
7 .- Καραμπάχ-Αθλέτικο Μανδρ.  0-0 .- ^  .-
8 .- ΤΣΣΚΑ Μόσχας -Βασιλεία  0-2 , (0-1) .- ^
*** ΧΘΕΣ ..Τρίτη 17-10-2017 :
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία)-Σεβίλη (Ισπανία) 5-1
(18΄,90΄ Πρόμες, 58΄ Μελγκαρέχο, 67΄ Γκλουσάκοφ, 74΄ Λουίς Αντριάνο - 31΄ Κιάερ
 Μάριμπορ (Σλοβενία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-7
(4΄,54΄ Φιρμίνο, 13΄ Κουτίνιο, 20΄,40΄ Σαλάχ, 86΄ Τσαμπερλέιν, 90΄ Άρνολντ)
6ος ΟΜΙΛΟΣ Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία) 2-1
(9΄ Στέρλινγκ, 13΄ Γκάμπριελ Ζεσούς - 73΄πεν. Ντιαβαρά)
Φέγενορντ (Ολλανδία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 1-2
(7΄ Μπερχάους - 24΄,54΄ Μπερνάρ)
7ος ΟΜΙΛΟΣ Μονακό (Γαλλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 1-2
(30΄ Φαλκάο - 34΄,55΄ Τοσούν)
Λειψία (Γερμανία)-Πόρτο (Πορτογαλία) 3-2
(8΄ Ορμπάν, 38΄ Φόρσμπεργκ, 41΄ Ογκουστέν - 18΄ Αμπουμπακάρ, 44΄ Μαρκάνο)
8ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΕΛ (Κύπρος)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-1
(62΄ Ποτέ - 67΄ Παπασταθόπουλος)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Τότεναμ (Αγγλία) 1-1
(43΄πεν. Ρονάλντο - 28΄αυτ. Βαράν

***  Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League: 1ος ΟΜΙΛΟΣ
 ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)-Βασιλεία (Ελβετία) 0-2
(29΄ Τσάκα, 90΄ Ομπερλίν)    
Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 0-1
(64΄ Ράσφορντ)
Η βαθμολογία
Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μάντσεστερ Γ. 3 3-0-0 8-1 9
Βασιλεία 3 2-0-1 7-3 6
ΤΣΣΚΑ Μόσχας 3 1-0-2 3-7 3
Μπενφίκα 3 0-0-3 1-8 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

 Άντερλεχτ (Βέλγιο)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 0-4
(3΄ Εμπαπέ, 44΄ Καβάνι, 66΄ Νεϊμάρ, 88΄ Ντι Μαρία)     
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Σέλτικ (Σκωτία) 3-0
(17΄ Μίλερ, 29΄ Κίμιχ, 51΄ Χούμελς)    
Η βαθμολογία
Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Παρί Σεν Ζερμέν 3 3-0-0 12-0 9
Μπάγερν Μονάχου 3 2-0-1 6-3 6
Σέλτικ 3 1-0-2 3-8 3
Άντερλεχτ 3 0-0-3 0-10 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

 Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 0-0
Τσέλσι (Αγγλία)-Ρόμα (Ιταλία) 3-3
(17΄ Λουίζ, 37΄,75΄ Αζάρ - 40΄ Κολάροφ, 64΄,70΄ Τζέκο)
Η βαθμολογία
Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Τσέλσι 3 2-1-0 11-4 7
Ρόμα 3 1-2-0 5-4 5
Ατλέτικο Μαδρ. 3 0-2-1 1-2 2
Καραμπάχ 3 0-1-2 1-8 1

4ος ΟΜΙΛΟΣ

 Γιουβέντους (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 2-1
(29΄ Πιάνιτς, 84΄ Μάντζουκιτς - 12΄αυτ. Αλεξ Σάντρο) 
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 3-1
(18΄αυτ. Νικολάου, 61΄ Μέσι, 64΄ Ντινιέ - 90΄ Νικολάου)               
Η βαθμολογία
Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μπαρτσελόνα 3 3-0-0 7-1 9
Γιουβέντους 3 2-0-1 4-4 6
Σπόρτινγκ Λ. 3 1-0-2 4-5 3
Ολυμπιακός 3 0-0-3 1-8 0

ΤΡΙΤΗ
 5ος ΟΜΙΛΟΣ
Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία)-Σεβίλη (Ισπανία) 5-1

(18΄,90΄ Πρόμες, 58΄ Μελγκαρέχο, 67΄ Γκλουσάκοφ, 74΄ Λουίς Αντριάνο - 31΄ Κιάερ
 Μάριμπορ (Σλοβενία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-7
(4΄,54΄ Φιρμίνο, 13΄ Κουτίνιο, 20΄,40΄ Σαλάχ, 86΄ Τσαμπερλέιν, 90΄ Άρνολντ)
Η βαθμολογία
Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Λίβερπουλ 3 1-2-0 10-3 5
Σπαρτάκ Μόσχας 3 1-2-0 7-3 5
Σεβίλη 3 1-1-1 6-7 4
Μάριμπορ 3 0-1-2 1-11 1

6ος ΟΜΙΛΟΣ

 Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία) 2-1
(9΄ Στέρλινγκ, 13΄ Γκάμπριελ Ζεσούς - 73΄πεν. Ντιαβαρά)
Φέγενορντ (Ολλανδία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 1-2
(7΄ Μπερχάους - 24΄,54΄ Μπερνάρ)
Η βαθμολογία
Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μάντσεστερ Σίτι 3 3-0-0 8-1 9
Σαχτάρ Ντόνετσκ 3 2-0-1 4-4 6
Νάπολι 3 1-0-2 5-5 3
Φέγενορντ 3 0-0-3 2-9 0

7ος ΟΜΙΛΟΣ

 Μονακό (Γαλλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 1-2
(30΄ Φαλκάο - 34΄,55΄ Τοσούν)
Λειψία (Γερμανία)-Πόρτο (Πορτογαλία) 3-2
(8΄ Ορμπάν, 38΄ Φόρσμπεργκ, 41΄ Ογκουστέν - 18΄ Αμπουμπακάρ, 44΄ Μαρκάνο)
Η βαθμολογία
Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μπεσίκτας 3 3-0-0 7-2 9
Λειψία 3 1-1-1 4-5 4
Πόρτο 3 1-0-2 6-6 3
Μονακό 3 0-1-2 2-6 1

8ος ΟΜΙΛΟΣ

 ΑΠΟΕΛ (Κύπρος)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-1
(62΄ Ποτέ - 67΄ Παπασταθόπουλος)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Τότεναμ (Αγγλία) 1-1
(43΄πεν. Ρονάλντο - 28΄αυτ. Βαράν
 Η βαθμολογία
Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Τότεναμ 3 2-1-0 7-2 7
Ρεάλ Μαδρίτης 3 2-1-0 7-2 7
Ντόρτμουντ 3 0-1-2 3-7 1
ΑΠΟΕΛ 3 0-1-2 1-7 1  in.gr
***ΠΑΟΚ-ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ  82-85
Διαιτητές: Ματζόνι (Ιταλία), Μάρισιτς (Σερβία), Σιούλιν (Ρουμανία)
Τα δεκάλεπτα: 18-23, 38-42, 61-58, 82-85
ΠΑΟΚ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ντίλαρντ 15 (2), Κλάσεν 6, Κρουμπάλι 6, Κόνιαρης 2, Καρράς 6, Τσόχλας, Μαργαρίτης 1, Κατσίβελης 6, Τζόουνς 18 (2), Τρις 22 (2)
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ (Στέφανος Δέδας): Αρμάντ 20 (2), Ραντ 17 (1), Γουάιτ 19 (3), Χατζίγεβα 4, Λάιονς 4, Γουίλιαμς 3, Μπάλαζιτς 13 (2), Ογκούτ 5 (1), Τσίνκο

***  Για τη 2η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ  93-83 , (43-35) .-
Τα δεκάλεπτα : 22-15 , 43-35 ,
69-56 , 93-83 .-
{22-15,21-20,26-21,24-27} .-
Η 12άδα της Μπάμπεργκ : Χάκετ, Μίλερ, Χίκμαν, Ζήσης, Νίκολιτς, Στάιγκερ, Λο, Ολιντέ, Χάρις, Ράμπιτ, Ραντόσεβιτς, Τέιλορ.
 Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σίνγκλετον, Ρίβερς, Παππάς, Ντένμον, Γκιστ, Βουγιούκας, Λεκαβίτσιους, Γκάμπριελ, Όγκαστ, Λοτζέσκι, Καλάθης, Αντετοκούνμπο.
Οι άλλοι αγώνες :
ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α. - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ  74-68 , (29-30).- ^
Τα  δεκάλεπτα : 19-16 ,20-14 , 17-23 , 18-15 .-

ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΙΛΑΝΟ- ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ  κ.α. 80-80 ,
παράταση:86-92 .- ^
Τα  δεκάλεπτα :21-23 ,17-14 , 16-27 , 26-16 , -  παρατ. 6-12  .-

ΡΕΑΛ Μανδρίτης- ΤΣΣΚΑ  Μόσχας  82-69 .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 20-15 , 25-18 , 11-20 , 26-16  .-

Αύριο Παρασκευή 20-10-2017 το πρόγραμμα  :
ΚΙΜΚΙ Μόσχας - ΖΑΓΚΛΙΡΗΣ ΚΑΟΥΝΑΣ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜΑΛΑΓΑ
ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ -ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ

*** Οι αγώνες και τα αποτελέσματα στο Europa League
 ΜΙΛΑΝ-ΑΕΚ    , (0-0) .-
Τα  γκολ :
Μίλαν (Βιντσέντσο Μοντέλα): Ντοναρούμα, Ροντρίγκες, Μουσάτσιο, Μπονούτσι, Λοκατέλι, Καλάμπρια, Μποναβεντούρα, Σούσο, Τσαλχάνογλου, Κουτρόνε, Αντρέ Σίλβα
AEK (Μανόλο Χιμένεθ): Ανέστης, Μπακάκης, Βράνιες, Τζανετόπουλος, Γκάλο, Λόπες, Σιμόες, Γιόχανσον, Μάνταλος, Λάζαρος, Λιβάγια
Διαιτητής: Αντρέας Έκμπεργκ (Σουηδία)

Το πρόγραμμα στους 12 ομίλους του Europa League:1ος ΟΜΙΛΟΣ
Αστάνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ   4-0 .- ^
Βιγιαρεάλ - Σλάβια Πράγας (22:05)  2-2 .-^
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-1-0 3-1 4
Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 1-1-0 2-1 4
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-1-1 0-1 1
Αστάνα (Καζακστάν) 0-1-1 2-4 1

2ος ΟΜΙΛΟΣ (22:05)
Σκεντέρμπεου - Παρτιζάν  0-0 .- ^
Ντιναμό Κιέβου - Γιουνγκ Μπόις    2-2 .- ^
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 2-0-0 6-3 6
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 0-2-0 2-2 2
Παρτιζάν (Σερβία) 0-1-1 3-4 1
Σκεντέρμπεου (Αλβανία) 0-1-1 2-4 1

3ος ΟΜΙΛΟΣ (22:05)
Μπράγκα - Λουντογκόρετς  0-2 .- ^
Χόφενχαϊμ - Μπασάκσεχιρ 3-1 .- ^
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
Μπράγκα (Πορτογαλία) 2-0-0 4-2 6
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 1-1-0 2-1 4
Μπασάκσεχιρ (Τουρκία) 0-1-1 1-2 1
Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 0-0-2 2-4 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ (22:05)
Μίλαν - ΑΕΚ   0-0 ,  (0-0) .-^ 
Αούστρια Βιένης - Ριέκα  1-3 , (0-2)  .-^
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
Μίλαν (Ιταλία) 2-0-0 8-3 6
ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-1-0 4-3 4
Αούστρια Βιένης (Αυστρία) 0-1-1 3-7 1
Ριέκα (Κροατία) 0-0-2 3-5 0

 5ος ΟΜΙΛΟΣ (22:05)

Εβερτον - Λιόν  1-2 .- ^
Αταλάντα - Απόλλων Λεμεσού  3-1 .- ^
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
Αταλάντα (Ιταλία) 1-1-0 4-1 4
Λιόν (Γαλλία) 0-2-0 2-2 2
Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) 0-2-0 3-3 2
Έβερτον (Αγγλία) 0-1-1 2-5 1

 6ος ΟΜΙΛΟΣ (22:05)

Σερίφ Τιράσπολ - Λοκομοτίβ Μόσχας  1-1 .- ^
Ζλιν - Κοπεγχάγη   1-1 .- 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
Λοκομοτίβ Μόσχας (Ρωσία) 1-1-0 3-0 4
Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία) 0-2-0 0-0 2
Κοπεγχάγη (Δανία) 0-2-0 0-0 2
Ζλιν (Τσεχία) 0-1-1 0-3 1

7ος ΟΜΙΛΟΣ 

Λουγκάνο - Πλζεν 3-2
(63΄ Μποτάνι, 70΄ Καρλίνιος, 88΄ Γκερντ - 76΄ Κρμέντσικ, 90΄ Μπάκος)
Χαποέλ Μπέρ Σεβά - Στεάουα 1-2
(88΄ Κουένκα - 70΄,75΄ Γκνοερέ)

8ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ - Κολονία 1-0
(55΄ Ρίος)
Ερυθρός Αστέρας - Αρσεναλ 0-1
(85΄ Ζιρού)

9ος ΟΜΙΛΟΣ

 Κονιασπόρ - Σάλτσμπουργκ 0-2
(5΄ Γκουλμπράντσεν, 80΄ Νταμπούρ)
Μαρσέιγ - Γκιμαράες 2-1
(28΄ Οκάμπος, 76΄ Λόπες - 17΄ Ράφαελ Μάρτινς)

10ος ΟΜΙΛΟΣ
 Εστερσουντ - Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-2
(52΄ Γκέρο, 64΄ Εντουαρντ - 14΄ Αντούριθ, 89΄ Γουίλιαμς)
Ζορία Λουγκάνσκ - Χέρτα Βερολίνου 2-1
(42΄ Σίλας, 79΄ Σβάτοκ - 56΄ Χέλκε)

11ος ΟΜΙΛΟΣ
 Νις - Λάτσιο 1-3
(4΄ Μπαλοτέλι - 5΄ Καϊσέδο, 65΄, 89΄ Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς)
Ζούλτε Βάρεγκεμ - Φίτεσε 1-1
(23΄αυτ. Κασία - 27΄ Μπρανς)

12ος ΟΜΙΛΟΣ 

Ζενίτ Αγ.Πετρ. - Ρόζενμποργκ 3-1
(2΄,68΄,75΄ Ριγκόνι - 88΄ Χέλαντ)
Βαρντάρ - Σοσιεδάδ 0-6
(12΄ Ογιαρθάμπαλ, 34΄,42΄,55΄,59΄ Γουίλιαν Χοσέ, 90΄ Ντε Λα Μπέγια)
ΑΠΕ-ΜΠΕ, in.gr


***  Η Ελλάδα σταθερή στην 13η θέση της UEFA
«Πλησιάζει» η Τσεχία
~ Παρά την ήττα του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα (3-1), χθες στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Champions League, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην 13η θέση της κατάταξης της UEFA, με 27.200, αλλά η Τσεχία ετοιμάζεται να μας περάσει στην ειδική βαθμολογία.
Το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται 400 πόντους πίσω από την 12η Αυστρία, και ακολουθούν οι Τσέχοι με 27.175 βαθμούς, οι οποίοι όμως έχουν τρεις ομάδες στις δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και οι Ελβετοί, οι οποίοι μετά το διπλό της Βασιλείας στην Μόσχα έφθασαν τους 26.200.
Όπως είναι γνωστό ο πρωταθλητής της χώρας που βρίσκεται στην 12η θέση, θα ξεκινήσει την σεζόν 2019-20 από τα play-off του Champions League (με εξασφαλισμένη την συμμετοχή του στους ομίλους του Europa League, o δευτεραθλητής θα αρχίσει από τη β' προκριματική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης, ο κυπελλούχος θα μπει απευθείας στους ομίλους του Europa League, η τρίτη της βαθμολογίας θα ξεκινήσει από την 3η και η τέταρτη από τη 2η προκριματική φάση του Europa League.
in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ αναρτήσεις του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 :   
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το 2008 : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-27-2017.html .- 
~**Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS -2- Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το  2008  : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-2-27-2017.html .-
~**  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης από το ....2008 : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/09/news-28-2017.html .- 
~*  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από  το 2008  :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/09/news-29-2017.html .-
~** ΕΚΔΡΟΜΕΣ -ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΕΛΛΑΔΑ : Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 :  Τριήμερη απόδραση -Διαδρομή -Εκδρομή στις ΣΠΟΡΑΔΕΣ :ΣΚΙΑΘΟΣ- ΣΚΟΠΕΛΟΣ -ΑΛΟΝΗΣΟΣhttp://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/09/blog-post.html .- 
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Σάββατο 30  Σεπτεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το 2008  :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-39-2017.html .-
------------
~**  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017  :
~** ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ -κρουαζιέρες στην  ΕΛΛΑΔΑ :Κυριακή  30 Σεπτεμβρίου 2017 ... Από τριήμερη εκδρομή με Γραφείο Δαβίλα τούρς  στις ΣΠΟΡΑΔΕΣ . Σάββατο 30/09/2017 Κυριακή 01/Οκτωβρίου και Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2017  :   http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/10/30-2017.html  .-
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Κυριακή 01/10  και 02- Οκτωβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το 2008  : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2017/10/arfara-news-0110-02-2017.html  .-
~**   Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη  03 Οκτωβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από το 2008 : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/10/arfara-news-03-2017.html .- 
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης μας ....από ΄... το 2008    : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2017/10/arfara-news-04-2017.html .-
~**  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από  το 2008 : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/10/news-05-2017.html .-
 ~* Η Εφημερίδα μας ARFARA  NEWS Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από το  2008 ...  : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/10/arfara-news-06-2017.html .-
~** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Σάββατο 07  Οκτωβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το 2008   : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2017/10/arfara-news-07-2017.html .- 
~** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Κυριακή 08 Οκτωβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης .....από  το  ....2008: http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2017/10/news-08-2017.html .-  

~** ΑΘΛΗΤΙΚΟ Σαββατοκύριακο 07 και08 Οκτωβρίου 2017 :Αθλητική επισκόπησης της βδομάδας που πέρασε : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/10/07-08-2017.html .- 
~**  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το 2008 :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/10/news-10-2017.html .- 
 ~*ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας ...από το Α- το  Ω ..:Τρίτη  10  Οκτωβρίου 2017  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2017/10/blog-post.html .-
~*  Η Εφημερίδα μας ARFARA  NEWS Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης...από το  2008 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2017/10/news-11-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017  :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2017/10/arfara-news-12-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ,....   από το 20008  : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/10/arfara-news-13-2017.html .-
~*  ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΡΑΣΕΙΣ .. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ- ΒΙΝΤΕΟ .. : B ΄ ΜΕΡΟΣ  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/10/blog-post.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Σάββατο 14  Οκτωβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το 20008  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/10/arfara-news-14-2017.html .- 
~*Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης από το 2008 : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2017/10/news-15-2017-2008.html .- 
~*  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ  14 και 15  Οκτωβρίου  2017: http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/10/14-15-2017.html .-  
~*  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το 2008 : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/10/news-16-2017.html .-
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη 17  Οκτωβρίου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από το  2008 : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/10/news-17-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από το 2008 : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/10/arfara-news-18-2017.html .-
~*Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 :
Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από το  2008  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/10/arfara-news-19-2017.html .-
~*
~***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   https://twitter.com/stamos01  .-
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   5880   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas       
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3749   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3745  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  13.373   βίντεο   .-  
The YOUTUBE:
 https://www.youtube.com/user/messiniaview  .-
 https://www.youtube.com/user/stamos01   .-
https://www.youtube.com/user/stamatios01 .-
https://www.youtube.com/user/vlasiskal  .-

***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like&notif_id=1476255372769279  ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ
https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ

    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. - https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .-   https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-            https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook ,                        
*** https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=ts .-  55 .-            Σταμάτιος Σκούλικας  .-   https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profil=-09+++++++++++++++++++++++++++
-browser = ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΤΟΥΡΣ  https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profile_browser  .-   http://davillastours.wixsite.com/tours/blank-canh .-
http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako .-
https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  529 . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 /  139  .         

*** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                 
*** http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328 , .=  http://www.messinia.net.gr / .-  .- www.erroso.gr , .- 

~**

Δεν υπάρχουν σχόλια: